You are on page 1of 3

Ang SANHI ang siyang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari.

Sa salitang Ingles, ito ay ang
"CAUSE".
Ang BUNGA ang siyang kinalabasan o dulot ng naturang pangyayari. Sa salitang Ingles, ito ay
ang "EFFECT".

Ibang kasagutan:
Ang SANHI ay ang kadahilanan kung bakit naganap ang isang pangyayari.Karaniwan itong
pinangungunahan ng salitang SAPAGKAT,DAHIL at iba pang kauri nito..
Ang BUNGA naman ay pahayag na nagsasaad ng kinalabasan ng isang naunang pangyayari..

Ibang kasagutan:
Sanhi- Ang sanhi ay ang dahilan ng isang pangyayari..
Bunga- Ay ang resulta o kinalabasan niyon..

Ang bunga ay ang pinagmulan ng isang pangyayari at ang sanhi naman ay ang kinalabasan o
output.
. sanhi: hindi nag aral si jekjek ng kanyang leksyon.
bunga: bumagsak siya sa eksam.

2. sanhi: uminom ng silver cleaner ang binata.
bunga: nalason siya.

3. sanhi: laging kinakamot ni criscell ang kanyang mata.
bunga: namula ito. ?
Bunga
Hindi siya kumain ng tangahalian [kaya siya ay nagugutom at sumasakit ang tiyan.]
Sanhi
Nahulog si Juan sa kanal [dahil hindi nya tinitignan ang kanyang dinaraanan.]
Sanhi
[Pinag-aralan niya nang mabuti ang kanyang leksyon kagabi] kaya nakakuha siya ng mataas na
marka.
Bunga
[Masaya si Aling Mila] dahil sa mababait ang kanyang mga anak.
Sanhi
[Gabi na siyang umuwi,] pinagalitan siya ng ina.
Bunga
Kakain ako ng marami [para maging malakas.]
Bunga
[Pinuri ni Binibining Donato ang kanyang mga mag-aaral] kasi tumutulong sila sa mga
nasunugan.
Sanhi
Pinalakpakan ng mga kamag-aral si Michael [kasi nasabi niya kung sino ang pambansang
bayani.]
Sanhi
Nagpasalamat si Binibining Donata sa kanyang mga mag-aaral [dahil nakatulong sila nang
mgalaki sa mga nangangailangan.]
Bunga
[Magkakasama sina Jose at ang kanyang mga kaibigan] kasi pupunta sila sa bayan.
Sanhi
Dalidaling hinabol ng tingin ni Jose ang kanyang tsinelas [dahil naanod iyon ng tubig.]
Sanhi
[Kahanga-hanga ang tanawin sa paligid] kaya labis na nasiyahan si Jose.
Bunga
Fiesta ng bayan [kaya nagpasiyang pumunta roon ang mgakakaibigan.]
Bunga
May hiling ang upo [kaya kinausap niya ang hangin.]
Bunga
Hahila ng aso ang katawan ng upo [kaya nagkasira-sira ito.]
Sanhi
[Bumagsak sa pagsususlit si Tanya.] Natatakot siyang makita ng nanay niya ang kanyang test
paper.
Bunga
Iniabot ni Darwin ang pera sa tindera. [Tuwang-tuwa nagpasalamat ang tindera sa bata.]
Sanhi
Lumabas sa paaralan si Melba kahit umuulan pa. [Gusto niyang makauwi na.]
Sanhi
[Umuulan ng lumabas sa paaralan si Melba.] Basang-basa at nanginginig siya sa ginaw ng
dumating sa kanilang bahay.