Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

From: To: Date:

Ky Ngo <ngokyusa@yahoo.com> ngokyusa@yahoo.com Wednesday, December 17, 2008 11:10:56 PM

Subject: DaiTV SBTN phongvanBieuTinhChongBaoNguoiViet

Kinh goi Quy Vi va Quy Anh Chi de kinh tuong. Neu co the, xin pho bien.. Da Ta. Xin chan thanh cam on tat ca su giup do tinh than lan vat chat ma Quy Vi va Quy Anh Chi trong Dien Dan Paltalk da giup do. Xin tiep tuc cau nguyen cho cuoc dau tranh cua chung toi. Kinh Ngo Ky

3 phút Truyền Hình SBTN
Kính mời Quý Vị bấm vào Link dưới đây để xem Phóng Viên Thanh Toàn, đài truyền hình SBTN phỏng vấn Ngô Kỷ thuộc Đoàn Biểu Tình Tự Phát Chống Báo Người Việt về sự kiện làm Lễ An Vị Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại khu vực biểu tình. Trong thời gian ngắn sắp tới,Ngô Kỷ sẽ xin Post cái Video toàn bộ buổi Lễ An Vị Đức Thánh Trần Hưng Đạo để Quý Vị thưởng lãm. Trân trọng Ngô Kỷ http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=330&ArticleID=32417

Hình ảnh buổi lễ an vị tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại khu vực Đoàn Biểu Tình Tự Phát Chống Báo Người Việt ngày 14-12-2008, và tân Nghị Viên Garden Grove Andrew Đỗ đến trước bàn thờ Tổ quốc để thắp hương tạ ơn 5 vị Tướng tuẩn tiết và các Chiến Sĩ Vô Danh vị quốc vong thân đã phù trợ cho luật sư Andrew Đỗ đắc cử.
(Hình của Trần Thế Cung và Chế Văn Thức)

Hi`nh a?nh buo^?i le^~ an vi. tu+o+.ng DDu+'c Tha'nh Tra^`n Hu+ng DDa.o ta.i khu vu+.c DDoa`n Bie^?u Ti`nh Cho^’ng Ba’o Ngu+o+`i Vie^.t nga`y 14-12-2008 , và ta^n Nghi. Vie^n Garden Grove Andrew DDo^~ dde^’n tru+o+’c bàn tho+` To^? Quo^’c dde^? tha(‘p hu+o+ng ta. o+n 5 vị Tu+o+’ng tua^?n tie^’t và ca’c Chie^’n Si~ Vo^ Danh vị quo^’c vong tha^n dda~ phù tro+. cho lua^.t su+ Andrew Ddo^~ dda(‘c cu+?.

1 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

2 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

3 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

4 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

5 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

6 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

7 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

8 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

9 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

10 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

11 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

12 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

13 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

14 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

15 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

16 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

17 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

18 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

19 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

20 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

21 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

22 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

23 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

Hôm nay chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008, chỉ còn 12 ngày nữa đúng 11 tháng đồng hương nam Cali trường kỳ biểu tình tự phát chống báo Người Việt hạ nhục lá Cờ Vàng biểu tượng thiêng liêng của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.
Đúng vào giờ Ngọ, 12 giờ trưa đoàn Biểu Tình đã làm lễ an vị Tượng, tượng Đức Thánh Trần tay chỉ thẳng vào cửa nhật báo Người Việt . Sau l an vị Tượng là Lễ Tạ của luật sư ANDREW Đỗ, tân Nghị Viên thành phố Garden Grove, mới đắc cử trong ễ ngày tổng tuyển cử 4 tháng 11 năm 2008 vừa qua. Kính chuy đến quý vị một số hình ảnh của buổi lễ của đoàn biểu tình trước báo Người Việt tháng thứ 11. ễn T ượng Đức Thánh Trần tay chỉ thẳng vào cửa nhật báo Người Việt

24 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

25 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

26 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

Quan khách vàđồng hương chuẩn bị làm lễ chào Cờ

Lễ chào Cờ

Quan khách làm lễ niệm hương trước bàn Thờ

27 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

Sau khi làm ễ Tạ trước bàn thờ Tổ Quốc và các Anh Hùng Liệt Nữ vị Quốc vong thân, l Tân ngh viên City Garden Grove, L/S Andrew Đỗ phát biểu . ị Từ trái sang phải: Các Ông: Nguyễn Thanh (Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali), Trần Thế Cung (Cựu Chủ Tịch KHCTNCT-Nam Cali, bị báo Người Việt kiện), Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh (Ch ủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam, nam Cali), Luật sư Andrew Đỗ (tân Nghị Viên Garden Grove), Ti ến Sĩ Phạm Kim Long (Ủy Viên Giáo Dục Orange County, người dân cữ Mỹ gốc Việt đặc trách về Giáo Dục cao cấp nhất nước Mỹ), Ngô Kỷ (Biểu Tình Tự Phát Chống Báo Người Việt, bị báo Người Việt kiện)

V Chủ Tịch CĐVN Nam Cali, BS Nguyễn Xuân Vinh phát biểu . ị

28 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

Ch Tiên một phụ nữ trong đoàn BTTP phat biểu . ị

HQ/ĐT Trịnh Xuân Phước (đứng giữa ) và các chiến sĩ Hải Quân, thuộc những người BTTP chụp hình kỹ niệm Các chi n sĩ cựu Tù Nhân Chính Tri chụp hình kỷ niệm ế

29 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

Chi n hữu Nguyễn Thanh CT/BCH/ Khu Hội CTNCT Nam Cali ế

30 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

Chế Văn Thức một người BTTP tường trình bằng hình. Đoàn BT sẽ có tường trình đầy đủ hơn.

31 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

__._,_.__

_ Messages in this topic (1)Reply (via web post) | Start a new topic Messages | Files | Photos | Links | Polls MARKETPLACE From kitchen basics to easy recipes - join the Group from Kraft Foods

Change settings via the Web (Yahoo! ID required) Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional

32 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Comcast Webmail - Email Message

http://mailcenter3.comcast.net/wmc/v/wm/494A808500060EA8000...

Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
RECENT ACTIVITY

Visit Your Group

Y! Messenger All together now Host a free online conference on IM. Yahoo! Groups Cat Owners Group Connect and share with others who love their cats Yahoo! Groups Everyday Wellness Zone Check out featured healthy living groups.

.

__,_._,___

33 of 33

12/18/2008 9:02 AM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful