Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa

Situaţia existentă

2.4.1 SWOT - MUNICIPIUL CONSTANTA
nr. crt. DOMENIU

PUNCTE TARI
Cel mai important centru industrial din regiune Existenta unor ramuri industriale diversificate si viabile (constructii de nave, industrie usoara, industrie alimentara etc.)

PUNCTE SLABE
Importanta preponderent locala si judeteana conceputa sa acopere nevoile pietelor locale /judetene Lipsa unor industrii care sa foloseasca tehnologii de varf Dezvoltarea relativ redusa a exporturilor, cu mici exceptii (Santierul Naval, Fabrica de Mobila etc.) Activismul redus a acestui sector in domeniul productiv

OPORTUNITATI
Existenta unor proiecte de modernizare si retehnologizare a industriei portuare

AMENINTARI
Dependenta unor intreprinderi industriale de materie prima din alte zone ale tarii sau din import (industria mobilei).

ECONOMIA
1. Industria

2.

Sectorul IMM

Dinamica ridicata a acestui sector comparativ cu media nationala Dezvoltarea in general a sectorului tertiar Dezvoltarea serviciilor specifice activitatilor portuare Singura activitate de importanta nationala Existenta unei infrastructuri portuare dezvoltate Existenta terminalului nou pentru produse petroliere si gaz lichefiat

3.

4.

Serviciile administrative, comerciale, de transport (publice si private) Portul

Infiintarea Agentiei Nationale pentru IMM si programele de finantare ale acesteia Vecinatatea aeroportului M. Kogalniceanu

Mediul macro-economic si cadrul fiscal, nefavorabil dezvoltarii acestui sector

Lipsa conductelor de transport a petrolului si gazelor naturale catre centrul Europei

Extinderea si dezvoltarea infrastructurii portuare Exploatarea petrolului caspic Capacitatile de rafinare de la Petromidia Existenta de capacitati excedentare de dezvoltare de cca. 225 mil. tone

Competitia pe piata petrolului - sustinerea traseului catre portul Ceyhan (Turcia)

Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa

Situaţia existentă

5.

Turismul (ca activitate si echipare)

Accesibilitatea buna a zonei turistice pe cale rutiera si feroviara Orientarea favorabila a plajelor Lacul Siutghiol Existenta portului de agrement Tomis Baza turistica pentru cura, existenta in Mamaia Existenta unor centre adecvate (clasificate) pentru conferinte, simpozioane etc. Ponderea de cca. 30% a bazei de cazare din Mamaia in total litoral

Durata redusa a sezonului turistic Declinul serviciilor din sectorul turism Scaderea la jumatate a numarului de turisti in ultimii 10 ani Numarul redus de spatii de cazare in oras Degradarea fizica si morala a anumitor componente ale bazei turistice

Existenta altor elemente de atractivitate turistica in vecinatate (tabere internationale, Istria, Mangalia, Delta Dunarii etc.) Dezvoltarea sporturilor nautice pe lacul Siutghiol Proiectele de amenajare si extindere a portului turistic Tomis Cresterea veniturilor unor grupuri restranse ale populatiei Accelerarea procesului de privatizare a SC din turism

Competitia externa (atractivitatea coastelor turcesti si grecesti) in conditiile lipsei unei strategii de integrare in turismul din Marea Neagra si Marea Egee Degradarea anumitor resurse naturale de cura din vecinatate (Techirghiol) Eroziunea accelerata a liniei tarmului si scufundarea placii continentale in zona Mamaia (de verificat) Poluarea Marii Negre si a lacurilor litorale in general Lipsa unei autoritati clare asupra domeniului plajelor marine

Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa

Situaţia existentă

nr. crt. DOMENIU 6.

PUNCTE TARI POPULATIA SI RESURSELE UMANE
Structura populatiei Vitalitatea demografica populatie relativ tanara Cresterea nivelului de instruire a populatiei Forta de munca cu pregatire diversificata Tendinta de crestere a populatiei ocupate in sectorul tertiar Somaj relativ redus

PUNCTE SLABE
Scaderea populatiei Mortalitatea infantila ridicata Numarul mare de cazuri de SIDA, mai ales in randul copiilor Tendinta de scadere a ponderii populatiei active ocupate in total populatie Atractivitatea traditionala pentru o forta de munca cu calificare medie Domeniile industriale existente necesita o forta de munca mediu calificata Dependenta unui procent important al fortei de munca (peste 20%) de activitatea portuara

OPORTUNITATI
Migratia pozitiva

AMENINTARI
Modificarea comportamentului familial traditional

7.

Forta de munca

Programele de reconversie a fortei de munca, cu finantare externa (in cadrul dezvoltarii regionale)

Cresterea somajului datorita restructurarii si privatizarii intreprinderilor industriale Climatul umed care determina un numar ridicat de imbolnaviri de tuberculoza si alte boli pulmonare

Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa

Situaţia existentă

nr. crt. DOMENIU 8.

PUNCTE TARI INFRASTRUCTURA FIZICA
Caile de comunicatie si transporturile Accesul la magistrale europene de transport rutier, feroviar, naval si aerian Existenta unei trame majore bine dezvoltate Structura stabila a transporturilor feroviare

PUNCTE SLABE
Calitatea scazuta a arterelor rutiere majore Aglomerarea traficului rutier in perioada estivala Ponderea mare a strazilor nemodernizate Noduri de trafic rutier nerezolvate din punct de vedere tehnic Trecerile la nivel cu cf industriale in perimetrul orasului Lipsa spatiilor rezervate pentru activitati de depozitare si transfer Vechimea retelelor existente Capacitatea insuficienta a statiilor de epurare existente si calitatea redusa a epurarii apelor uzate Vechimea retelelor de termoficare si eficienta redusa a acestui sistem Ponderea mare a apartamentelor racordate la termoficare Ponderea redusa a utilizarii gazului natural pentru uz casnic in gospodarii Existenta unor zone ale orasului racordate partial la reteaua de telecomunicatii, sau /si lipsite de oficii PTTR

OPORTUNITATI
Programe cu finantare externa pentru infrastructuri majore Constructia autostrazii si a inelului acesteia Dezvoltarea transporturilor navale

AMENINTARI
Lipsa fondurilor necesare pentru intretinerea si modernizarea cailor de comunicatie Cresterea traficului greu

9.

Retele hidroedilitare

Existenta unui sistem zonal de alimentare cu apa

Surse de finantare externe pentru modernizarea echiparii hidro-edilitare Posibilitatile de extindere a utilizarii gazului natural pentru uz casnic si incalzire Programele de modernizare ale retelelor si echipamentelor electrice Programul de modernizare al Romtelecom

10.

Retelele energetice (gaze, caldura, electrice)

Existenta unor retele si echipamente extinse de producere, transport si distributie a energiei electrice, termice si a gazelor naturale Existenta unei retele bine dezvoltate de telecomunicatii si echipamente specifice

Lipsa fondurilor necesare pentru intretinerea si modernizarea sau inlocuirea retelelor tehnico-edilitare Lipsa unei strategii integrate de dezvoltare a sistemelor energetice

11.

Telecomunicatiile

Lipsa unei strategii de dezvoltare a retelei de telecomunicatii in corelatie cu dezvoltarea structurii urbane pe termen lung

Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa

Situaţia existentă

nr. crt. 12.

DOMENIU PUNCTE TARI INFRASTRUCTURA SOCIALA (INSTITUTIONALA)
Educatia Existenta unor forme de invatamant liceal si post-liceal, cu profil unic in tara Existenta de institutii de invatamant superior cu profil specific zonei Dezvoltarea unui nou campus universitar Existenta unor unitati spitalicesti mari si a unor clinici specializate Dezvoltarea unui sector privat in domeniu Existenta unor capacitati administrative de importanta regionala si judeteana Emergenta unui sector bancar Existenta Bursei Maritime

PUNCTE SLABE
Lipsa echipamentelor de baza in anumite zone rezidentiale

OPORTUNITATI
Reducerea presiunii asupra spatiilor de invatamant prin reducerea numarului de elevi

AMENINTARI
Lipsa fondurilor pentru asigurarea unui standard corespunzator in invatamantul mediu si primar

13.

Sanatatea

Calitatea redusa a anumitor servicii

Procesul de privatizare in domeniul sanatatii Aplicarea noii legislatii in domeniul asigurarilor sociale Disponibilitati pentru dezvoltarea constructiilor de birouri in anumite zone ale orasului Dezvoltarea activitatilor portuare si turistice

Cresterea pretului pentru anumite servicii medicale specializate

14.

Administratie publica, birouri etc. Finante, banci etc.

Lipsa unor spatii adecvate pentru birouri

Dezvoltarea haotica a spatiilor pentru birouri

15.

Lipsa unei conceptii clare de localizare a acestui sector in perimetrul orasului

Agresarea patrimoniului arhitectural - urbanistic din anumite zone ale orasului de noile constructii Lipsa de fonduri si a unei politici locale de intretinere a spatiilor verzi publice

16.

Spatii verzi, recreere, sport

Existenta unor spatii verzi bine structurate si amenajate in perimetrul orasului

Lipsa de spatii verzi amenajate in sudul orasului si in Tomis Nord Suprafata redusa a spatiilor verzi amenajate si de joc pentru copii in raport cu necesitatile

Dezvoltarea sistemelor de supraveghere a mediului si a preocuparilor ecologice la nivelul opiniei publice

Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa

Situaţia existentă

nr. crt. 17.

DOMENIU PUNCTE TARI STRUCTURA SPATIALA
Zonificarea functionala Existenta unor zone bine structurate in centrul orasului Existenta unor zone de contact oras - tarm si oras port, care confera specificul orasului

PUNCTE SLABE
Patrunderea masiva a zonelor industriale in oras Lipsa unor centre de cartier bine structurate Blocaje in dezvoltarea spatiala si conflicte functionale Lipsa unor zone functionale specializate pentru noile categorii de servicii Blocarea vizuala a relatiei cu tarmul in unele zone ale orasului

OPORTUNITATI

AMENINTARI

Procesul de elaborare a Lipsa unei conceptii de Planului Urbanistic General dezvoltare spatial al municipiului functionala a orasului a autoritatii locale

18.

Morfologia urbana Patrimoniul

Existenta de zone - reper cu Segregarea functional spatiala caracter bine definit in prin interventiile de tip structura orasului “paravan” Existenta unor elemente cu valoare arhitecturala si arhitectural urbanistica Degradarea zonelor cu valoare de patrimoniu din lipsa fondurilor si a unei politici de sustinere Ponderea mare a locuintelor individuale din materiale nedurabile (70%) Existenta unor zone cu densitati mari de locuinte /ha

Procesul de elaborare a Lipsa unei conceptii de Planului Urbanistic General dezvoltare spatial al municipiului functionala a orasului Retrocedarea proprietatilor Lipsa unui cadastru precis si complet Lipsa unor reglementari precise de protectie a zonelor valoroase Degradarea generala a fondului construit in lipsa unei politici adecvate a Consiliului Local Ridicarea nivelului hidrostatic in perimetrul municipiului

19.

20.

Fondul construit

Pondere ridicata a constructiilor cu vechime medie si mica

Promovarea unei noi legi a patrimoniului Reglementarea regimului de proprietate

Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa

Situaţia existentă

21.

Locuirea

Existenta unor zone traditionale cu standard ridicat Dezvoltarea unor noi zone rezidentiale in zonele marginale ale orasului

Existenta unor zone rezidentiale lipsite de echipamentele publice specifice (sanatate, cultura, spatii verzi) Numeroase locuinte cu grad de confort minimal Poderea foarte mare a locuintelor in blocuri (75%) Ponderea mare a locuintelor cu 2 si 3 camere Zone de locuire de tip rural in oras Suprafata medie locuibila mica

Cresterea veniturilor pentru o anumita parte a populatiei Programul ANL - MLPAT de sprijinire a constructiei de locuinte sociale Disponibilitati de teren pentru dezvoltari rezidentiale Aspiratiile a peste 10% din populatie pentru construirea unei locuinte noi individuale

Scaderea veniturilor pentru o anumita parte a populatiei (80% din populatie aspira la o locuinta individuala, dar numai 10% o pot realiza) Tendintele de dezvoltare haotica a constructiei de locuinte Starea infractionala relativ ridicata (specifica unui oras port)

Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa

Situaţia existentă

nr. crt. 22.

DOMENIU MEDIUL
Apa

PUNCTE TARI
Nivelul redus al poluarii apelor subterane

PUNCTE SLABE
Poluarea apelor de suprafata si existenta unor zone de concentrare a poluarii (in special zona de tarm)

OPORTUNITATI
Programe internationale de sprijin in domeniu Activismul unor ONG Planul strategic de actiune pentru reabilitarea si protectia Marii Negre, adoptat de Conferinta Ministrilor Mediului din tarile riverane Marii Negre, la Istanbul, 1996 Reducerea poluarii aerului prin inlocuirea utilizarii combustibilului solid si lichid in centrale cu gazele naturale

AMENINTARI
Deversarile de ape menajere si industriale neepurate sau incomplet epurate, in anumite zone ale tarmului si in acvatoriul portuar Poluarea accidentala a panzei freatice prin deversari necontrolate si irigatii

23.

Aerul

Nu sunt depasite LMA la principalii poluanti atmosferici

Zone poluate in lungul principalelor artere de circulatie si concentrate in jurul anumitor surse specifice (CET, CT…) Poluarea solului datorita pierderilor in retelele petroliere care traverseaza perimetrul orasului si teritoriul administrativ al acestuia

24.

Solul

Existenta unor zone favorabile dezvoltarii zonei construibile (d.p.v. al caracteristicilor geotehnice) Existenta unei rampe ecologice (unica in tara), pentru deseuri menajere si industriale pe teritoriul orasului Ovidiu (care serveste Constanta, Ovidiu si Navodari)

Reducerea cantitatilor de aluviuni pe bratele Dunarii Digul de la Midia, care impiedica transportul aluviunilor in directia coastei marine Tasarile necontrolate din anumite zone, datorita infiltratiilor determinate de pierderile din reteaua de apa sub presiune

Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa

Situaţia existentă

25.

Vegetatia

Existenta unor forme vegetale specifice??

Degradarea vegetatiei marine

Legislatia??

Procentul redus de masive vegetale si lipsa perdelelor de protectie in teritoriul administrativ in jurul surselor de poluare (mai ales a celor de praf - vezi Basarabi) Poluarea generala a Marii Negre

26.

Viata salbatica

Existenta unor specii unice in tara

Reducerea biodiversitatii marine

Acitvismul ONG Existenta IRCM si a unei supravegheri continue a starii mediului in Marea Neagra

Plan Urbanistic General al Municipiului Constanţa

Situaţia existentă

nr. crt. 27.

DOMENIU PUNCTE TARI GESTIUNEA LOCALITATII
Gestiunea localitatii si administratia locala Existenta unei activitati constante de colectare si valorificare a deseurilor industriale (cca. 85%)

PUNCTE SLABE
Administrarea deficitara a anumitor zone ale orasului Activitatea necorespunzatoare a majoritatii regiilor locale Evidenta deficitara a patrimoniului imobiliar edilitar al Consiliului Local Nefinalizarea cadastrului local

OPORTUNITATI
Programele de restructurare si formare profesionala pentru administratiile locale, cu finantare externa

AMENINTARI
Lipsa unei strategii in domeniul, a autoritatii locale Lipsa unui regim juridic stabil al plajelor litorale