Îmi cos singură o ie -Tutorial punct de cusătură

Bună dragilor! Sper că nu v-a i plictisit de ezătoarea noastră. Promit celor ce intrau pe aici ț ș
din alte motive decât pentru a învă a să coasă, că atunci când o să ies din "faza" asta o să ț
postez i altceva. Că da, pasiunile la mine vin ca fazele la lună. Când sunt în faza "mărgele" fac ș
numai mărgele, de aung să am lut i pe cea ca de cafea i pe telefon, când sunt în faza ș ș ș
"reciclat cutii de conserve" , a mânca numai mâncare la cutie doar a a ca să am material de ș ș
lucru, nu mai zic de faza "ma ină de cusut", din care tocmai am ie it, i mai sunt multe alte ș ș ș
faze, dar să nu ne întindem la vor!ă, ia ne a teaptă! "cum, se vede cu oc#iul li!er, sunt în ș
faza "cos o ie" i nu tiu cât o dura. Sper însă ca la sfâr it să mai fie cineva pe-aici prin ș ș ș
preamă $%
&eri am făcut aurul cu găurele du!le. " ie it frumos, nu' C#iar dacă vi se pare perfect azi o să- ș
l facem i mai... perfect (!ine că nu sunt fetele prin zonă să-mi dea nota ) la gramatică ș $%%
*ucrul nostru de astăzi se e+ecută în totalitate pe spatele pânzei. tiu, i eu m-am mirat prima Ș ș
dată, !a c#iar am vrut eu să demonstrez că toată lumea se în ală, că e mult mai u or pe fa ă ș ș ț
i mă între!am cum de nu i-a dat nimeni seama. ,upă ce am lucrat o !ucă ică i-am arătat ș ș ț
mamei, care a zis ceva de genul, !ine, dacă ie i-e mai u or a a, fă a a, numai că am pus ț ț ș ș ș
lucrul meu pe lângă al ei i am o!servat că la ea se vedea mai frumos, era mai !om!at, mai ș
uniform. ,eci, dacă vre i pute i încerca să lucra i pe fa ă lucrului, e posi!il i a a. ț ț ț ț ș ș
-irul de mătase se pune în două sau în trei în func ie de grosimea firului, nodul se întăre te pe ț ș
spatele festonului de la găurelele du!le.
"poi la distan ă de . fire fa ă de găurelele du!le se iau / fire pe ac, ca în poza de mai os. ț ț
*a distan a de ) fire lateral dreapta, se iau alte / fire, începând cu umătatea primelor / luate. ț

0ai repetăm o dată tot spre dreapta.
Si apoi facem acela i lucru dar spre stânga. ș
i iar spre dreapta. Ș
i tot a a... Ș ș
i pe fa a lucrului arată a a$ Ș ț ș
Pânza mea este foarte deasă, mi-e foarte greu să respect cele ., ) sau / fire pe care le-am
men ionat mai sus, dar pânza topită este mult mai rară i deci mai "prietenoasă", n-ar tre!ui să ț ș
creeze nimănui pro!leme .
"urul nostru este finalizat, înfrumuse at, acum putem trece la ceva mai colorat dar... la ț
întâlnirea viitoare.
Până atunci vă urez spor în toate dar mai ale la cusut!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful