1

00:00:10,469 --> 00:00:14,469
Game of Thrones S04 E02
2
00:00:17,469 --> 00:00:19,469
<i><b>Kraljeva Luka</b></i>
3
00:00:30,284 --> 00:00:32,284
<i><b>Zmajkamen</b></i>
4
00:00:42,235 --> 00:00:44,235
<i><b>U asnik</b></i>
5
00:00:50,124 --> 00:00:52,124
<b><i>Zimovrel</i></b>
6
00:01:09,300 --> 00:01:11,300
<b><i>Zid</i></b>
7
00:01:28,542 --> 00:01:30,542
<b><i>Mirin</i></b>
8
00:01:33,604 --> 00:01:35,604
<i><b>Po Pesmi Leda i Vatre
D . R. R. Martina</b></i>
9
00:01:35,628 --> 00:01:41,628
<b>IGRA PRESTOLA
<i>Lav i Ru a</i></b>
10
00:01:56,511 --> 00:01:59,613
<i>Tensi!</i>
11
00:02:16,331 --> 00:02:18,399
<i>Tensi!</i>
12
00:02:18,433 --> 00:02:20,467
<i>Eto te.</i>
13
00:02:24,639 --> 00:02:26,840
Ne vidim je.
Remzi.
14
00:02:30,278 --> 00:02:32,278
Tensi!
15

00:02:34,683 --> 00:02:37,751
Ako uspe da izaðe iz
ume, ti pobeðuje .
16
00:02:37,786 --> 00:02:40,254
Trèi Tensi, trèi!
17
00:02:48,797 --> 00:02:51,765
<i>Tensi.</i>
<i>- Gde je?</i>
18
00:02:51,800 --> 00:02:55,035
<i>Tensi, Tensi, Tensi!</i>
19
00:03:15,824 --> 00:03:18,559
Dobre devojke.
Mir devojke.
20
00:03:18,593 --> 00:03:20,494
Mir.
21
00:03:20,495 --> 00:03:23,472
Odlièno. I ti si dobar.
-Samo sam je ranila.
22
00:03:23,473 --> 00:03:25,466
Oborila si je.
To se raèuna.
23
00:03:25,467 --> 00:03:28,168
Odlièan hitac.
Zar ne Smrade?
24
00:03:28,203 --> 00:03:30,370
Odlièan gospodaru.
Moja gospo.
25
00:03:30,405 --> 00:03:32,639
Molim te gospodaru.
Boli me.
26
00:03:32,674 --> 00:03:35,275
Du o.
Ne plaèi.
27
00:03:35,310 --> 00:03:37,611
Uskoro æe biti gotovo.

28
00:03:39,414 --> 00:03:41,515
Misli da je lepa.
29
00:03:41,549 --> 00:03:43,083
Da joj proburazim lice.
30
00:03:43,084 --> 00:03:44,685
Moramo da nagradimo
pse ljubavi.
31
00:03:44,686 --> 00:03:46,553
Oni su uradili
najte i posao.
32
00:03:46,554 --> 00:03:49,056
Za to?
Uradila sam sve to si tra io.
33
00:03:49,090 --> 00:03:50,858
Ali je zbog tebe
Miranda ljubomorna.
34
00:03:50,859 --> 00:03:53,761
Ja ljubomorna na nju?
- <i>Gospodaru, molim te.</i>
35
00:03:53,795 --> 00:03:56,997
Vidi se da je tvoje prisustvo
postalo problematièno.
36
00:03:59,033 --> 00:04:01,034
Kidaj je!
Kidaj je!
37
00:04:01,069 --> 00:04:03,103
Kidaj je!
38
00:04:05,774 --> 00:04:08,108
Sada nije tako lepa.
39
00:04:20,255 --> 00:04:23,524
<i>Tvoja nova aka je lep a
od stare...</i>
40
00:04:23,558 --> 00:04:24,892
Zar se ne sla e Pode?

41
00:04:24,893 --> 00:04:26,960
Je l' to èisto zlato?
42
00:04:26,995 --> 00:04:29,997
Pozlaæeni èelik.
Pa ti ne jede .
43
00:04:30,031 --> 00:04:31,965
Zbog èega niko ne jede?
44
00:04:31,966 --> 00:04:34,735
Moja ena kopni
a moj brat se izgladnjuje.
45
00:04:34,769 --> 00:04:36,804
Nisam gladan.
- Izgubio si aku,
46
00:04:36,838 --> 00:04:39,106
a ne eludac.
47
00:04:39,140 --> 00:04:40,974
Probaj vepra.
48
00:04:40,975 --> 00:04:43,977
Sersei ih obo ava
od kada je jedan ubio Roberta.
49
00:04:45,380 --> 00:04:47,281
Zdravica.
50
00:04:47,282 --> 00:04:50,651
Za ponositu decu Lanistera.
51
00:04:50,685 --> 00:04:53,554
Kepec, bogalj
i majka ludila.
52
00:04:53,588 --> 00:04:55,255
Poèistiæu to.
53
00:04:55,256 --> 00:04:57,257
Ne, ja æu.
Ostavi nas.
54
00:04:59,994 --> 00:05:02,396

To je samo vino.
55
00:05:11,472 --> 00:05:13,472
Ne mogu vi e da se borim.
56
00:05:13,474 --> 00:05:15,474
ta je sa levicom?
57
00:05:16,611 --> 00:05:19,980
Mo e da dr i maè,
ali oseæaj je sasvim drugaèiji.
58
00:05:20,014 --> 00:05:22,082
Kako mogu da za titim kralja
59
00:05:22,116 --> 00:05:23,851
kada jedva mogu i dupe da obri em.
60
00:05:23,852 --> 00:05:26,453
Ti si sada Lord Zapovednik.
Zapovedaj.
61
00:05:26,487 --> 00:05:29,389
Neka se drugi bore.
62
00:05:29,424 --> 00:05:32,593
Kada je otac poslednji put
koristio maè?
63
00:05:32,627 --> 00:05:35,028
Ja nisam otac.
Ja sam Kraljeubica.
64
00:05:35,063 --> 00:05:37,197
Kada ljudi saznaju da ne mogu
ni goluba da udavim...
65
00:05:37,232 --> 00:05:40,467
Onda ve baj.
Nauèi da se bori levom rukom.
66
00:05:40,501 --> 00:05:43,871
Sa kim? Sa tobom?
Ljudi vole da prièaju...
67
00:05:43,905 --> 00:05:46,440
Èim neko sazna da ne mogu da se

rasprièaæe.699 --> 00:06:14.046 --> 00:05:55.494 Brat mi je rekao da ti ume da dr i jezik za zubima. 69 00:05:52. 74 00:06:14. 78 00:06:26.645 --> 00:06:26.146 Evo ba ovde mu jebem enu. 80 00:06:32.482 I ta ba voli da vri ti.569 --> 00:06:16.425 --> 00:06:07. neæe ni nas.516 --> 00:06:31.489 Nikada nisam video .673 --> 00:06:20. 71 00:06:07.682 Kako to obièno biva. 77 00:06:23.010 --> 00:05:52. 72 00:06:09. Imam pravog èoveka za tebe.665 A meni je rekao da sere zlato 73 00:06:11.974 Ima jedan vitez.610 ima munje na titu.534 ba kao tvoj otac.528 --> 00:06:09. 76 00:06:21.012 Potreban ti je jedan diskretan maèevalac. 79 00:06:28.569 Da li je ovo mesto bezbedno? 75 00:06:18.854 --> 00:06:35.496 Neobièna ve tina za jednog plaæenika. 68 00:05:49. Lejgud.497 --> 00:06:11.180 --> 00:06:28. 70 00:06:04.009 --> 00:06:23.borim.251 Ako ne èuju nju.

920 --> 00:07:40.719 --> 00:07:06. 84 00:06:42.926 --> 00:06:40..824 --> 00:07:44.111 --> 00:07:00.787 Pazi se.807 Hajde onda.169 --> 00:06:50.243 . 90 00:07:08.414 Ba si odva an ratnik.260 ako se ti bori sa o trim maèem. 83 00:06:40. 92 00:07:38.448 --> 00:07:02.920 <i>Otvori kapiju!</i> 93 00:07:42. napada èoveka kome je spu ten gard.807 --> 00:07:27. 89 00:07:04.Valirijski èelik. problem je 82 00:06:37.523 --> 00:06:37. 86 00:06:48. . 81 00:06:35.Namerava li da ti izraste? 91 00:07:25.462 moraæu i ja.749 Tada je najbolje napasti. Samo.191 Da mi je jo uvek desna aka..441 --> 00:08:03.295 --> 00:06:42.824 <i>Jahaèi prolaze!</i> 94 00:08:00.891 Ba je lep.497 --> 00:06:43. 85 00:06:43.400 neæe imati ko da mi plati. 88 00:07:00.623 --> 00:07:11. 87 00:06:57.964 A ako se ja borim o trim seèivom.965 --> 00:06:46.537 Nisam koristio tupi maè od kad sam imao devet godina.

546 --> 00:08:07.<i>Hajde da se pobrinemo za ove konje!</i> 95 00:08:05.983 --> 00:08:44. 98 00:08:13.725 <i>Pobrini se da su konji nahranjeni. ovo je Remzi Sne ni.852 Valda. 96 00:08:07. 97 00:08:11.749 --> 00:08:11.023 Zdravo.714 Oèe. .911 --> 00:08:39. napojeni i istimareni.484 Dopalo bi ti se. 102 00:08:24.267 Sa psima.505 Pogledao bih ga.096 --> 00:08:24. 104 00:08:29. 99 00:08:16.233 Gde je tvoj trofej? 103 00:08:26.131 Ovuda gospo.988 --> 00:08:16.760 --> 00:08:22.062 I odvedi gospu Valdu u njene odaje.954 Drago mi je majko.267 --> 00:08:28. 105 00:08:36. Dobrodo ao kuæi.948 Vesti se brzo proèuju.165 --> 00:08:26. 107 00:08:41.057 --> 00:08:18.237 --> 00:08:31. Kako je samo vri tao. 101 00:08:22. moje kopile. 106 00:08:39.886 --> 00:08:13.180 --> 00:08:41.</i> 100 00:08:18.146 Èujem da si odsekao aku Kraljeubici.

114 00:09:15.383 --> 00:09:17.692 --> 00:09:26. Ti si Sne ni.795 --> 00:08:55.256 --> 00:09:24. 118 00:09:26.946 Drao si ga.138 --> 00:09:05.662 To je moj grb.760 Odrani èovek je na grb. 121 .663 --> 00:09:30.064 Dresirao sam ga.222 Ovo je bio sin i naslednik Belona Grejd oja. 119 00:09:28.368 --> 00:09:36.794 --> 00:09:28.870 Tivin Lanister mi je dao Sever.310 Nije bio dobar uèenik.664 Ti nisi Bolton. nije tvoj. 115 00:09:19.854 --> 00:09:22.795 Oèe. 120 00:09:34.108 00:08:53. 112 00:09:10.348 Tu i tamo. 117 00:09:24.383 Ne to sam mu i odsekao. 113 00:09:12.311 --> 00:09:12. 116 00:09:22.980 --> 00:09:15. ali nauèio je.658 Deremo na e neprijatelje veæ 1000 godina. 111 00:09:07.065 --> 00:09:10.973 --> 00:09:07. 109 00:09:04.972 ta si mu uradio? 110 00:09:05.

126 00:09:50.806 zbog Grejd oja.972 --> 00:10:12.186 --> 00:09:55.655 Lord Grejd oj je odbio.904 --> 00:09:39.828 Tako sam i delao.807 Teon mi je bio potreban.351 --> 00:09:52.302 --> 00:10:10.406 Ali neæe ni prstom maknuti da mi pomogne da ga zauzmem.578 --> 00:09:46.828 --> 00:10:02.440 --> 00:09:41.692 Poslao si uslove Belonu Grejd oju bez mog pristanka? 129 00:09:58. 122 00:09:39.00:09:36.881 --> 00:09:50.185 Veæ sam poku ao.543 <i>na a vojska je zarobljena ju no od Vrata. 128 00:09:55.847 Teon je bio vredan talac a ne tvoja igraèka.</i> 124 00:09:43. Divljaci nemaju. 130 00:10:00.317 Hteo sam da ga menjam za Kejlinov anac.341 Dok Gvozdenroðeni dr e Kejlinov anac.. 133 00:10:12.342 --> 00:09:43. 131 00:10:08..937 Morao sam da se u unjam na sopstveni posed 132 00:10:10. 127 00:09:52.726 --> 00:10:00. 123 00:09:41.794 Ti si me postavio za trenutnog zapovednika U asnika.807 --> 00:10:14. . 125 00:09:46.690 --> 00:09:58.

281 --> 00:10:22. 139 00:10:37.632 <i>Lepo.071 <i>To je bruka. .390 --> 00:11:39. glatko brijanje.282 Ali Smrad. 137 00:10:22.275 --> 00:10:49. 141 00:10:47.426 gde su Bren i Rikon Stark.</i> .698 --> 00:10:41.134 00:10:14.487 Ako nisam Bolton oèe.197 Hajde Smrade.316 --> 00:10:25.</i> 145 00:11:32. reci ocu 146 00:11:36.629 --> 00:11:10.152 Smrad nas nikada neæe izdati.218 --> 00:11:00. kakve veze ima? 143 00:11:08.777 --> 00:10:20. kako mo e da dozvoli da stojim pred ocem neobrijan? 140 00:10:41. 142 00:10:57.809 --> 00:10:16.887 --> 00:11:36.460 --> 00:11:41.356 Smrade.320 --> 00:10:28.247 Teon je bio na neprijatelj.776 Bio mi je potreban ceo. 138 00:10:26. 144 00:11:10. 135 00:10:16.568 Smrade.ao mi je gospodaru.889 Imao sam previ e poverenja u tebe.198 --> 00:11:12.602 --> 00:10:45. 136 00:10:20. 147 00:11:39.494 Ne znam gospodaru.376 Daj mu brijaè.

</i> 161 00:12:20.840 --> 00:11:55.197 --> 00:12:19. 158 00:12:09. 154 00:11:56.982 <i>Da gospodaru.344 --> 00:11:59.148 00:11:41.042 --> 00:11:56. 150 00:11:47. 162 .065 <i>Da.806 da li si ubio male Starkove? 152 00:11:52.535 Rob Stark je mrtav. 153 00:11:55.067 i obesio njihove le eve na zidine Zimovrela.</i> 155 00:11:59.520 --> 00:12:09.297 --> 00:11:47. tako je Smrade. 157 00:12:06.</i> 156 00:12:03.312 <i>I ugljenisao si ih kako niko ne bi otkrio.791 narod æe se okupiti oko njih 159 00:12:11.343 Samo dva mala farmera.</i> 151 00:11:50.347 --> 00:12:01. 160 00:12:16.501 --> 00:12:22.101 --> 00:11:50.826 --> 00:12:14.189 Ako su Bren i Rikon ivi.296 Ti si ih ubio 149 00:11:43.223 --> 00:12:11.751 --> 00:12:06.027 sada kada je Rob Stark mrtav.486 Starkovi su oduvek vladali Severom.529 --> 00:11:43.571 --> 00:11:52.537 <i>Smrade.008 Ne gospodaru.

175 00:13:13.570 --> 00:12:25.577 Ali moj otac mu je proburazio srce.448 Njihov brat.271 --> 00:12:59.00:12:22.168 Pronaði te momke i daæu ti 1000 jutara zemlje i utvrðenje.472 gde su deèaci oti li iz Zimovrela? 170 00:13:01. i on je delom Stark.449 --> 00:13:10.048 --> 00:13:08.202 --> 00:12:57.463 --> 00:12:51.339 --> 00:12:27. 173 00:13:08. 174 00:13:10.305 <i>Izvini.237 Ima li tvoj ljubimac ideju 169 00:12:57.643 D on Sne ni je u Crnom Zamku.424 Èak i da ne zna.Uvek. kopile.898 Je l' si spreman za lov? .717 Mo da ih titi.642 --> 00:12:30.751 --> 00:13:12.047 Ko je jebeno D on Sne ni? 172 00:13:07.</i> 164 00:12:27.016 Kako se oseæa zbog toga? 166 00:12:49.954 --> 00:13:17. 176 .881 --> 00:12:36.</i> 163 00:12:25.751 Mo da zna gde su. 168 00:12:55.475 --> 00:13:03.079 --> 00:13:07.607 <i>Znam da ti je bio kao brat.932 --> 00:12:55. 165 00:12:33. 171 00:13:05. 167 00:12:51.

125 Mo e da bude pretnja. 177 00:13:19.458 --> 00:13:19.028 --> 00:13:55.840 --> 00:13:34. 180 00:13:28.942 --> 00:13:36. 183 00:13:36. 184 00:13:42.644 --> 00:13:39. 181 00:13:32.145 i razmisliæu o tvom statusu. 188 00:13:54.685 Lorde Varis.126 --> 00:13:21.528 Sansina slu kinja te je videla sa njom.899 --> 00:13:27.470 Mo da æe biti od neke koristi.720 --> 00:13:48. 179 00:13:24.643 za <i>na u</i> porodicu.133 Povedi tog tvog stvora.859 --> 00:13:53. 187 00:13:51.00:13:17.529 --> 00:13:57. 182 00:13:34. Doruèkuje sa kraljem? 185 00:13:45. 190 .295 --> 00:13:24.023 --> 00:13:51.261 Hoæe da se doka e kao Bolton? 178 00:13:21.908 Zauzmi anac za porodicu.864 Okupi sve ljude koje mo e i ja i za Kejlinov anac.336 --> 00:13:30.993 ai je primeæena.825 Ah ti stranci.297 Veæ je rekla tvojoj sestri. 189 00:13:55.988 Bojim se da stranci nisu dobrodo li na tako va nim skupinama. 186 00:13:49.216 --> 00:13:45.

423 --> 00:14:25.613 pustiti da ivim ako posumnjaju da la em? 197 00:14:13. 194 00:14:06. 202 00:14:25. koliko dugo æe me tvoj otac i tvoja sestra 196 00:14:11.499 Pitanje je vremena kada æe tvoj otac saznati.458 Niko ne plaèe za paucima i kurvama.533 --> 00:14:02.737 --> 00:14:04.</i> 200 00:14:20. 195 00:14:07. . 193 00:14:04.621 --> 00:14:22.974 Ne.244 ta misli .278 --> 00:14:13.118 Ni slavnog brata da me osveti. 198 00:14:16.493 --> 00:14:28.00:13:57.298 --> 00:13:59.647 --> 00:14:16. 201 00:14:22. 199 00:14:18. 192 00:14:02.702 Znaèi optu en sam to sam bio u dru tvu enine slu kinje.152 --> 00:14:20.628 Imam prijatelje preko mora koji mogu da joj pomognu.240 --> 00:14:07. 191 00:13:59.587 <i>Samo male ptièice koje mi apuæu na uvo.538 --> 00:14:06.049 Ja nemam svog plaæenika da me titi.083 --> 00:14:18.239 a ti æe mu reæi neku dovitljivu la . neæu.422 Oprosti mi ako te ne sa aljevam.537 Moj otac æe te pitati ima li tu neèega.975 --> 00:14:11.

206 00:14:33.437 --> 00:14:39.450 --> 00:14:51.</i> 209 00:14:45.854 --> 00:14:56.197 --> 00:14:31.019 --> 00:14:53. 204 00:14:30. 212 00:14:53.494 Bila bi mi èast visosti. 207 00:14:36.196 Neæe da ide.973 Da li zna da je tvoj otac ikada ne to uzalud rekao? 208 00:14:43. 215 00:15:08.498 Rekao sam joj toliko puta 205 00:14:31. 213 00:14:56.212 --> 00:14:49.178 <i>Od kuæe Tirela.203 00:14:28.836 --> 00:15:11.290 --> 00:14:58.256 Lepa èa a moj gospodaru.853 ispijete u zdravlju i ivite dugo.433 da je ovo opasno mesto da mi vi e i ne veruje.985 Da ti i moja æerka Margeri 211 00:14:52.925 Ili bi trebao da te zovem oèe? 214 00:14:58. 210 00:14:49.959 --> 00:15:01.662 --> 00:14:30.403 Tvoj otac je obeæao da æe obesiti prvu kurvu sa kojom te zatekne. èast mi je predstaviti Vam svadbeni pehar.237 Ono je kurva o kojoj sam ti prièala.499 --> 00:14:33. 216 .434 --> 00:14:36. i naroda Hvata.010 --> 00:14:45.416 Velièanstvo.

930 --> 00:16:12. Egona Bezvrednog i Derona Dobrog. 223 00:15:49.503 Velièanstvo.565 Jedan od dva jedina maèa od Valirijskog èelika u prestonici. 222 00:15:38. 221 00:15:34.00:15:11. 224 00:15:51. 218 00:15:28.014 svi bi trebali da pronaðemo vremena za mudrost.898 Belora Blagoslovenog.284 Hvala ti ujaèe. sve e je iskovan u tvoju èast.058 " ivoti èetiri kralja" istorija veleme tra Keta 220 00:15:32. 228 00:16:29. 227 00:16:12. .744 Neka je dovedu u desnièinu kulu pre venèanja. 226 00:16:09.846 --> 00:15:55.394 o vladavinama Derona Mladog Zmaja.283 --> 00:16:33.428 --> 00:15:38.623 --> 00:15:32.272 Ona crnokosa tamo.775 --> 00:15:17.289 --> 00:15:29.600 --> 00:16:16. Ni ta ne seèe kao Valirijski èelik.966 --> 00:15:40. 225 00:15:56.319 Pa ljivo visosti.622 Knjiga? 219 00:15:29.272 --> 00:15:13. 217 00:15:14.083 --> 00:15:58.810 --> 00:15:51.811 Sada kada je rat gotov.092 --> 00:15:34.966 Knjiga koju bi svaki kralj trebalo da proèita.

320 --> 00:17:42.855 <i> ta nije u redu moj lave?</i> .275 --> 00:16:56.626 --> 00:17:48.312 Nemoj.215 iznova glavu Neda Starka.596 --> 00:17:50.034 --> 00:16:49.Olujnik. 230 00:16:47.</i> 232 00:16:52.240 <i>Svr etak. To mi se sviða.235 Ovako velièanstveni maè treba da ima ime.172 --> 00:16:54.</i> .</i> <i>.396 Na e prijateljstvo? 242 .Udovièin jecaj.270 --> 00:16:52. 241 00:17:48.312 --> 00:17:33.Udovièin jecaj. 231 00:16:49.</i> 233 00:16:54.Ne zovi me tako.071 Kako da ga nazovem? <i>.146 --> 00:17:01. 234 00:16:59.229 00:16:33. 237 00:17:35.354 --> 00:16:35.215 --> 00:17:03.622 Tako ka u.183 Hoæe me na stolu? 238 00:17:39.592 Kako da te zovem? 240 00:17:45.149 --> 00:17:37.180 Svaki put kada ga upotrebim biæe kao da seèem 235 00:17:01. 239 00:17:42.561 Bojim se da se na e prijateljstvo ne mo e nastaviti.890 --> 00:17:45.776 <i>Vukomor. 236 00:17:31.

756 Ona te ne eli.566 --> 00:18:28. Ti se pla i .503 --> 00:18:00.425 <i>Moram postupiti kako treba sa njom.611 --> 00:18:05.</i> 250 00:18:11.142 --> 00:18:03.502 Imaæe kabinu samo sa sebe 245 00:17:56. 255 00:18:25.968 Boji se.834 --> 00:17:55. 252 00:18:16.Ne bojim se.919 --> 00:18:14. 246 00:18:02.Èega se boji ? .121 --> 00:18:16. 248 00:18:05.460 --> 00:18:21.790 --> 00:18:19.610 ta ovo znaèi? 247 00:18:03.884 <i>Ne elim da zbog mene pati i dalje.397 --> 00:17:52. 243 00:17:53.034 ta? 244 00:17:55.846 --> 00:18:08. kao to i sama zna .765 U luci je brod koji ide za Pentos.430 --> 00:18:25. 254 00:18:23. 249 00:18:08.</i> .Ti nju ne eli .715 Moja ena je puno propatila.035 --> 00:17:56. 251 00:18:14. 253 00:18:19.873 i preko Uskog mora imaæe kuæu i sluge.00:17:50.749 --> 00:18:11.087 Moram da ispunim svoje zavete.812 Ja sam o enjen èovek.460 I sa na om decom.531 .

tvog oca i tvoje sestre.614 Ti si kurva! 261 00:18:43. 257 00:18:31.670 --> 00:19:05. 259 00:18:37.791 Ne mogu da imam decu sa kurvom.076 .705 --> 00:18:34.elim da ode .390 --> 00:18:51.825 --> 00:18:54. 256 00:18:29.273 U ivao sam sa svakom.104 Sa koliko si kurvi ti bio? 267 00:19:05.527 Sa koliko si mu karaca bila? 265 00:18:54.479 Onako kako si rekao.796 500? 5000? 266 00:19:02.Boriæemo se zajedno protiv njih. 260 00:18:39. 258 00:18:34.409 a sa tobom sam u ivao najvi e.561 --> 00:18:56. . 264 00:18:51. 262 00:18:46.ai.355 Ne mogu da volim kurvu.707 Ja se njih ne pla im. 268 00:19:07.853 Sansa je prikladna za moju decu ti nisi.513 --> 00:18:41.003 --> 00:18:31.951 --> 00:18:46.684 Be aæe od njih èitav ivot? . ja sam tvoja ti si moj.742 --> 00:18:37.887 --> 00:18:49.341 --> 00:19:09.139 --> 00:19:07.111 --> 00:18:39. . Neæu da be im od njih. 263 00:18:49.

167 --> 00:20:42. 272 00:20:01.200 i izvedi nas iz tame..028 --> 00:20:03.847 --> 00:20:21. 270 00:19:27.744 Ali sada je tome kraj.635 Da li si video? .385 --> 00:20:23.061 --> 00:20:26.730 Imaæe ugodan ivot u Pentosu.737 --> 00:20:12. poka i nam put.439 --> 00:20:15.733 --> 00:19:35.061 <i>Gospodaru Svetlosti za titi nas.165 Prihvati ovaj znak na e vere Gospodaru 274 00:20:06.443 --> 00:19:11.409 --> 00:20:19.286 --> 00:20:28.374 <i>Gospodaru Svetlosti. slu io sam ti dobro. 276 00:20:12..597 --> 00:20:06. 282 00:20:40.</i> 281 00:20:26.405 Gospodaru.494 --> 00:19:30.200 --> 00:20:08.</i> 277 00:20:15. 271 00:19:32. ti si mi sestra! 278 00:20:19.384 Tvoje su zvezde koje nas vode.601 Bron æe te ispratiti do broda.986 Reci mu! Reci mu! 280 00:20:24.</i> 273 00:20:03.563 <i>Poèuj nas. 275 00:20:09.286 jer noæ je mraèna i puna u asa.269 00:19:09. 279 00:20:21.812 Selisa.

552 On je bio nevernik.248 --> 00:20:58.Njihove du e? 283 00:20:43.674 Na Gospodar ih je uzeo.297 --> 00:21:11. 289 00:21:05.961 --> 00:21:10.066 Koliko ti je brodova doveo? 293 00:21:14. 284 00:20:45.074 --> 00:21:22.764 Nije me poslu ao.073 Da li si video Ser Davose? 296 00:21:21.587 --> 00:21:03.402 --> 00:21:17.770 Puno vi e od tebe.089 --> 00:21:05.205 --> 00:21:21.100 --> 00:21:15.401 Koliko ljudi? 294 00:21:15. 290 00:21:07. 292 00:21:11.926 Oni su bili bogovi i tvojih oèeva.604 Bile su to njihove du e.262 Naredio sam mu da sru i idole. 288 00:21:03. 295 00:21:19.285 --> 00:21:00.292 --> 00:21:07. 287 00:21:00.250 Lord Florent je bio tvoj zet.408 Oni su sa na im . 291 00:21:10.169 --> 00:20:45.055 Klanjao se bogovima svojih oèeva.765 --> 00:21:14. Da li si video? 285 00:20:55. 286 00:20:58.257 i njihovih oèeva pre njih.639 --> 00:20:48.

304 00:21:55.031 --> 00:21:47. Na ostrvu smo. Da li si video? 298 00:21:24.126 Jednog jutra.103 Ti mrzi ribu.928 --> 00:21:43. 307 00:22:09.442 --> 00:21:59.830 Nikada nisam jela ni ta ukusnije od galeba na skari.489 --> 00:22:14. 309 .Gospodarom sada.104 --> 00:21:53.</i> 306 00:22:03.468 Onda poslu ite ribu.943 Njihovi gresi su izgoreli. 301 00:21:47. 300 00:21:45. ali i dalje ih trpim.311 Kada je Krajoluj bio pod opsadom i kada sam gladovala 305 00:21:59.483 --> 00:22:06.552 Lepak kojim se povezuju knjige se pravi od konja. 302 00:21:49.399 Na e ostave su skoro prazne.409 --> 00:21:24.434 --> 00:21:49. 308 00:22:14.978 --> 00:21:27.906 Mrzim ja puno toga.928 Nema vi e mesa. 299 00:21:41. 303 00:21:51. 297 00:21:22.502 --> 00:21:51.346 --> 00:22:03.646 Siguran sam da su vi e nego zahvalni moja kraljice. ustrelio je dva galeba na pla i.449 <i>Stanis mi je skuvao supu od knjiga.160 --> 00:22:17.

00:22:19.Naravno da se seæam.Ona je dete.068 Ona je sumorna.754 --> 00:22:42. 319 00:22:53. 318 00:22:50.592 <i>Svaka majka bi trebala da se pla i za du e svoje dece.102 --> 00:22:59.873 --> 00:22:29. . 314 00:22:40. 315 00:22:44.593 --> 00:22:48.897 --> 00:22:53.276 Dok nisi prona la Gospodara Svetlosti? 313 00:22:31.065 --> 00:22:21.138 Za to bi inaèe Gospodar Svetlosti onako obele io njeno lice? 321 00:22:59.846 Dok on nije prona ao mene. 320 00:22:56.</i> 316 00:22:46.176 .270 --> 00:22:26. 310 00:22:24.762 --> 00:22:50.172 --> 00:23:00.</i> 312 00:22:29.727 Ona je tvrdoglava mala zverka.311 --> 00:22:33. 322 00:23:00. tvrdoglava i gre na.707 --> 00:23:04.109 --> 00:22:31.691 --> 00:22:46.600 Seæa li se? . 317 00:22:48.800 --> 00:22:56.988 Pla im se za du u na e æerke.766 Misli da je slatka zato to se osmehuje kada je poseti .706 Potrebna joj je iba.863 Ti je jedva poznaje .839 Da li si ti upoznala glad moja gospo? 311 00:22:26.074 <i>To je jedino za ta sam znala kada sam bila dete.

545 Kako zapoveda .Ona je moja æerka.577 Ser Aksel mi je bio ujak.041 --> 00:23:36. 326 00:23:23.675 Da li te je upla ilo? 330 00:23:36.880 Oni su sada na boljem mestu Princezo. 323 00:23:05.676 --> 00:23:38.882 --> 00:23:45.578 --> 00:23:40.007 Èula sam.387 --> 00:23:49.492 Uði.880 --> 00:23:42.752 --> 00:23:47. 331 00:23:38. 325 00:23:19.296 --> 00:23:25. 333 00:23:42.</i> 332 00:23:40.492 --> 00:23:21. 329 00:23:35.717 Mo da bi gospa Melisandra mogla da razgovara sa njom. 324 00:23:09.571 Da li si gledala obred na pla i? 328 00:23:32.</i> 334 00:23:45.717 <i>Vatra ih je oèistila od greha.203 --> 00:23:32.388 ene vri te dok se poraðaju.315 --> 00:23:11. 336 00:23:49. 335 00:23:47.422 --> 00:23:52.605 --> 00:23:35.597 Da li si spavala Princezo? 327 00:23:30.024 .386 Ali vri tali su. Neæe je tuæi.545 --> 00:23:07.846 <i>Uvek je bio dobar prema meni.

877 ta ti zna o bogovima? 346 00:24:11.016 --> 00:24:20.086 --> 00:24:21.688 --> 00:24:24.179 Proèitala sam "Sedmokraku Zvezdu" 347 00:24:14.539 --> 00:24:09. 343 00:24:04.476 --> 00:24:11.365 Bila sam poput tebe...001 Samo ja nisam bila princeza.760 --> 00:23:55. 344 00:24:06. 345 00:24:09.911 --> 00:24:14.538 Ne.637 --> 00:24:06. 341 00:24:00.687 Postoje samo dva.759 Posle poroðaja nisu samo kost i pepeo.636 I nisi imala ovo. 350 00:24:21.795 --> 00:23:57.058 --> 00:23:53. 337 00:23:52.056 .052 Septe prièaju o sedam Bogova.A posle su ispunjene sreæom.996 <i>I ja sam ih imala kada sam bila dete. 348 00:24:17.</i> 340 00:23:58. 342 00:24:03.036 --> 00:24:04.982 La i i bajke. veruj mi.214 --> 00:24:16.031 --> 00:24:00.761 Ima tako puno pitanja zar ne? 339 00:23:55. 338 00:23:53. 349 00:24:20.400 --> 00:24:03.441 Ali sam propatila na drugi naèin draga devojèice.

049 --> 00:25:25.781 --> 00:25:23.687 --> 00:25:29.523 Ba sam bio jeo.529 --> 00:24:33.709 <i>Hodor. 359 00:25:26.302 Postoji samo jedan pakao Princezo. 360 00:25:27. 361 00:25:29.Bog Svetlosti. 362 00:25:31.732 <i>Provoðenje previ e vremene u . 355 00:24:37.984 Satima si bio van sebe. 364 00:25:37.834 --> 00:24:37.774 --> 00:25:17. ljubavi i sreæe.597 --> 00:25:40.506 Onaj u kome ivimo sada.760 --> 00:24:29. zla i straha. 353 00:24:29.532 Znaèi nema sedam rajeva i sedam paklova. 352 00:24:27.627 --> 00:25:37.</i> 357 00:25:21.560 Leto je jeo.789 --> 00:25:31.528 U veèitom su ratu.524 --> 00:25:34. 351 00:24:24.755 Svi smo gladni.686 Bio sam gladan. 356 00:25:14.019 --> 00:25:27.048 Za to si me probudio? 358 00:25:23. 354 00:24:34.337 --> 00:24:40.563 Tvoje telo ne mo e iveti od hrane koju tvoj vuk pojede.726 i Bog Tame.090 --> 00:24:27. 363 00:25:34.

633 Zaboravio bi Zimovrel.</i> 365 00:25:42.585 --> 00:26:00.634 --> 00:26:16. 373 00:26:08. izgubili smo sve.831 Zaboravio bi braæu i sestre. skakati. 368 00:25:53. 366 00:25:47.829 Zaboravio bi oca i majku.550 <i>Znam da je to primamljivo.913 --> 00:25:55.075 --> 00:25:52.074 Ipak. 375 00:26:12.171 --> 00:26:55.569 --> 00:26:20.568 Zaboravio bi samog sebe. 367 00:25:49.726 --> 00:26:08. 369 00:25:55. Brene.407 Hodore.865 --> 00:26:14.830 --> 00:26:12.706 A ako izgubimo tebe. 378 00:26:52. odnesi me do drveta.Letovoj ko i je opasno. mora da je èudesno. 374 00:26:10. 377 00:26:16.895 --> 00:26:10.887 --> 00:26:02. loviti.106 --> 00:25:49.887 zaboraviæe kako je to biti èovek.860 Zaboravio bi nas.744 Trèati. .302 Ti nisi jezovuk Brene. 372 00:26:06.852 ali ako si zarobljen u Letu predugo 371 00:26:00. 376 00:26:14.302 --> 00:25:44.781 Biti ceo.</i> 370 00:25:58.782 --> 00:25:58.

681 <i>Neka je proklet</i> 388 00:29:16.519 --> 00:28:15.</i> 382 00:28:02.Meni izgleda odgovarajuæe.909 <i>Severno. 391 00:29:51.818 Bolje ona nego ti.818 --> 00:29:53.848 Imamo novu kraljicu.ispod drveta.780 --> 00:29:49.424 Ovim poljupcem.046 --> 00:29:16.623 --> 00:27:45.965 --> 00:30:08.030 <i>. jedna du a. jedno telo.</i> 381 00:27:56.900 Malo preterano.</i> 389 00:29:22. 390 00:29:47.536 --> 00:27:58.787 Znam kuda moramo da idemo.142 <i>i D ofri od kuæa Lanistera i Barateona</i> 386 00:29:10.238 Daje se na znanje da su Margeri od kuæe Tirela 385 00:29:06.176 --> 00:29:14. 392 00:30:05.909 --> 00:28:04. .336 --> 00:29:06. 387 00:29:14. 384 00:29:03.716 --> 00:29:19..624 <i>Potra i me. zar ne misli tako? ..021 --> 00:29:26.272 --> 00:29:10..</i> 380 00:27:51.012 jedno srce. zavetujem ti moju ljubav.</i> 383 00:28:13.804 <i>Video nas je.951 <i>onaj ko eli da ih razdvoji.030 --> 00:27:53..379 00:27:43.

889 Hoæe da stavimo zlatne ru e na polovinu pita 402 00:30:30. 401 00:30:28. 396 00:30:16. Lord Tivin i ja razgovaramo. ne znam na ta se toliko ali . 397 00:30:19.186 --> 00:30:28. 404 00:30:36.717 --> 00:30:27.299 Ratovi umeju da budu skupi.152 Bilo kako bilo. 400 00:30:27.923 --> 00:30:32.046 Mo da bi ti se èak i dopalo.208 obièno ne ostanu imuæni dugo.097 Imam oseæaj da æu to ponovo èuti u bliskoj buduænosti.131 --> 00:30:41.574 --> 00:30:16.445 --> 00:30:21.624 da odamo poèast tvojoj velikodu nosti.411 Morao bi da proba da u iva u neèemu pre nego to umre . 398 00:30:21.047 --> 00:30:24.683 Ne sada Mejs.393 00:30:08.587 Ja plaæam svoj deo. 405 00:30:39.070 Odgovarajuæe èemu? .539 Ljudi koji bacaju novac na ovakve gluposti 395 00:30:14.625 --> 00:30:36. 403 00:30:32.094 Ne.128 --> 00:30:39.171 --> 00:30:14. samo iskreno "hvala" od tebe æe biti dovoljno. 399 00:30:24. .935 --> 00:30:12.209 --> 00:30:19. 394 00:30:12.Oèekivanoj ekstravaganciji.588 --> 00:30:30.

168 Video si kako brod odlazi? 415 00:31:17.370 --> 00:30:47.412 Oboje znamo da si pametniji od toga. na brodu je.842 Mene ne brine Gvozdena Banka.112 ja sam zadnja osoba koju æe ikada pratiti.336 "Gvozdena Banka æe dobiti svoje.805 Niko ne zna da je tamo osim mene.334 --> 00:30:44. 411 00:30:54.842 --> 00:30:51.105 Kako samo vole da podseæaju ljude. .298 --> 00:31:15.775 --> 00:31:25.774 Otkud zna ? 417 00:31:22.840 --> 00:31:22.447 --> 00:30:58.268 --> 00:31:17.233 Video si je kako se penje na brod? . 418 00:31:25.406 00:30:41. 408 00:30:47.169 --> 00:31:20.844 --> 00:30:54.808 Skoro kao i vi Lanisteri sa svojim dugovima.Jest. da proslavimo mladu ljubav.344 --> 00:31:27. 413 00:31:12.550 Hajde Tivine.429 --> 00:31:12." 407 00:30:44. 414 00:31:15.297 Pobrinuo sam se za sve. 416 00:31:20. 412 00:31:10. 410 00:30:51.139 --> 00:30:49.310 Zato to ako me neko prati a ja ga nisam pozvao. tebe i Varisa. 409 00:30:49.

214 Da li te je neko pratio? 420 00:31:30.. Ali ubiti èoveka na svadbi.756 --> 00:32:13.599 --> 00:31:49.284 --> 00:32:07.722 Mada. 422 00:31:35.021 --> 00:31:38.661 koliko mi je bilo ao da èujem za tvog brata.231 Rat je rat.605 Kao da je mu karcima potrebno jo .Nisam tebi rekao.397 --> 00:31:46.. sedi na vetrometini.100 Zdravo. 424 00:31:46. 425 00:32:05.893 --> 00:32:16.419 00:31:27.564 Zdravo.986 Znam da ne eli u to da veruje .983 --> 00:31:32. 431 00:32:21. 421 00:31:32.867 --> 00:32:24. .385 Divno izgleda dete. 430 00:32:20. ali jeste.858 Nisam imala prilike da ti ka em 428 00:32:13. 426 00:32:07. 427 00:32:10.113 --> 00:31:29.651 Oti la je. idi i pij dok ti se ne uèini da si uradio pravu stvar.866 U asno. 423 00:31:44.420 --> 00:32:10.356 Sad.652 --> 00:31:34. 432 00:32:24.136 --> 00:32:27. 429 00:32:16.696 --> 00:32:20.266 --> 00:32:21.102 Kakav monstrum bi uradio tako ne to.

Moja gospo.544 --> 00:33:07.901 Kakvo god ruho 443 00:32:56.razloga da se pla e braka. 442 00:32:54. 438 00:32:40. 435 00:32:32.086 --> 00:32:43.189 --> 00:32:45.749 --> 00:32:40.936 --> 00:32:59. eto vidi .121 Sada kada je najzad do ao mir.362 ne to od ove hrane koju sam platila.223 bilo bi dobro za tebe da vidi ne to od toga. Vreme je da pojedem 441 00:32:48.033 --> 00:32:56. 434 00:32:29. i med i mleko teèe svetom 439 00:32:43.226 Molim vas da me izvinete.257 --> 00:32:48. Nije tako lo e.510 <i>jo kand e ima lavlje.640 --> 00:32:29. 440 00:32:45.175 --> 00:32:32.260 --> 00:32:50.715 hteo da proda svoju mazgu i poslednji par cipela 437 00:32:36. 444 00:32:59.180 --> 00:32:36.174 Moja gospo.604 lav da ponese.638 --> 00:33:05.478 --> 00:32:34.051 mogao bi sebi da priu ti i da te dovede u Visoki Sad u posetu.</i> 445 00:33:05. 433 00:32:27.179 Mo da ako bi tvoj siroti mu 436 00:32:34.979 .444 Lorde Tirion.

014 --> 00:33:10.073 --> 00:33:37.015 Ti si primer svima nama.521 da u ivamo u ovoj hrani i piæu.286 --> 00:33:49.266 Ser D ejmi.901 Ljubavi moja. za to ne objavimo vest? 448 00:33:32. 449 00:33:34. Jako mi je ao.418 --> 00:33:47.<i>moje su jo te</i> 446 00:33:08. 450 00:33:45.091 --> 00:33:56.199 --> 00:33:29. 447 00:33:27.057 Ali nisu svi te sreæe.876 Kraljica bi volela da ka e ne to.072 Èujte ovamo. 454 00:33:56. sasvim je u redu. .101 sa na e gozbe podele najsiroma nijima u gradu. Vrlo dobro.265 --> 00:34:35.780 --> 00:34:17.027 Kako bi zahvalili bogovima to su skora nji rat okonèali pravedno. 452 00:33:49.398 --> 00:34:03.062 --> 00:33:59. 458 00:34:35.364 kralj D ofri je naredio da se ostaci hrane 455 00:33:59.555 --> 00:33:52.301 --> 00:34:37. 453 00:33:52. 457 00:34:33.448 Vrlo dobro.285 Tako smo sreæni to mo emo 451 00:33:47.471 --> 00:33:34. 456 00:34:14. Idite vi e.301 Ser Lorase.

933 --> 00:35:11.070 --> 00:35:13.035 Sreæom po tebe. 469 00:35:04. 460 00:34:41.740 --> 00:34:43.623 Ako bi se nekako i o enio sa Sersei.746 Da.739 Tvoja sestra prelepo izgleda. 466 00:34:56. 465 00:34:52.188 --> 00:34:58. 463 00:34:48. ni ta od ovoga se neæe desiti 472 00:35:11.</i> 461 00:34:43.781 --> 00:34:51.995 Ako bi nekako uspeo da joj napravi dete pre toga.183 --> 00:34:52. veoma. 468 00:35:00.671 .718 --> 00:34:54. 467 00:34:58.029 --> 00:35:06.198 --> 00:35:07.932 daleko pre nego da vidi svetlost dana.291 ona bi te ubila u snu.772 --> 00:34:41.657 --> 00:35:00.412 --> 00:34:48.292 --> 00:35:03.718 Mo da bi oni trebali da se venèaju.377 Da li se raduje tvom dolazeæem venèanju? 462 00:34:46. 471 00:35:07.149 Na i oèevi su jako radi da se to sprovede u delo.164 ubila bi i to dete 470 00:35:06.309 --> 00:34:46. 464 00:34:51.308 <i>Ba kao i tvoja.717 Zaista jesu.459 00:34:39.

Brijena nema ni ta sa tim.374 --> 00:35:51.564 --> 00:35:40. 475 00:35:34.968 Oprostite visosti. 481 00:35:46.261 Moja kraljice.704 Nikada nisam savladala kniks. 478 00:35:40.530 Tako lepo od tebe to si do la.542 --> 00:35:18. 473 00:35:16.112 --> 00:35:55. Moj kralju. 477 00:35:38. 484 00:35:53.050 Samo sam elela da vam oboma èestitam . 485 00:35:56.Gospo Brijena.031 Nisam ja nikakva gospa visosti. 480 00:35:43. 474 00:35:32.373 Ti si ona koja je proburazila Renlija Barateona? 482 00:35:48.032 --> 00:35:42.342 To nije istina ljubavi.747 Mirosao bih onoga ko je okonèao ivot toj nakazi.191 --> 00:35:34.262 --> 00:35:38.325 Visosti.377 --> 00:35:53.916 --> 00:35:59. 476 00:35:36. 483 00:35:51. .111 teta.969 --> 00:35:46.739 --> 00:35:48.643 A neæe ni ti.zato to je nikada neæe o eniti.360 --> 00:35:36.433 Jesi li se to upravo poklonila? 479 00:35:42.468 --> 00:35:43.

246 Dugujem ti zahvalnost. 497 00:36:33.486 --> 00:36:02. da.473 --> 00:36:24. 490 00:36:07.604 --> 00:36:21.188 Vi e puta.570 Gospo Brijena.439 Ti si æerka Selvina od Oporja.525 Da.691 --> 00:36:07. .018 --> 00:36:35.727 Nadam se da æemo te jo viðati.421 --> 00:36:05.657 Nadam se da æe va a vladavina biti duga i mirna. 491 00:36:16. on je mene spasio visosti. 489 00:36:05.526 --> 00:36:09.421 --> 00:36:37. 499 00:36:37. 492 00:36:18. 498 00:36:35. 488 00:36:02. 494 00:36:24.386 Istini za volju. 496 00:36:28.Hvala ti.535 --> 00:36:18.486 00:35:59.485 i da vam po elim svu sreæu.779 --> 00:36:28.084 --> 00:36:00.442 To te èini gospom htela ti to ili ne. 493 00:36:21.189 --> 00:36:39.420 Zemlja je u ratu veæ predugo. 487 00:36:00.744 Kako ti ka e visosti.548 Dovela si bezbedno mog brata do Kraljeve Luke.290 Je l' tako? .476 --> 00:36:26. 495 00:36:26.247 --> 00:36:30.

241 Mora da je interesantno preletati it jednog tabora u drugi 505 00:36:56.613 Ja ne slu im tvog brata visosti. 507 00:37:01.642 Neæe uraditi ni ta slièno. ne.878 --> 00:37:34..043 i slu iti onom lordu ili gospi koji ti se dopadne.647 --> 00:37:03.339 Ne.824 --> 00:37:13. 509 00:37:24. 512 00:37:32.359 Tu prièu nisam èula ranije. 508 00:37:11. ova mlada dama je pitala za savet. 501 00:36:43.844 Da. . visosti.676 --> 00:37:32.612 Trebala bi da ode kod Kiburna.781 Ali ga voli .566 Sigurna sam da ima puno fascinantnih prièa.303 --> 00:37:28.164 Nije tako fascinantna prièa bojim se. pa. 506 00:36:59.275 --> 00:36:59. 510 00:37:28. 502 00:36:46. . 504 00:36:52. I sada moj brat. samo ti doði u moje odaje i lièno æu te pregledati. Zatim Kejtlin Stark. 503 00:36:48.500 00:36:40.198 --> 00:36:48.738 --> 00:36:56..562 --> 00:36:46.704 Zaklela se Renliju Barateonu.078 --> 00:37:01.601 --> 00:36:52.Oh. 511 00:37:30.374 --> 00:37:30.824 Visosti.359 --> 00:36:42.

ja sam uèen èovek. 514 00:37:37. .750 --> 00:37:41.923 Visoti. 520 00:37:52.613 --> 00:37:37.715 Visosti.Veoma je dobar.555 --> 00:37:45. 521 00:37:55.Kiburn? alostan èovek.800 Ali to radi .002 Nervira me svaki tvoj uzdah u mojoj blizini.152 Osramotio je Citadelu svojim ogavnim eksperimentima. 522 00:37:58. 518 00:37:48.794 --> 00:37:50. 517 00:37:45.186 --> 00:37:43. 513 00:37:34.958 --> 00:37:48.834 --> 00:37:58.037 --> 00:37:59.896 --> 00:37:52.896 Nikada mi nije bila namera da nekoga nerviram.898 --> 00:37:55.760 Moj mali brat te je bacio u tamnicu kada si ga nervirao. .874 ta misli da bih ja uradila ako me bude nervirao? 519 00:37:50.607 Da ode sa ovog venèanja i to smesta. Upravo sada me nervira .139 elim da ode od mene.571 --> 00:38:01. 515 00:37:41.521 Ogavnijim od tvojih sasu enih prstiju na butinama te devojke? 516 00:37:43.570 Evo ta elim da uradi .140 --> 00:38:02. 523 00:37:59. 524 00:38:01.

Visosti.525 00:38:02.129 Male stvari.356 --> 00:38:52.652 da æe ostaci biti baèeni psima 530 00:38:14. . . 531 00:38:35.276 --> 00:38:07.868 --> 00:39:05..Neæu pitati za razlog. 537 00:39:01.099 Verujem da niste upoznali Elariju. 534 00:38:54.732 --> 00:39:01.269 .015 --> 00:38:12.163 --> 00:38:59.927 --> 00:38:58.557 Lepo si raspolo ena.350 <b>Kraljica</b> ti govori 529 00:38:12. 536 00:38:59.591 --> 00:38:54.712 da æe ostaci sa gozbe biti baèeni psima. kraljica Margeri. 533 00:38:52. Lorde Tivine.746 --> 00:38:09.921 ili æe biti baèen ti.867 Ovo je Lord Desnica Tivin Lanister 538 00:39:02. 535 00:38:58.743 Dajem zlatnog zmaja onome ko obori kapu mojoj ludi.608 --> 00:38:04.275 Idi u kuhinju i reci im 526 00:38:04.384 --> 00:38:14.981 Visosti.892 Pretpostavljam da jesam.708 --> 00:38:38.. 528 00:38:10. 527 00:38:07.687 --> 00:38:16.100 --> 00:39:02. 532 00:38:50.731 Prinèe Oberine.

549 00:39:32. 543 00:39:17.363 Ne? Ba ste tolerantni. 544 00:39:23.130 --> 00:39:32. 542 00:39:15. 540 00:39:08.Gospodaru.i Sersei Lanister.169 --> 00:39:40. Gospo.889 Ima nas svuda po Dorni.660 Kopilad se raðaju iz strasti zar ne? 547 00:39:29.005 Pretpostavljam da je sada biv a kraljica namesnica. .364 --> 00:39:34. 545 00:39:24.477 --> 00:39:15.040 --> 00:39:11.515 --> 00:39:17. 546 00:39:27. 539 00:39:05.304 Kruna na glavi svih ovih godina .695 --> 00:39:31.282 --> 00:39:19.135 ostaviti svoje pravne obaveze. kraljica namesnica.281 Drago mi je.442 Lorde Desnico. gospo Sersei 541 00:39:11. 548 00:39:31.450 Ne mogu reæi da sam ikada upoznala Pe èanog ranije.226 --> 00:39:29. gospo Sersei.513 Elarija Pe èana.129 Mi ih ne preziremo u Dorni. 551 00:39:37.191 Imam 10 hiljada braæe i sestara.322 --> 00:39:24.433 --> 00:39:37.304 --> 00:39:08.890 --> 00:39:27.399 Pretpostavljam da je olak anje 550 00:39:34.

553 00:39:42.931 A na drugim mestima silovanje ena i dece 564 00:40:06. 563 00:40:03.456 nema isti stil ivota kao plemstvo dole u Dorni.484 Èudo kako je ti nema .629 --> 00:40:06.490 --> 00:40:00. 552 00:39:40.mora da ti je iskrivila vrat." 558 00:39:52. 554 00:39:44.386 Plemstvo u na em delu zemlje 560 00:39:55.387 --> 00:39:58.479 Uz malo sreæe.480 --> 00:39:50. 561 00:39:58.149 --> 00:39:52.712 --> 00:39:48.084 --> 00:39:53. 555 00:39:46.594 Negde oni visokoroðeni gledaju sa visine na narod.391 Ljudi irom sveta su razlièiti.342 teta je to tvoj stariji brat nije mogao da prisustvuje venèanju.677 Molim te da ga pozdravi od nas.374 --> 00:39:44.148 i moæiæe ponovo da hoda. giht æe se vremenom povuæi 556 00:39:48.339 --> 00:39:42.340 Pretpostavljam da nikada neæe saznati Prinèe Oberine. 559 00:39:53.965 --> 00:40:08. 562 00:40:00. 557 00:39:50.343 --> 00:39:46.392 --> 00:40:03.083 Giht zovu "bolest bogata a.965 se smatra ogavnim. .485 --> 00:39:55.

568 00:40:21.703 --> 00:40:46.703 Gospodo.208 --> 00:40:18.</i> .880 --> 00:40:25.Renlija.565 00:40:10. biv u kraljicu namesnicu.232 Do lo je vreme da svi mi 573 00:40:41. 569 00:40:28.206 da je tvoja æerka Mirsela poslata 567 00:40:16.. 570 00:40:31.823 Ovde je bilo previ e zabave danas.640 --> 00:40:50..730 --> 00:40:41.701 pogledamo na u istoriju.778 Predstavljam vam 577 00:40:53. 571 00:40:35. 566 00:40:14.696 Kraljevsko venèanje je istorija.280 Kralja D ofrija.206 --> 00:40:16. 572 00:40:38.172 Kakva sreæa za tebe.543 da ivi na ono poslednje pomenuto mesto..683 Ti ina! Oèistite podijum.857 --> 00:40:35.783 <i>..643 --> 00:40:53.315 --> 00:40:58. 576 00:40:51.869 --> 00:40:14.053 --> 00:40:31.812 --> 00:40:56.266 --> 00:40:43.640 Gospe. 578 00:40:56. Stanisa...727 --> 00:40:38. 574 00:40:44...693 Kraljevsko venèanje nije zabava. 575 00:40:48.

579 00:40:58.829 Hajde.062 Ja sam zakoniti kralj.220 <i>Roba Starka.658 --> 00:41:42.373 --> 00:41:56.927 --> 00:41:11.388 --> 00:41:39. ti nisi kralj.174 --> 00:41:25.556 Rat Pet Kraljeva.032 Kralj na Severu! . Ti si izdajnik.804 --> 00:41:54.372 Stanise! 591 00:41:54. Be i.</i> 580 00:41:02.Hoæu da bude moj princ.624 Be i nakazo. .293 Pa ljivo.327 --> 00:41:44. 587 00:41:36.842 --> 00:42:00.354 Renli.139 <i>Izdajnièe. .Da! 583 00:41:19.443 <i>Za Sedam kraljevstava!</i> 585 00:41:29.</i> 584 00:41:22.177 Ja sam zakoniti kralj.817 --> 00:41:02.254 --> 00:41:05.315 Neka rat poène.652 --> 00:41:36. 586 00:41:33. 581 00:41:08.807 Ko sada ima zlato Starku! 592 00:41:56.</i> <i>Belona Grejd oja. 588 00:41:39.137 --> 00:41:22. 582 00:41:12. 590 00:41:52.214 --> 00:41:31. Be i. 589 00:41:42.231 --> 00:41:15.

Izazovi mene nasilnièe.</i> 598 00:42:22. Davim se.935 --> 00:42:25.408 Juri ! 600 00:42:36.549 Spremni.482 Ja sam Kralj na Severu.078 .758 Juri ! . opet.654 --> 00:42:10.865 Daj svakom od njih po 20 zlatnika kada se ovo zavr i.130 --> 00:42:20. 601 00:42:42.212 --> 00:42:02.048 --> 00:42:38.899 --> 00:42:22. 593 00:42:00.Juri ! 603 00:42:47.321 Ja sam Kralj na Severu! 602 00:42:45.759 --> 00:42:49.900 <i>Da gospodaru.334 U redu ljudi.661 --> 00:42:52.169 Moraæemo da naðemo drugaèiji naèin da zahvalimo kralju.958 --> 00:42:47. 599 00:42:29. 606 00:43:38.660 Da! 604 00:42:49. .432 --> 00:43:30.321 --> 00:42:44. divlja vatra! 596 00:42:18. 597 00:42:20.930 <i>Tvoja glava!</i> 605 00:43:27. 595 00:42:08.655 Ne.408 --> 00:42:31. 594 00:42:02.046 Evo ti.610 --> 00:43:41.047 --> 00:42:04.Davim se.

615 00:44:12. 608 00:43:45. 616 00:44:15. Pobednièka plata.717 To je bila jako lo a izvedba 618 00:44:19.414 --> 00:44:17.379 eleo bih da zadr im ono to je ostalo od mog lica. 614 00:44:09.399 --> 00:44:03.283 --> 00:43:49.883 --> 00:44:19. 610 00:43:53.262 koji se usuðuju da izazovu moju vlast.Odlièna borba.113 --> 00:43:44. ti jo uvek nisi pobednik zar ne? 609 00:43:49. 613 00:44:00.364 Ujaèe.718 --> 00:44:21. 612 00:43:58. 607 00:43:41.634 ta ti ka e ? Siguran sam da imaju jo neki kostim.258 --> 00:43:55.675 --> 00:44:12.587 Mada.224 Pravi pobednik obièno porazi sve izazivaèe.661 --> 00:43:58.778 --> 00:44:15.848 <i>Mislim da bi ti trebalo da se bori sa njim.</i> 617 00:44:17.743 Meni je i jedna bitka bila dovoljna visosti. Odlièna borba.296 --> 00:44:00.621 --> 00:43:53.686 tvoje hrabrosti u borbi.015 Izvolite. 619 .626 Sigurno jo uvek ima onih 611 00:43:55.

939 --> 00:44:42.562 i poka i svima kako pravi kralj osvaja presto.291 --> 00:44:28.546 Vreme je za zdravicu mog oca.243 Nije se prosula. 630 00:45:19.00:44:21.083 --> 00:45:27.905 Bilo bi tragièno da kralj izgubi svoju èednost 626 00:44:40.393 --> 00:44:31.359 <i>sa svojim novim Valirijskim maèem</i> 622 00:44:28. doði kod mene.918 Pa kako da nazdravim sa njim sa praznom èa om? .188 Govorim iz prve ruke kao oèevidac.687 --> 00:44:24.672 --> 00:45:15.308 teta to je prolivena.309 --> 00:45:19.512 Ljubavi. 625 00:44:37. 632 00:45:25.546 --> 00:45:23.244 --> 00:45:21.257 <i>Spusti se dole na podijum</i> 621 00:44:26.973 svega par sati pre prve braène noæi. 629 00:45:17. 627 00:45:13. 628 00:45:15.</i> 624 00:44:33. 620 00:44:24.931 <i>Ali budi obazriv.001 Ovaj je oèito opijen pohlepom.540 --> 00:45:17. 623 00:44:31.222 --> 00:44:26.596 --> 00:44:33.539 Dobra berba.035 --> 00:44:40.965 --> 00:44:37. 631 00:45:21.

647 00:47:52.182 Va a visost mi ukazuje veliku èast.586 Nije mi zamisao da bude èast. 640 00:46:56.739 --> 00:47:18.042 --> 00:46:40.709 --> 00:47:55.217 --> 00:45:42.713 Vidi.764 Klekni.645 Ujaèe.657 --> 00:47:03.058 Klekni pred svojim kraljem.410 Od kakve je koristi prazna èa a? 639 00:46:41.479 Napuni je.918 Donesi mi moju èa u.633 00:45:30. 635 00:45:36.210 . 643 00:47:15.829 --> 00:47:41.981 --> 00:45:39. ti æe biti moj peharnik 634 00:45:34.947 po to se veæ pla i borbe.441 --> 00:47:20.857 Klekni. 646 00:47:39.829 Moja kraljice.679 --> 00:45:36.713 --> 00:47:25. 644 00:47:18.918 --> 00:46:15.407 Rekao sam.479 --> 00:46:43. 637 00:46:13. sti e pita. 642 00:47:07. 641 00:47:00... 636 00:45:39. 638 00:46:38.764 --> 00:47:09.857 --> 00:46:58.141 --> 00:45:34.441 klekni! 645 00:47:23.

472 --> 00:48:25.937 --> 00:48:22.266 --> 00:48:18.266 Ujaèe. Savr en si takav kakav si.Predivno.666 --> 00:48:51.516 <i>Heroju moj.656 Mo emo li sada da odemo? . 657 00:48:38.041 --> 00:48:27. zar si zaboravio?</i> 654 00:48:25.</i> 650 00:48:04.Hajde da saznamo.</i> 660 00:48:53. 652 00:48:20. 655 00:48:27. ne.521 --> 00:48:07.448 --> 00:48:33.690 Po uri.007 <i>Ti si moj peharnik.472 Ako je po volji Va oj visosti.609 Pomislio sam da bih mogao da presvuèem ovu mokru odeæu visosti.481 Predivno.937 --> 00:48:56.516 --> 00:48:01.788 --> 00:48:41. 648 00:47:56. 649 00:47:59. 658 00:48:49. 656 00:48:31.312 Ne. .715 Donesi mi vino.534 --> 00:48:53. Gospa Sansa je veoma umorna.902 <i>Treba da se spere.644 --> 00:48:30.471 Gde si krenuo? 653 00:48:22. 659 00:48:51. 651 00:48:16.533 Odlièno. ne. Ova pita je suva.613 --> 00:47:59.

506 --> 00:48:59. èekaæe ovde.851 Ne dirajte ga! 673 00:49:49.Pomozi mi! 669 00:49:32.</i> 664 00:49:06. 663 00:49:03.055 Nije mi ni ta.226 D ofri! 674 00:49:51.813 --> 00:49:39.636 Idioti.Pomozite sirotom momku.608 D ofri! D ofri! .420 --> 00:49:13.. 667 00:49:24.<i>D ofri! D ofri!</i> 671 00:49:39.817 Ako eli da pre ivi ..292 --> 00:49:51.010 Neka mu neko pomogne! .767 --> 00:49:27..695 . moramo da idemo.163 On se davi! . .Sklanjajte se! 668 00:49:29.227 --> 00:49:53. 672 00:49:41.D ofri! 670 00:49:36.616 --> 00:49:08. . 666 00:49:18.595 --> 00:49:21.642 --> 00:49:35.706 --> 00:49:32.661 00:48:56.275 --> 00:49:01.</i> 662 00:48:59.581 Poði sa mnom.241 <i>Ne..582 <i>uja.346 --> 00:49:06.616 --> 00:49:41.275 Ne.851 --> 00:49:43.650 Visosti? 665 00:49:10. pomozite svom kralju.

681 00:50:52.035 --> 00:50:34. 675 00:49:53.425 Uhvatite ga.524 <i>Kakvo god ruho</i> 686 00:51:29.299 D ofri ta ti je? 676 00:49:57.166 <i>jo kand e ima lavlje.054 Otrovao je mog sina.851 --> 00:50:52.079 <i>Mrtav je.730 --> 00:49:57.670 --> 00:51:14.176 --> 00:50:44. molim te.503 Sine.562 --> 00:51:38.789 va eg kralja.360 --> 00:51:01.948 --> 00:50:46. 678 00:50:40.088 --> 00:50:53.527 <i>lav da ponese.</i> 687 00:51:32.790 --> 00:50:56.603 <i>moje su jo te duge</i> .</i> 679 00:50:44. Uhvatite ga! 683 00:50:57.948 On je ovo uradio.201 --> 00:51:41.D ofri.559 --> 00:51:32.670 = preveo Summ0n3r = 685 00:51:26. 682 00:50:53.768 Pomozite mu! 677 00:50:32. 680 00:50:48. Na kralj je mrtav.330 Uhvatite ga! 684 00:51:09.</i> 688 00:51:38.155 --> 00:51:29.333 --> 00:49:59.

927 <i>al' sad mu ki a</i> 694 00:52:05.571 --> 00:52:18.853 --> 00:52:02.641 --> 00:51:50. tako besedi</i> 692 00:51:56.173 <i>da.962 --> 00:52:09.638 --> 00:51:44. opustelim.207 --> 00:52:21.991 <i>kastamirski vlastelin.</i> 693 00:52:03.132 --> 00:52:15.</i> 690 00:51:44.</i> 696 00:52:15.680 --> 00:51:56.482 <i>samotnim.</i> 699 00:52:27. sad mu ki a</i> 697 00:52:18.537 <i>samotnim.818 <i>Tako besedi.644 --> 00:52:27.610 <i>nad dvorom roni.</i> 698 00:52:21. opustelim.689 00:51:41.</i> 691 00:51:50.506 Poema: "Ki e nad Kastamirom" Knjiga: "Oluja Maèeva I" Preveo: Nikola Pajvanèiæ .097 <i>nad dvorom roni</i> 695 00:52:09.646 <i>od tvojih ni ta manje.606 <i>i o tre.506 --> 00:52:30.026 --> 00:52:05.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful