BIBLIOGRAFIE

1. Balaure, V.
(coordonator)
Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000
2. Bădulescu, T. Agenţiile de turism din România s-au maturizat, Revista ANAT
edia, nr.2 ! 200"
". Bădulescu, T. Agentul de turism are rol de consultant, Revista ANAT edia,
nr.2!200"
#. Bădulescu, T. Niciodată, de când a fost înfiinţat ANAT, provincia nu a avut o
asemenea reprezentativitate, Revista ANAT edia, nr.$! 200#
%. Bran, &lorina,
arin, '.,
(i)on, Ta)ara
conomia turismului !i mediul încon"urător, Editura Econo)ică,
Bucureşti, 1**+
,. -ătoiu, .., Teodorescu N. #omportamentul consumatorului, Editura Uranus, Bucureşti,
200"
$. -etină, .uliana,
Branda/ur, Raluca
Marketingul serviciilor$ A%ordare teoretică !i studii de caz,
Editura Uranus, Bucureşti, 200#
+. -os)escu, .. Turismul & 'enomen comple( contemporan, Editura Econo)ică,
Bucureşti, 1**+
*. -ristureanu, -ristina conomia !i politica turismului internaţional, Editura A(E,
Bucureşti
10. -ristureanu, -ristina conomia invizi%ilului) tranzacţii internaţionale cu servicii,
Editura All Bec0, Bucureşti, 200#
11. 'iaconu, i1aela Turism prin *nternet & e(perienţe !i tendinţe, Ed.Tri/una
Econo)ică, Bucureşti, 200#
12. 'raica, -t. Turismul internaţional, Editura All Bec0, Bucureşti, 200"
1". 'u)itrescu, i1aela Marketing industrial, Editura 2olite1nica 2ress, Bucureşti, 2002
1#. 31erasi) T., 31erasi)
'.
Marketing turistic, Editura Econo)ică, Bucureşti, 1***
1%. .oncică, aria conomia serviciilor$ Teorie !i practică, Editura Uranus,
Bucureşti, 200",
1,. .oncică, aria (coord.) +trategii de dezvoltare a sectorului terţiar, Editura Uranus,
Bucureşti, 200#
1$. .onescu, ..,
.onaşcu, Viorica,
2o4escu, anoela
conomia întreprinderii de turism !i comeţ, Editura Uranus,
Bucureşti, 2002
1+. 5a6ari, 5a6ar nc,clopedia of Tourism, Routled7e, Ne8 9or0, 2000
1*. :er/ale0, .. (coord) conomia întreprinderii, Editura &oru) -onsultin7 2artners,
Bucureşti, 2000
20. ;u4u, N. +trategia de concentrare a întreprinderilor de turism, Editura
Econo)ică, Bucureşti, 200"
21. ;u4u, N. -otelul & conomie !i management, Editura All Bec0, Bucureşti,
2002
22. edinsc1i, (ilvia .erformanţele întreprinderii !i gestiunea financiară, Editura
<ri=onturi Universitare, Ti)işoara, 200"
2". eiroşu, &ulvia Agenţiile de turism se %at în oferte speciale, Revista -a4ital, nr.
22 ! 200#
2#. eiroşu, &ulvia Turism la preţ redus, Revista -a4ital, nr. 2+ ! 200"
2%. eiroşu, &ulvia Turismul românesc cre!te mai lent decât în alte state din zonă,
Revista -a4ital, Nr. 2* ! 200#
2,. eiroşu, &ulvia Agenţiile care au vândut e(cursii în gipt au dat lovitura,
Revista -a4ital, nr. #2 !200#
2$. eiroşu, &ulvia (cursiile c/arter, cea mai %ună afacere a anului, Revista
-a4ital, nr. 12 ! 200#
2+. eiroşu, &ulvia
.e %anii %ăncilor, orice vacanţă este frumoasă, Revista -a4ital,
Nr. 1$ ! 200"
2*. eiroşu, &ulvia 0acanţele viitorului, doar cu un clic de mouse, Revista -a4ital,
nr. 2"!200#
"0. eiroşu, &ulvia +e"ururi adevărate planificate virtual , Revista -a4ital, nr.
12 ! 200"
"1. eiroşu, &ulvia 0acanţele e(otice se vând la preţuri astronomice, Revista
-a4ital, nr.#, ! 200#
"2. eiroşu, &ulvia 0acanţele scurte !i dese, c/eia marilor succese, Revista -a4ital,
nr.#2 ! 200#
"". eiroşu, &ulvia #ircuitele tematice, ultima modă, Revista -a4ital, nr.1+ ! 200#
"#. eiroşu, &ulvia #ălătoriile de afaceri sunt următoarea ţintă în turism, -a4ital,
Nr. 22 ! 200#
"%. eiroşu, &ulvia 1ugetele pentru călătoriile de afaceri sunt cu 234 mai mici,
Revista -a4ital, Nr. 20 ! 200"
",. eiroşu, &ulvia .este 534 din români î!i doresc un concediu în străinătate,
Revista -a4ital, Nr. 2$ ! 200#
"$. eiroşu, &ulvia Românii au prins gustul vacanţelor de lu(, Revista -a4ital, nr.
1" ! 200#
"+. inciu, Rodica conomia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 200#
"*. 2etcu, onica Analiza economico-financiară a întreprinderii, Editura
Econo)ică, Bucureşti, 200"
#0. 2lu)/, ..,
>a)6ir Andreea, .onescu
anuela, .onescu (.
Reingineria serviciilor, Editura A(E, Bucureşti, 200#
#1. 2ra1oveanu, E. conomie politică & fundamente de teorie economică, Editura
E6iecient, Bucureşti, 1***?
#2. (na0, <.,
Baron, 2.,
Neacşu, N.
conomia turismului, Editura E@4ert, Bucureşti
#". (tăncioiu, Aurelia A
&elicia
+trategii de marketing în turism, Editura Econo)ică, Bucureşti,
200#
##. (tănciulescu, 3a/riela
(coord.)
6e(icon de termeni turistici, Editura <scar 2rint, Bucureşti, 2002
#%. (tănciulescu, 3a/riela Managementul turismului dura%il în centrele ur%ane, Editura
Econo)ică, Bucureşti, 200#
#,. (tănciulescu, 3a/riela Managementul agenţiei de turism, Editura A(E, Bucureşti, 200%
#$. (tănciulescu, 3a/riela Managementul operaţiunilor de turism, Editura All Bec0,
Bucureşti, 2002
#+. (8ar/roo0e, 5.,
Borner, (usan
#onsumer 1e/aviour in Tourism, Butter8ort1 A Beine)ann,
<@6ord, 2001
#+. (Cratt, 38enda Manual of Travel Agenc, .ractice, Elsevier Butter8ort1D
Beine)ann, <@6ord, 200"
%0. Ei7u, 3a/riela tica afacerilor în turism, Editura Uranus, Bucureşti, 200"
%1. Einteanu, 3a/riela 0acanţele în rate caută clienţi !i la agenţiile de turism, Revista
-a4ital, Nr. 2+!200#
%2. VFlceanu, 3.,
Ro/u, V.,
3eor7escu, N.
Analiză economico-financiară, Editura Econo)ică, Bucureşti,
200#
%". GGG Revista ANAT edia, nr., ! 200# ( #um arată consumatorii de
vacanţe în 5337 H )
%#. GGG #ele mai ieftine vacanţe se găsesc pe *nternet, Revista -a4ital,
nr.2* ! 2001
%%. GGG Revista #apital, nr$5285337
%,. GGG ANAT edia, nr.$ ! 200#
GGG -atalo7ul ANAT 200# 200%
%$. GGG Re=ultate şi 4er6or)anIe ale Jntre4rinderilor de co)erI şi
serviciiK, .N(, 200#
%+. GGG Acţiuni turistice organizate de agenţiile de turism9, .N(, 200%
%*. 888.=iarulcn.co)!inde@.414H4idLarticleMaidL+%0#
,0. /ttp)88:::$romanianleader$com
,1. 888.vol0s/an0ro)ania.ro
,2. 888./trl.ro !i :::$%cr$ro
,". /ttp)88:::$romaniatravel$com8inde($p/p;lng<ro=tree<22>
,#. 888.turis).cs.ro!cstrat.1t)
,%. 1tt4N!!anat.7reensCste)s.ro!ar1iva!nr,!interviu.1t)l
,,. :::$cara! +everin$turism-romania$go$ro
,$. :::$?5?$ro
,+. /ttp)88:::$mt$ro8sesiune8program$/tml
,*. /ttp)88salvaeco$org8reviste8natura83@835$p/p
$0.
888.in6otravel.ro!a7entie.1t)l
$1. /ttp)88:::$romanianleader$com
$2.
888.7ardianul.ro!inde@.414HaLecono)ie200%0#0*0".@)l

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful