You are on page 1of 4

MINIT MESYUARAT PEMUAFAKATAN IBU BAPA PRASEKOLAH

SESI 2014

TARIKH : 10 MEI 2014 (Sabtu)
MASA : 08:00 10:00 PAGI
TEMPAT : BILIK MAKMAL KOMPUTER SK NANGA PAKAN

KEHADIRAN :
1. Pn Julina Binti Suhali - Guru Prasekolah SK Nanga Pakan.
2. Pn. Khajijah Binti Saaid Guru Prasekolah SK Nanga Pakan.
3. Puan Sarini PPM Prasekolah
4. Puan Suria PPM Prasekolah
5. Puan Sangan ak Bujit
6. En. Melina ak Chuka
7. En. Salim ak Japing
8. En. Poulos ak James
9. Puan Lensi ak Ipan
10. En. Richard ak Jugi
11. En. Jalema ak Mling
12. En. Hazri Bin Muhamad
13. En. Renang ak Isa
14. En. Dangih ak Empirang
15. En. Joanes ak Minggu
16. En. Ricky ak Jantau
17. En. Francis Jufiter ak Gerinang
18. En. Cheng Gung Kai
19. Puan Gupi ak Udit
20. Indai Ester
21. Indai Chingkhy
22. Indai Apun
23. Ini Sabastian
24. Aki Hillary
25. Ini Davin
26. Ini Avigail
27. Indai Salma
28.
29.
30.
31.
32.


Tidak Hadir Bersebab:
1.

BIL PERKARA
TINDAKAN


1.

Ucapan Alu-aluan.

1.1 Guru Besar, Pn Bernadine ak Patrick Unyat, mengucapkan
terima kasih kepada semua yang hadir ke mesyuarat yang
diadakah. Beliau juga menerangkan bahawa, tentang peranan
ibu bapa murid-murid prasekolaj sesi 2014.
1.2 En. Juti juga berharap agar semua ibu bapa prasekolah
menitikberatkan pendidikan kepada anak-anak mereka dimana
tidak menggalakkan anak-anak mereka untuk ponteng tanpa
sebab.
1.3 Guru Besar juga mengucapkan syabas serta tahniah kepada
Guru Prasekolah serta PPM masing-masing diatas peranan
mereka didalam menitikberatkan hal kebajikan PIBG Prasekolah.
1.4 Guru Besar juga menyarankan agar pemilihan bari EXCO pada
tahun ini akan lebih aktif dan berfungsi.
1.5 Menyarankan kepada ibubapa prasekolah agar tahu peranan
mereka terhadap pelajaran anak masing-masing, menyarankan
kepada ibu bapa agar keciciran anak-anak mereka ke sekolah
dapat dielakkan.
1.6 Selain itu juga, Guru Besar menyarankan kepada ibu bapa cara
untuk membantu pendidikan anak-anak mereka dengan
memberi sokongan sepenuhnya kepada guru dengan menerima
corak pengajaran yang digunapakai oleh guru terhadap anak
mereka.
1.7 Guru Besar juga bersyukur kerana ada dikalangan ibubapa yang
sedia bertanya akan prestasi anak-anak mereka daripada guru
prasekolah masing-masing.
1.8 Guru Besar mngucapkan jutaan terima kasih sekali lagi sebelum
beliau mengundur diri dan menyerahkan perkara berbangkit
kepada EXCO Prasekolah yang dilantik.

Ucapan Alu-aluan Bekas Penghulu 2013


1.1 Bekas Penghulu mengucapkan jutaan terima kasih ke dipada
semua yang hadir terutamanya kepada pihak Guru Prasekolah
dan PPM masing-masing.
1.2 Pembubaran AJK 2013 dan pembentukan AJK sesi 2014 / 2015.

Guru BesarIbu bapaBekas Penghulu
2013
2.

Pemilihan EXCO Prasekolah sesi 2014/2015

AJK PEMUAFAKATAN PIBG PRASEKOLAH 2014/2015

Penghulu : En. Cheng Gung Kai (Aki Eva)
Tim. Penghulu : En. Hazri (Apai Hazim)
Setiausaha : Puan Gupi (Indai Betty)
Tim. Setiausaha : Puan Khajijah (Guru Prasekolah)
Bendahari : Puan Sarini
Tim. Bendahari : Puan Suria

Perancangan aktiviti prasekolah 2014

2.1 Cikgu Julina mencadangkan agar Tahun 2014 diadakan sambutan
Rumah Terbuka Gawai Prasekolah (Ngiling Bidai).
2.2Tarikh yang dicadangkan pada:
Gotong-royong : 18.06.2014
Tarikh aktiviti : 19.06.2014
2.3 Cikgu Julina mencadangkan juga agar kutipan dapat diambil
daripada semua ibu bapa prasekolah sesi 2014 dan telah
dipersetujui oleh semua yang hadir. Jumlah kutipan adalah
sebanyak RM40.00 seorang murid prasekolah.

Persiapan Untuk Ngiling Bidai

2.4 Penghulu dengan sukarelawan mengambil buluh untuk
digunakan pada hari tersebut.
2.5 Cikgu Julina menyediakan kuih muih. Para ibubapa disarankan
untuk menolong pada hari gotong-royng.


Guru Prasekolah
3
Karnival Bijak Prasekolah 2014

1. Kemungkinan akan diaadakan di SK Nanga Pakan pada bulan
September 2014.
2. Hanya murid 6 tahun sahaja yang terlibat memandangkan
murid prasekolah 5 tahun masih lagi ada peluang untuk
tahun akan dating.

Guru Prasekolah

5
Penutup.

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang
diberikan sepanjang mesyuarat dijalankan. Beliau juga berharap

agar semua ibubapa yang terlibat dapat memberikan kerjasama
sepanjang aktiviti nanti. Semoga aktiviti dapat dijalankan dengan
lancar.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam : 10:00 pagi.

Pencadang : Indai Chingkhy
Penyokong : Indai Apun


Disediakan Oleh: Disahkan Oleh :


( PUAN GUPI AK UDIT ) ( CHENG GUNG KAI )
Setiausaha PIBG Prasekoalah Penghulu PIBG Prasekolah 2014