You are on page 1of 2

Mewujudkan

Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Keramat


sebagai zon yang selamat
dan
ke arah membudayakan warganya daripada
segi mengamalkan kebersihan
serta
menghargai keindahan alam sekitar
demi
mencapai kehidupan yang sejahtera.
Sebagai
sebuah institusi pendidikan,
persekitaran sekolah yang selamat, bersih,
indah dan ceria
adalah
merupakan impian setiap warganya
kerana
sekolah menjadi rumah kedua kepada
mereka.