P. 1
Scari 2

Scari 2

|Views: 1|Likes:
Published by iapwla
SCARI
SCARI

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: iapwla on Jun 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2014

pdf

text

original

Forma în plan a scării poate fi oarecare (cerc, elipsă, parabolă etc.

), în
timp ce rampa poate avea intradosul plan sau profilat.
- Scări cu pilon central
Sunt alcătuite din trepte independente sau rampe elicoidale,
încastrate în pilonul central, (fig. 4.10.,!). Se reali"ea"ă din beton armat
monolit sau prefabricat, sau din metal. #reptele independente din beton armat
prefabricat au la capăt un segment de inel în care se montea"ă armătura
st$lpului (pilonului) central. !lementul central de sus%inere are legături la fiecare
eta& prin intermediul podestelor de nivel. acă scara este înaltă, cu legături la
distan%e mari, cum sunt cele de la panourile de afi'a&, pilonul central se poate
e(ecuta din beton armat precomprimat, măsură care îmbunătă%e'te
comportarea la ac%iunea sarcinilor ori"ontale.
Stabilirea formei structurale a unei scări este determinată din
considerente funcţionale 'i estetice, în func%ie de destinaţia 'i de poziţia
elementelor portante verticale.
4.4.3. Alcătuirea scărilor
)e"olvarea constructivă a scărilor este str$ns legată de natura
materialelor din care sunt e(ecutate. in acest punct de vedere se disting scări
din piatră, lemn, metal, beton armat sau o combina%ie a acestor materiale.
4.4.3.1. Scări din piatră
*ceste scări au în pre"ent o arie mai redusă de folosin%ă. Se înt$lnesc la
construc%iile mai vec+i, ca scări de acces în clădiri sau pivni%e. Se reali"ea"ă din
elemente independente care spri&ină unele pe altele pe o ad$ncime de ,...- cm
'i rea"emă pe grin"i de vang sau umplutură (fig. 4.11). Se fasonea"ă în mod
frecvent din calcare 'i gresii.
#reptele se prelucrea"ă în forme diferite, av$nd contratreptele cu sau
fără ciubuc, iar fa%a vă"ută poate fi buceardată sau frecată.
4.4.3.2. Scări din lemn
Scările din lemn se folosesc e(clusiv la construc%ii individuale cu parter 'i
eta&, at$t ca scara principală cu rol decorativ c$t 'i ca scară de acces la pod sau
pivni%ă. Se reali"ea"ă, de obicei, din lemn de ste&ar 'i are un aspect estetic
plăcut.
Elementele principale de rezistenţă ale scării sunt grinzile de vang pe
care rea"emă treptele, care pot avea sau nu 'i contratrepte, func%ie de
importan%a scării, (fig. 4.1.). Treptele se reali"ea"ă din dulapi cu grosimea de
4.../ cm 'i se îmbină cu grin"ile de vang prin profile speciale, 'ipci sau lăca'uri
anume prevă"ute în punctul de re"emare. Contratreptele se reali"ea"ă din
sc$nduri de .,/ cm grosime 'i se prind de trepte prin c+ertare sau cuie. 0rin"ile
de vang rea"emă în mod frecvent pe grinzi de podest, iar pentru a asigura o
dinstan%ă constantă între ele se folosesc ti&e filetate care au rolul de rigidi"are în
sens transversal.
1a scările principale parapetul are un rol decorativ, se reali"ea"ă din
montan%i simpli sau prelucra%i cu anumite profiluri, fiind îmbina%i în cep cu grinda
de vang 'i m$na curentă.
162
A. ezemarea treptelor pe !. Scară cu intradosul plan.
o placă din "eton armat.
C. #. Scară circulară cu nucleu.
central.
C. Scară cu intradosul profilat.
$egendă%
1 2 trepte masive din piatră
. 2 grindă de podest
, 2 trepte profilate din piatră
4 2 nucleu central
&ig. 4.11. Scări din piatră naturală.
163
2
29
1
1
1
7
4
28
10,5
3
A. Scară din lemn cu contratrepte.
$egendă%
1 2 grindă de vang
. 2 treaptă
, 2 contratreaptă
4 2 balustradă
/ 2 bulon de solidari"are
3 2 grindă de podest
4 2 bulon vertical.
&'(. 4.12. Scări din lemn.
164
C 3
2
a)
1 1
a)
"
)
C. #etaliu.
C

2
2
3
3
2
5
7
6
1
a)
")
2
4
1
3
2
3
!. Scară din lemn fără
contratrepte%
a 2 cu vang aparent
b 2 cu vang ascuns.
4.4.3.3. Scări metalice
Scările metalice se folosesc în mod special la construc%ii industriale 'i se
pot reali"a cu sau fără contratrepte, av$nd alcătuirea asemănătoare cu a celor
din lemn.
0rin"ile de vang se reali"ea"ă din o%el laminat 5, 6, sau din o%el rotund
fiind re"emate pe funda%ii sau plan'ee din beton armat prin intermediul unor
piese înglobate.
#reptele 'i contratreptele se pot reali"a din tablă groasă din o%el, tablă
striată, rigidi"ate cu corniere, put$nd re"ema deasupra sau în dreptul grin"ilor
de vang, (fig. 4.1,).
7arapetul se poate fi(a pe grindă sau lateral acesteia, prinderea
făc$ndu-se prin înfiletare, nituire sau sudură.
4.4.3.4. Scări din "eton armat
Scările din beton armat sunt curent utili"ate în construc%ii civile 'i
industriale, datorită unor avanta&e re"ultate din calită%ile fi"ice ale materialului
c$t 'i a formelor structurale care pot fi abordate. *stfel, aceste scări au
deforma%ii mici, sunt incombustibile, au capacitate portantă mare 'i pre"intă
posibilită%i variate de finisare. #in punct de vedere constructiv aceste scări
pot pre"enta o diversitate mare de forme structurale (ve"i paragraful 4.4..),
put$nd fi reali"ate din "eton armat monolit sau prefa"ricat.
1a cele monolite* (fig. 4.14), aripa scării se e(ecută sub formă de placă
simplă din beton armat, după care se toarnă treptele. *cest sistem permite
turnarea elementelor portante ale scării o dată cu structura de re"isten%ă a
clădirii. 8n acest ca" circula%ia între niveluri este asigurată cu a&utorul unor trepte
metalice. #urnarea concomitentă a plăcii 'i a treptelor brute, indiferent de forma
structurală (obi'nuită sau ortopoligonală) necesită lucrări de cofrare foarte
dificile, însă asigură o circula%ie comodă pe tot parcursul e(ecutării lucrărilor la
ro'u.
Scările prefa"ricate se pot reali"a fie sub formă de plăci independente
(aripi 'i podeste), fie sub formă de grin"i cotite (două semipodeste 'i o aripă),
(fig. 4.1/).
&inisarea scărilor din "eton armat se face func%ie de destina%ia clădirii,
importan%a scării, considera%ii estetice 'i economice. !le se pot finisa cu9
- mortar de ciment sclivisit 1...1,/ cm (do"a& 19., 19,) iar la circula%ii
'i încărcări mari, muc+iile se prote&ea"ă cu o%el fi(at prin ancore
metalice:
- placa&e din piatră naturală (granit, marmură etc.) sau artificială
(plăci de mo"aic) a'e"ate pe un pat de mortar de . cm grosime,
(fig. 4.13.c):
- mo"aic turnat, (fig. 4.13.a):
- linoleum fi(at cu ade"iv, (fig. 4.13.b):
- sc$nduri de ste&ar fi(ate în dibluri, (fig. 4.13.d).
6ntradosul scărilor din beton armat poate fi plan sau în trepte 'i se
finisea"ă prin tencuire 'i spoire.

165
!. Trepte
rezemate
deasupra
vangului9
a 2 cu contratrepte
b 2 fără contratrepte
C. Scară metalică elicoidală9
a 2 vedere
b 2 detaliu treaptă
$egendă%
1 2 grindă de vang
. 2 tablă groasă
, 2 tablă striată
4 2 cornier de rigidi"are
/ 2 o%el beton
3 2 treaptă de lemn
4 2 montant parapet
- 2 treaptă independentă.
&ig. 4.13. Scări metalice.
Secţiunea C + # Secţiunea A + !

166
3
7
1
5
a
"
6
1
5 7
7
a
8
8
7
"
7
2
1
a
.
4
7
3
4
1
"
A. Trepte rezemate lateral de vang% a 2 cu contratrepte
b 2 fără contratrepte
,lan
#etaliu trepte
$egendă%
1 2 podest
. 2 aripă
, 2 parapet
4 2 m$nă curentă
/ 2 placa& treaptă 'i
contratreaptă
3 2 mortar
&ig. 4.14. Scară din "eton armat monolit.
A. Scări prefa"ricate
din plăci independente
a 2 sec%iune prin
rampă
b 2 detaliu îmbinare
rampă 2 podest
c 2 vedere rampă
d 2 vedere podest
167
A
c
a) ")
d)
c)
C. Scară prefa"ricată tip
rampă + podest.
$egendă%
1 2 rampă
. 2 podest
, 2 grindă de podest
4 2 placă prefabricată mo"aicată
/ 2 mustă%i de legătură
&ig. 4.1-. Scări prefa"ricate din "eton armat.
168
!. Scară prefa"ricată cu
rampa rezemată pe
grinda de podest.
a. Trepte mozaicate prin turnare. ". Trepte acoperite cu
linoleum.
c. Trepte finisate cu plăci mozaicate. d. Trepte placate cu lemn.
e. #ispozitive antiderapante .i de protecţie.
&ig. 4.1/. &inisarea treptelor.
169

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->