BIBLIOGRAFIE

1. Henry, H., Administraţie publică şi afaceri publice, Chişinău, Editura Cartier, 2005.
2. ANDRONICEANU, A. 1999. Management public local, Editura Economică, Bucureşti
3. BARILARI, A. 1994. La modernisation de l’administration, Librairie Generale de Droit
et de Jurisprudence, Paris
4. Balaure V. (coordonator) Marketing (editia a II-a revazuta si adaugita) Editura Uranus,
Bucuresti, 2002
5. Balaure V,Popescu C, Serbanica D, Veghes C.Tehnici Promotionale, Editura Uranus,
Bucuresti 1999
6. BONNET, F. 1983. Mangement de l’administration, Editure Lyon, Paris
7. BUŢIU, C.L. 2005. Construirea încrederii – cerinţă esenţială a unei administraţii
moderne, Economie şi administraţie locală,
8. BUŢIU, C.L. 2006. Percepţia funcţiei publice de către cetăţeni, Economie şi
administraţie locală,
9. CĂTANĂ, Gh. Al. 2003. Marketing: filozofia succesului de piaţă, Editura Dacia, Cluj
Napoca
10. COMAN-KUND, F. 2000. Politica de comunicare externă a colectivităţilor locale,
Editura Economică, Bucureşti
11. COSTEA, M. 2000. Introducere în administraţie publică, Editura Economică, Bucureşti
FILIP, GH., ONOFREI, M. 2004. Elemente de ştiinţa administraţiei, Editura Junimea,
Iaşi
12. Dragan J.C., Demetrescu M.C., Noul Marketing in mileniul III, Editura Europa Nova,
Bucuresti, 1998
13. FLORESCU, C., MÂLCOMETE, P., POP, N. Al. 2003. Marketing. Dicţionar explicativ,
Editura Economică, Bucureşti
14. Gaf Deac Maria, - Managementul afacerilor, Editura Fundatia Romania de Maine,
Bucuresti, 2008
15. GHEŢE, G., DOBRESCU, R., PARLAGI, A. 1999. Managementul administraţiilor
publice locale, Editura Economică, Bucureşti
16. Hill E. - Marketing, Editura Antet, Bucuresti, 1997
17. Ioncica M, R. Minciu, G. Stanciulescu – Economia Serviciilor, Editura Uranus,
Bucuresti, 1997
18. IFTIMOAIE, C., VEDINAŞ, V. ş.a. 2003. Administraţia publică locală din România din
perspectiva integrării europene, Editura Economică, Bucureşti
19. Juganaru M. - Marketing, Editura Expert, Bucuresti, Octombrie 2000
20. Kotler Ph. Principiile marketingului, Editia Europeana, Editura Teora, 1998
21. Kotler, P., Lee, N., Marketingul în sectorul public, Bucureşti, Editura Meteor Press,
2008.
22. MATEI, L. 2001. Management public, Editura Economică, Bucureşti
23. MUNTEANU, V. A. 2003. Management public local, Tipo Moldova, Iaşi
24. NEDELEA, Al. 2003. Marketing, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
25. OPREAN, C., BALTADOR, M., KIFOR, C. 2000. Managementul calităţii în
administraţia publică, Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţie
Publică Locală, Sibiu
26. Olteanu V., Cetina I., Marketingul serviciilor, Ed.Expert, Bucuresti,1994
27. Paul Bran – Economia valorii, Editura Athenaeum, Bucuresti, 1991
28. Pistol Ghe. - Marketing, Editura Fundatiei“Romania de Maine”, Bucuresti, 2009
29. PARLAGI, A., IFTIMOAIE, C. 2001. Serviciile publice locale, Editura Economică,
Bucureşti
30. PETRESCU, I., MUSCALU, E. 2003. Tratat de management public, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
31. POPESCU, L. G. 2003. Comunicarea în administraţia publică, Editura Tribuna
Economică, Bucureşti
32. ROSENBLOOM, D.H. 1986. Public Administration: Understanding Management,
Politics and Law in Public Sector, Random House, New York
33. ZEMOR, P. 1995. Comunication publique, Presses Universitaires de France, Paris
34. Zamfir, C., Stoica, L. (coord.), O nouă provocare: dezvoltarea socială, Iaşi, Editura
Polirom, 2006.
35. www.cnadnr.ro
36. www.mfinante.ro