You are on page 1of 3

CONTRACT DE LOCATIUNE

-Model-

I. PRTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ...................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea)
....................., str. .................. nr. ..........., bloc ............, scara ..........., etaj ........,
apartament ......., jude/sector ........................., nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului ....................., sub nr. ........... din ..................., cod fiscal nr. ..................... din
.............., avnd contul nr. ............................, deschis la ....................., reprezentat de
..............................., cu funcia de .................................,
n calitate de locator, pe de o parte, i
1.2. S.C. ......................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) ..........................., str.
.................................. nr. ............., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament .......,
jude/sector ..........................., nregistrat la Oficiul Registrului Comerului
........................, sub nr. ......................, din ................................., cod fiscal nr.
.......................... din ..........................., avnd contul nr. ......................, deschis la
......................, reprezentat de ...................................., cu funcia de
...................................................................,
n calitate de locatar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de locaiune cu respectarea urmtoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Locatorul d n locaiune/folosin locatarului ..............................................................
................................................................................................... n urmtoarele condiii:
a) durata locaiunii ......................................................................................................;
b) chiria calculat astfel ..............................................................................................
pltit anticipat, n momentul prelurii bunurilor ce constituie obiectul prezentului
contract, pe baz de proces-verbal.
2.2. Bunurile ce constituie prezentul contract sunt .............................................................
......................................................................................................................................... .

III. OBLIGAIILE PRILOR
3.1. Obligaiile locatorului sunt urmtoarele:
a) s predea bunul n locaiune la termenul convenit de pri i la locul unde se gsea n
momentul contractrii;
b) s efectueze reparaiile necesare n tot timpul locaiunii;
c) s se abin de la orice fapt personal, care ar avea drept consecin tulburarea
locatarului n folosina bunului;
d) s rspund pentru eviciune i viciile ascunse ale bunului care i mpiedic
ntrebuinarea;
3.2. Obligaiile locatarului sunt urmtoarele:
a) s plteasc chiria de .......................... lei/lun/an n condiiile stabilite;
b) s foloseasc n perioada locaiunii bunurile care constituie obiectul prezentului
contract, ca un posesor de bun-credin, purtnd rspunderea pentru toate pagubele
produse din culpa sa;
c) s restituie la sfritul locaiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract n
starea n care le-a preluat consemnat n procesul-verbal de predare-primire;
d) s acorde asisten tehnic pentru exploatarea normal a ................................;
e) n cazul n care n exploatarea ............................... apar defeciuni tehnice din culpa
locatarului, locatorul este ndreptit s pretind i s i se plteasc despgubiri;
f) s garanteze restituirea bunurilor n starea n care s-au preluat printr-un contract de
garanie accesoriu contractului de locaiune.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata locaiunii este de ............................................ ncepnd cu data de
.................................. pn la data de ...................... .

V. PREUL CONTRACTULUI
5.1. Prile au convenit ca locatarul s plteasc o chirie de ........................... zi/lun/an
astfel: .............................................................................................................................. .

VI. SUBLOCAIUNEA CONTRACTULUI
6.1. Locatarul are dreptul de a transmite, n tot sau n parte, cu acordul scris al
proprietarului, dreptul de folosin asupra unui ter, n baza unui contract de sublocaiune
(subnchiriere).
6.2. Sublocuiunea s nu fie convenit n condiii care s contravin condiiilor din
contractul de locaiune.

VII. CESIUNEA CONTRACTULUI
7.1. Cesiunea contractului trebuie s fie notificat locatorului sau acceptat de acesta
printr-un act adiional la prezentul contract.

VIII. NCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Contractul de locaiune nceteaz prin:
a) acordul de voin al prilor;
b) denunare unilateral;
c) expirarea termenului;
d) pieirea bunului;
e) desfiinarea titlului locatorului;
f) prin efectul nstrinrii, prin acte ntre vii, cu titlu particular, a bunului dat n locaiune.

IX. FORA MAJOR
9.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen i/sau
executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine
n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a
obligaiei respective a fost cauzat de fora major aa cum este definit de lege.
9.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri n termen de
.................... zile/ore producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea
limitrii consecinelor lui.
9.3. Dac n termen de ................... zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu
nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract,
fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese.

X. NOTIFICRI
10.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea
celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea
introductiv a prezentului contract.
10.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare
recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data
menionat pe confirmare de oficiul potal primitor.
10.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima
zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
10.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente."

XI. LITIGII
11.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor
fi supuse spre soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile
arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei.

XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre
prile contractante.
12.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul
su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea,
anterioar sau ulterioar ncheierii lui
12.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a
obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
12.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare din care
..................... astzi ........................., data semnrii lui. ............................................. .
LOCATOR LOCATAR PROPRIETAR CHIRIAS*** Prezentul act are caracter informativ. Pentru a putea intra in posesia formei juridice
finale a acestuia, ne puteti contacta la e-mail: office@stiintejuridice.ro