You are on page 1of 2

AUTORITZACIÓ SORTIDA AL PARC DEL GARRAF

En/Na: ___________________________________________________________

com a pare, mare o representant legal, AUTORITZA al seu fill/a:

_________________________________________________________________

de 5è a anar a assistir a l’Escola de Natura del Parc del Garraf el proper dia 10
de Novembre. La sortida és a les 9’00 h. de l’Oasi i l’arribada a les 16’30 h.
també a l’OASI.

Signatura

Aquesta activitat està aprovada pel Consell Escolar, a l’alumnat que hi participi li cal aquesta
autorització escrita dels seus pares, mares o representants legals. (Resolució del Juny del 2000 del
Departament d’Ensenyament).

AUTORITZACIÓ SORTIDA AL PARC DEL GARRAF

En/Na: ___________________________________________________________

com a pare, mare o representant legal, AUTORITZA al seu fill/a:

_________________________________________________________________

de 5è a anar a assistir a l’Escola de Natura del Parc del Garraf el proper dia 10
de Novembre. La sortida és a les 9’00 h. de l’Oasi i l’arribada a les 16’30 h.
també a l’OASI.

Signatura

Aquesta activitat està aprovada pel Consell Escolar, a l’alumnat que hi participi li cal aquesta
autorització escrita dels seus pares, mares o representants legals. (Resolució del Juny del 2000 del
Departament d’Ensenyament).