Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
21Activity
P. 1
Chuong 10 - Mach dien dong luc, dieu khien va bao ve trong cac he thong lanh

Chuong 10 - Mach dien dong luc, dieu khien va bao ve trong cac he thong lanh

Ratings: (0)|Views: 4,637|Likes:
Published by api-19652768

More info:

Published by: api-19652768 on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng XH
Th
ng
Đ
i
n
Độ
ng L
ự 
c,
Đ
i
uKhi
n và B
o V
C
a H
Th
ngL
nh
10.1. Các thi
ế
t b
 
đ
i
n th
ườ 
ng hay s
ử 
 d
ng trong h
th
ng l
nh
10.1.1 Các thi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n
Để
làm nhi
m v
 
đ
i
u khi
n,
đ
óng m
ở 
máy trong các m
ch
đ
i
n ng
ườ 
i ta s
d
ng nhi
u thi
ế
t b
 
đ
i
n khác nhau.
10.1.1.1 Aptomat (MCCB)
Để
 
đ
óng ng
t không th
ườ 
ng xuyên trong các m
ch
đ
i
n ng
ườ 
ita s
d
ng các aptomat. C
u t
o aptomat g
m h
th
ng các ti
ế
 p
đ
i
mcó b
ph
n d
 p h
quang, b
ph
n t
 
độ
ng c
t m
ch
để
b
o v
quá t
ivà ng
n m
ch. B
ph
n c
t m
ch
đ
i
n b
ng tác
độ
ng
đ
i
n t
theo dòngc
c
đạ
i. Khi dòng v
ượ 
t quá tr 
s
cho phép chúng s
c
t m
ch
đ
i
n
để
  b
o v
thi
ế
t b
. Nh
ư
v
y áptomat
đượ 
c s
d
ng
để
 
đ
óng, ng
t các m
ch
đ
i
nvà b
o v
thi
ế
t b
trong trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p quá t
i.
352
 
 
 Hình 10-1: Thi 
ế 
t b
 ị 
 
đ 
óng ng 
ắ 
đ 
ệ 
n t 
ự 
 
độ
ng (aptomat)
10.1.1.2 R 
ơ 
le nhi
t b
o v
quá dòng và quá nhi
t (OCR)
ơ 
le nhi
t
đượ 
c s
d
ng
để
b
o v
quá dòng ho
c quá nhi
t.Khi dòng
đ
i
n quá l
ớ 
n ho
c vì m
t lý do gì
đ
ó nhi
t
độ
cu
n dây môt
ơ 
quá cao.
ơ 
le nhi
t ngát m
ch
đ
i
n
để
b
o v
mô t
ơ 
máy nén.
ơ 
le nhi
t có th
 
đặ
t bên trong ho
c bên ngoài máy nén.Tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đặ
t bên ngoài r 
ơ 
le nh
m b
o v
quá dòng th
ườ 
ng
đượ 
cl
 p
đ
i kèm công t
c t
ơ 
. M
t s
máy l
nh nh
b
trí r 
ơ 
le nhi
t bêntrong
ở 
ngay
đầ
u máy nén.1- Dây n
i, 2- Ch
 p n
i; 3- Ch
t ti
ế
 p
đ
i
m; 4-
Đầ
u c
c 5- Ti
ế
 p
đ
i
m;6- C
ơ 
c
u l
ưỡ 
ng kim; 7-
Đ
i
n tr 
ở 
; 8- Thân; 9- Vít
 Hình 10-2: R
ơ 
le nhi 
ệ 
t l 
ắ 
 p trong máy nén
353
 
  Hình 10-3: R
ơ 
le nhi 
ệ 
t m
ch
đ 
ệ 
n
Ph
n t
c
ơ 
b
n c
a
ơ 
le nhi
t là m
t c
ơ 
c
u l
ưỡ 
ng kim g
m có 2kim lo
i khác nhau v
b
n ch
t, có h
s
giãn n
ở 
nhi
t khác nhau vàhàn v
ớ 
i nhau. B
n l
ưỡ 
ng kim
đượ 
c
đố
t nóng b
ng
đ
i
n tr 
ở 
có dòng
đ
i
n c
a m
ch c
n b
o v
ch
y qua. Khi làm vi
c bình th
ườ 
ng s
phátnóng
ở 
 
đ
i
n tr 
ở 
này không
đủ
 
để
c
ơ 
c
u l
ưỡ 
ng kim bi
ế
n d
ng. Khidòng
đ
i
n v
ượ 
t quá
đị
nh m
c b
n l
ưỡ 
ng kim b
 
đố
t nóng và b
u
ncong, k 
ế
t qu
m
ch
đ
i
n c
a thi
ế
t b
b
o v
h
ở 
 
10.1.1.3 Công t
c t
ơ 
và r
ơ 
le trung gian
Các công t
c t
ơ 
ơ 
le trung gian
đượ 
c s
d
ng
để
 
đ
óng ng
tcác m
ch
đ
i
n. C
u t
o c
a chúng bao g
m các b
ph
n chính sau
đ
ây:1. Cu
n dây hút2. M
ch t
tính3. Ph
n
độ
ng (ph
n
ng)4. H
th
ng ti
ế
 p
đ
i
m (th
ườ 
ng
đ
óng và th
ườ 
ng m
ở 
)
354

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Máy Trưởng liked this
Mau Nguyen Van liked this
TA TA liked this
Thành Vũ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->