‫מערכת איברי הנשימה – ‪The Respiratory system‬‬

‫כללי ‪:‬‬
‫™ תפקיד מערכת הנשימה הוא לבצע שחלוף בין הפחמן הדו חמצני בדם לחמצן ובכך להעשיר את הדם‬
‫בחמצן מהאויר )אחוז החמצן באויר הוא כ‪.(21%-‬‬
‫™ המערכת מורכבת מ‪ 2-‬חלקים ‪:‬‬
‫‪ .1‬מערכת הולכה )מערכת מסלול האויר( ‪.Conducting portion‬‬
‫‪ .2‬מערכת נשימה )הריאות( ‪.Respiratory portion‬‬
‫™ מערכת ההולכה ‪:Conducting portion‬‬
‫‪ o‬מערכת ההולכה ‪ Conducting portion‬מכילה סדרה של חללים ‪ cavities‬ושפורפרות ‪tubes‬‬
‫המוליכים אויר אל הריאות‪.‬‬
‫‪ o‬המערכת מורכבת מ ‪:‬‬
‫‪ .1‬אף ‪.Nose‬‬
‫‪ .2‬נזופרינגס ‪.Nasopharynx‬‬
‫‪ .3‬גרון ‪.Larynx‬‬
‫‪ .4‬קנה הנשימה ‪.Trachea‬‬

‫‪ .5‬מערכת התפצלויות ‪:‬‬
‫‪.respiratory bronchioles Å terminal bronchioles Å Secondary bronchi Å Primary bronchi‬‬

‫‪ o‬ישנם ‪ 2‬סוגים של ברונכיולות – טרמינליות ‪ terminal‬ונשימתיות ‪, respiratory‬‬
‫ה‪ respiraotry bronchioles-‬מהוות את איזור המעבר בין מערכת ההולכה למערכת הנשימה‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Respiratory tract‬‬
‫‪Trachea‬‬

‫‪Bronchi‬‬

‫‪Conducting portion‬‬

‫‪Bronchioles‬‬

‫‪Alveolar duct‬‬
‫‪Respiratory portion‬‬
‫‪Alveolar sac‬‬

‫‪ o‬חלק מהמבנים הללו מחוץ לריאות ‪ extrapulmonary‬וצריכים תמיכה מכנית של סחוס בדפנות‬
‫שלהם‪ ,‬הסחוסים מספקים קשיחות מחד וגמישות מאידך‪.‬‬
‫חלק מהמבנים הנ"ל הם בתוך הריאות ‪ , intrapolmunary‬במבנים אלו הצורך בתמיכה מכנית‬
‫נמוך יותר‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ o‬תפקיד מערכת ההולכה הוא להוות מסלול עבור האויר על מנת להגיע לריאות וכן לבצע מספר‬
‫מודיפיקציות באויר‪.‬‬
‫מודיפיקציות אלו כוללות ‪:‬‬
‫‪ .1‬סינון ‪ – filtration‬ע"י השערות באף‪.‬‬
‫‪ .2‬ניקוי ‪ – cleaning‬ע"י המוקוזה והפעילות הריסנית ‪.ciliary action‬‬
‫‪ .3‬לחלוח ‪ – moistening‬ע"י המוקוזה‪.‬‬
‫‪ .4‬חימום או קירור – ע"י תרמורגולציה של חום דרך כלי הדם‪.‬‬
‫פעילויות אלו נעשות ע"י תאי אפיתל מיוחדים הנקראים ‪ respiratory epithelium‬שתוחם את‬
‫רוב מערכת ההולכה‪.‬‬
‫™ האפיתל הנשימתי ‪: Respiratory epithelium‬‬
‫‪ o‬ה‪ respiratory epithelium -‬הוא אפיתל עמודי דמוי רב שכבתי ריסני הטרוגני )מכיל ‪goblet‬‬
‫‪.pseudostratified columnar ciliated epithelium – (cells‬‬
‫‪ o‬האפיתל הגובל ב‪ tubes -‬הקטנות של הברונכוס נהיה אפיתל חד שכבתי )פשוט( קובייתי‬
‫‪.simple cuboudal epithelium‬‬
‫‪ o‬תאי הגביע ‪ goblet cells‬של האפיתל מפרישים ריר )מוקוזה( אשר מטרתו הוא ללכוד אבק‬
‫וחומרים חלקקיים אחרים ולהעבירם ע"י הפעילות הריסנית ‪ ciliary action‬אל ה‪.pharynx -‬‬
‫ריר זה מבצע לובריקציה אל המשטח הריסני ומהווה מעין מחסום לכניסת אבק או חומרים‬
‫חלקיקיים אחרים לריאות‪.‬‬
‫כמות הריר גדלה מאוד במקרים של זיהום בצינור הנשימה – מפרישים ריר אנטי‪ -‬דלקתי )זו גם‬
‫הסיבה שכשאשר מקוררים יש יותר נזלת וליחה(‪.‬‬

‫‪3‬‬

: Respiratory portion ‫™ מערכת הנשימה‬
: ‫ כוללת‬respiratory portion ‫מערכת הנשימה‬
.Alveolar ducts .1
.Alveolar sacs .2
.Alveoli .3
.‫ בלבד‬alveoli -‫ חמצן( נעשה ב‬Å ‫חילוף הגזים )פחמן דו חמצני‬

4

‫האף וחלל האף ‪: Nose & Nasal cavity‬‬
‫כללי ‪:‬‬
‫™ הנחיריים ‪ nares‬והמחיצה החיצונית שבניהם ‪ vestibule‬הם בעלי שיער מחוספס על מנת לסנן חלקיקים‬
‫גדולים‪.‬‬
‫™ האף מחולק ע"י ה‪ nasal septum -‬אל ‪" 2‬תאים"‪ ,‬כאשר כל תא )חלל( מחולק ע"י עצמות הגולגולת )מעין‬
‫עצמות שטוחות בלתי שלמות( הנקראות ‪ conchae‬או ‪ turbinates‬אל תאים קטנים יותר ) ‪superior,‬‬
‫‪.(middle, inferior‬‬
‫™ שטח הפנים של חללים אלו תחום ע"י רקמת אפיתל נשימתי ‪ respiratory epithelium‬מלבד‬
‫ה‪ superior chamber -‬שתחום ע"י רצפטור ריחני ‪.Regio olfactoria‬‬
‫איבר ההרחה ‪: Regio olfactoria‬‬
‫™ איבר זה הוא שלוחה של ה‪.CNS -‬‬
‫™ משטח ההרחה ‪) olfactory region‬כ‪ 10-‬סמ"ר( תחום ע"י רקמת אפיתל סנסורית ‪neuro-epithelium‬‬
‫שלמעשה מורכבת מניורונים ותאי ‪) glia‬עובדה זו יוצאת דופן מכיוון שניורונים לרוב לא מגיעים למגע‬
‫ישיר עם הסביבה החיצונית(‪.‬‬
‫™ רכיבי ה‪ olfactory "epithelium" -‬מורכבים מ ‪:‬‬
‫‪: Olfactory cells .1‬‬
‫‪ o‬אלו הם ניורונים בי‪-‬פולארים ‪.bipolar neurons‬‬
‫‪ o‬החלק האפיקלי של הניורונים הוא דנדריט אשר עבר מודיפיקציה ובעל וזיקולה‬
‫גולובולרית )התנפחות( ‪ olfactory vesicle‬עם ‪ 6-8‬ריסים ‪ cilia‬ארוכים מאוד )‪150-200‬‬
‫מיקרומטר( והם חסרי כושר תנועה עצמאי‪.‬‬
‫‪ o‬הפריקריון ‪ perikaryon‬ממוקם במרכז רקמת ה"אפיתל" ומוביל לאקסון אשר חודר אל‬
‫רקמת החיבור שמתחת‪.‬‬
‫‪ o‬האקסונים ברקמת חיבור זו נמצאים במעין צרורות ‪ , fila olfactoria‬אשר כל צרור‬
‫נעטף ברקמת חיבור צפופה‪.‬‬
‫‪ o‬אקסונים אלו הם חסרי מיאלין ‪ , non-myelinated‬חסרי מעטפות אנדוניורליות‬
‫‪ endoneural sheaths‬ושייכם ל‪.CNS-‬‬
‫בנוסף לאקסונים אלו אין יכולת רגנרציה ואם ייפגעו חוש הריח יאבד‪.‬‬
‫‪: Supporting cells .2‬‬
‫אלו הם תאים טוריים )סוג של ‪ (neuroglia‬ומכילים פיגמנט בגוון צהוב בציטופלזמה שלהם‪.‬‬
‫‪: Basal cells .3‬‬
‫תאים אלו קטנים מאוד וממוקמים בקרבה ל‪ .basal lamina -‬תפקיד תאים אלו אינו ברור אך יש‬
‫הטוענים שתפקידם הוא להוות תחליף לתאי ה‪ – (supporting) neoroglia -‬תאים אלו עדיין לא‬
‫עברו התמיינות סופית‪.‬‬
‫‪5‬‬

Regio olfactoria

Olfactory epithelium

Lamina propria with fila
olfactoria and venous
plexuses

Bone plate

Respiratory epithelium

Olfactory mucosa

Olfactory cells are bipolar neurons

6

‫ה‪ lamina propria -‬של חלל האף ‪:‬‬
‫™ ה‪ Lamina propria -‬של חלל האף מכילה )בנוסף ל – ‪ (fila olfactoria‬אפיתל בלוטי‬
‫‪ epithelial tubulo-alveolar glands‬הנקרא גם ‪.Bowman's glands‬‬

‫™ בלוטות אלו מייצרות הפרשות המועברות לשטח הפנים החיצוני של ה‪ regio olfactoria -‬דרך צינורות‬
‫הפרשה ‪.secretory ducts‬‬
‫תפקיד ההפרשות של בלוטות אלו הוא לבצע לובריקציה למשטחים הסנסוריים של הכמורצפטורים ובכך‬
‫למנוע התייבשות וגירוי קבוע‪.‬‬
‫™ מרבית המזון שאנו אוכלים "נטעם" ע"י הכמורצפטורים של האף‪.‬‬
‫ניצני הטעם ‪ taste buds‬של הלשון יכולים להבחין רק בין מתוק‪ ,‬מר‪ ,‬חמוץ ומלוח – עיקר הטעם שאנו‬
‫מרגישים בזמן האוכל הוא מחוש הריח ולא מחוש הטעם לכן אנשים הסובלים מהתקררות אינם יכולים‬
‫להבחין בין ניחוחות המזון ולרוב הם חסרי תאבון‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬גם מעשנים מאבדים את חוש הטעם עם הזמן‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫כלי הדם של חללי האף ותפקידיהם ‪:‬‬
‫™ בנוסף ניתן למצוא ב‪) lamina propria -‬הן של ה‪ conchae -‬והן של ה‪ ( region olfactoria -‬פלקסוסים‬
‫ורידיים מסועפים ‪.vascular venous plexuses‬‬
‫™ כלי דם אלו בעלי דפנות דקות אשר מכילות סיבים אורכיים וצירקולרים של שריר חלק‪.‬‬
‫™ כלי דם אלו יכולים להתמלא בדם ולעבור הזקפה‪ -‬בעלי יכולת קיבול דם )כמו ה‪ erectile vessels -‬של‬
‫הפין הגברי(‪ .‬גירויים אירוטיים יכולים לגרום להזדקפות הרקמה הסובבת את כלים אלו‪.‬‬
‫חיות רבות‪ ,‬למשל כלבים שלהם חוש ריח מפותח יותר מאשר בני אדם הם בעלי משטחי הרחה רבים‬
‫ורחבים יותר ומשתמשים בחוש הריח שלהם על מנת להבחין בהפרשת הורמונים בכלבים אחרים‪.‬‬
‫בבני אדם פונקצייה זו חסרת שימוש מכיוון שהריח הטבעי של גופינו נעלם לאחר מקלחת ושימוש‬
‫בדאודורנט‪.‬‬
‫™ כלי דם אלו הידועים בתור ‪ swell bodies‬מתנפחים לסרוגין ובכך חוסמים את חלל האוויר – בכל פעם רק‬
‫בצד אחד של האף על מנת להקטין את קצב זרימת האויר ועל מנת להגן על רקמת האפיתל מפני‬
‫התייבשות‪.‬‬
‫™ תפקיד נוסף של מערכת כלי הדם המפותחת ב‪ lamina propria -‬הוא לבצע תרמורגולציה של האויר הנכנס‬
‫בייחוד במזג אויר קר‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪: Nasopharynx‬‬
‫™ האף מוביל את האויר אל ה‪ nasopharynx -‬שהוא החלק הראשון של ה‪.Pharynx -‬‬
‫™ התפתחות החיך ‪ palate‬במהלך האבולוציה )בשלב מאוחר יחסים ( היא בעלת חשיבות ביולוגית יוצאת‬
‫דופן מכיוון שאיפשרה הפרדה של מסלול האויר )נזופרינקס( ממסלול המזון )אורופרינקס ‪– (oropharynx‬‬
‫מאפשר לאכול ולנשום גם יחד‪.‬‬
‫™ אנשים בעלי חיך שסוע ‪ cleft palate‬סובלים מבעיות קליניות רבות‪ ,‬הטיפול המיידי הנחוץ במקרים אלו‬
‫הוא ניתוח כירוגי של החיך‪.‬‬
‫חיך שסוע נגרם כתוצאה מחשיפה לסטרואידים במהלך התקופה האמבריונית‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫האפיגלוטיס ‪:Epiglottis‬‬
‫™ האפיגלוטיס הוא מבנה סחוסי גמיש המהווה את החלק העליון ביותר של ה‪.larynx -‬‬
‫™ תפקידו של האפיגלוטיס הוא למנוע ממזון ונוזלים להכנס ללארינגס‪.‬‬
‫™ האפיגלוטיס תחום ע"י אפיתל רב שכבתי פחוס ‪.stratified squamous epithelium‬‬
‫האפיתל במשטח העליון של האפיגלוטיס )‪ (lingual surface‬הוא עבה יותר מאשר במשטח התחתון‬
‫)‪ (laryngeal surface‬שהוא המשכי עם האפיתל הנשימתי ‪.respiratory epithelium‬‬
‫™ התמיכה המרכזית עבור האפיגלוטיס הוא משטח של סחוס אלסטי הנמצא במרכזו המוקף ע"י‬
‫‪.perichondrium‬‬
‫™ ב‪ lamina propria-‬של תאי האפיתל ניתן למצוא נוכחות של בלוטות אקסוקריניות קטנות‪.‬‬
‫™ אין ניצני טעם על האפיגלוטיס‪.‬‬

‫‪10‬‬

11

‫הלארינגס ‪:Larynx‬‬
‫הלארינגס הוא שפורפרת א‪-‬רגולרית המחברת בין הפארינגס לטרכאה‪.‬‬
‫תפקידי הלארינגס ‪:‬‬
‫‪ .1‬פונציה ‪ – phonation‬יצירת קול ודיבור‪.‬‬
‫יכולת זו התפתחה בשלב מאוחר יחסית באבולוציה – נמצא בעיקר ביונקים ובצורתו המפותחת ביותר‬
‫באדם‪.‬‬
‫‪ .2‬שליטה בנתיב האויר ‪:‬‬
‫‪ o‬מטרת יכולת זו היא לאפשר שרק אויר יוכל להכנס אל דרכי הנשימה התחתונות )לא מזון ולא‬
‫גופים זרים אחרים(‪.‬‬
‫‪ o‬במהלך בליעה הלארינגס נע כלפי מעלה ומכווין את המזון אל האסופגוס‪.‬‬
‫‪ o‬אם כל דבר אחר מלבד אויר נכנס ללארינגס יש את רפלקס השיעול ‪) cough reflex‬בתגובה למזון‬
‫או נוזלים – על מנת למנוע מהם להגיע לקנה הנשימה(‪.‬‬
‫‪ o‬במקרים של טביעה רפלקס השיעול עלול לגרום ל‪ spasm -‬בלארינגס )סגירה מוחלטת של נתיב‬
‫האויר( ובכך למנוע מחמצן להגיע לריאות‪ ,‬המוות נגרם כתוצאה מאספיקציה ‪.asphyxiation‬‬
‫בניתוחים לאחר המוות במקרים של טביעה ניתן לראות שהריאות נקיות ממים לחלוטין‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫מיתרי הקול ‪:‬‬
‫™ המוקוזה של הלארינגס בעלת ‪ 2‬זוגות של קפלים‪.‬‬
‫™ ה‪) false vocal cords -‬הקפלים העליונים( מופרדים ממיתרי הקול ‪) true vocal cords‬הקפלים‬
‫התחתונים( ע"י שקע הנקרא ‪.laryngeal ventricle‬‬

‫™ מיתרי הקול האמיתיים ע"י שינוי צורת המרווח בניהם ‪ rima glottis‬מאפשרים לנו לייצר קול‪.‬‬
‫™ מיתרי הקול האמיתיים מורכבים מ ‪:‬‬
‫‪ .1‬אפיתל רב שכבתי פחוס ‪) stratified squamous epithelium‬אפיתל הגנתי(‪.‬‬
‫‪ – vocal ligament .2‬רקמת חיבור המורכבת בעיקר מצרורות של סיבים אלסטיים‪.‬‬
‫‪ – vocal muscles .3‬שרירים מסורטטים אשר אחראיים על מתח המיתרים‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫™ מיתרי הקול השקריים מורכבים מ ‪:‬‬
‫‪ .1‬אפיתל נשימתי ‪.respiratory epithelium‬‬
‫‪ lamina propria .2‬עם כמות גדולה של בלוטות אקסוקריניות‪.‬‬

‫™ משטחים א‪-‬רגולרים של סחוס היאליני ‪ hyaline cartilage‬מספקים תמיכה והגנה ללארינגס‪.‬‬
‫™ רקמות לימפתיות ‪ lymphatic nodules‬נפוצות מאוד ב‪ lamina propria -‬של הלארינגס בייחד באיזור ה‪-‬‬
‫‪.false vocal cords‬‬

‫‪14‬‬

‫קנה הנשימה ‪: Trachea‬‬
‫™ המבנים המאפיינים את קנה הנשימה הם טבעות לא שלמות )דוגמת האות ‪ (C‬של סחוס היאליני‪.‬‬
‫בין הטבעות קיימות ממבראנות פיברוטיות המחברות את הטבעות יחד‪.‬‬
‫בחלק הפתוח של הטבעות )‪ (posterior‬קיימים שרירים חלקים מרחיבים את הטבעות בזמן נשימה‪.‬‬

‫™ בלומן הטבעת‪ ,‬זורם האוויר ובו אפיתל רספירטורי‪.‬‬
‫™ בלמינה פרופריה נמצאות בלוטות אקזוקריניות ומבחוץ לסחוס רקמת חיבור‪.‬‬

‫‪Pseudostratified‬‬
‫‪ciliated epithelium of‬‬
‫‪trachea stained with‬‬
‫‪PAS to show goblet‬‬
‫‪cells and secretion‬‬
‫‪on cell surface‬‬

‫‪15‬‬

16

‫™ מבנה ה ‪ primary bronchi -‬זהה לזה של הטרכאה והצינור עצמו יותר צר‪.‬‬
‫™ הסחוס ב‪) secondary bronchi -‬החל מהאזור הנכנס לריאה( משנה את צורתו‪.‬‬
‫כאן הסחוס מקבל צורה של פלטות אי רגולאריות )לא בצורת ‪ .(C‬בחתך היסטולוגי‪ ,‬באזור זה‪ ,‬רואים‬
‫אפיתל רספירטורי ואיים של סחוס מסביב‪.‬‬

‫™ ככל שמעמיקים יותר לתוך הריאה מבנה הענפים של הברונכוס צר יותר‪ ,‬יש מעט יותר סחוס והרצועות‬
‫השריריות יותר דומיננטיות‪.‬‬
‫מן ה‪ Secondary bronchea -‬אנו עוברים ל‪ bronchioles‬שם אין סחוס כלל!‬

‫‪17‬‬

‫‪: Terminal & Respiratory Bronchioles‬‬
‫‪: Teminal bronchioles‬‬
‫™ כלים בקוטר של ‪ 1‬מ"מ בערך‪.‬‬
‫™ בכלים לא כבר לא ניתן לאתר סחוס‪.‬‬
‫™ ניתן לראות בהם ‪ 2‬סוגים של תאי אפיתל ‪:‬‬
‫‪ .1‬תאי אפיתל בעלי ‪.cilia‬‬
‫‪ – Clara cells .2‬תאים בעלי חומר המכיל ‪ GAG's‬בציטופלזמה שלהם ‪ ,‬חומר זה מופרש כתגובה‬
‫לחדירת כימיקלים רעילים‪.‬‬
‫™ בברונכיולות אלו כמעט ואין תאי גביע ‪.goblet cells‬‬
‫™ לברונכיולות אלו יש מערכת שרירים המווסתת ע"י מערכת העצבים האוטונומית – המערכת הסימפטטית‬
‫מרחיבה את כלי הדם )מאפשרת מעבר מהיר יותר של אויר( והמערכת הפרה‪-‬סימפטטית מכווצת את כלי‬
‫הדם )סוגרת את הלומן של הברונכיולות(‪.‬‬
‫חולי אסטמה למשל סובלים מהתכווצות של הלומן ומעבר משובש של האויר‪ ,‬לכן החומר בתרסיסים כנגד‬
‫התקפי אסטמה פועל להאצת המערכת הסימפטטית‪.‬‬

‫‪: Respiratory bronchioles‬‬
‫™ קוטרם ‪ 0.5‬מ"מ‪.‬‬
‫™ מהווים את הגבול בין ה‪ conducting portion -‬לבין ה‪.respiratory portion -‬‬
‫™ מאופיינים באפיתל חד שכבתי קובייתי‪.‬‬
‫™ חסרי ‪ cilia‬וחסרי ‪.goblet cells‬‬

‫‪18‬‬

19

‫איזור שחלוף הגזים ‪: Respiratory portion‬‬
‫™ המבנים העיקריים של הריאות הם ה – ‪ alveoli‬שיוצרים את השטח לחילוף הגזים )בסדר גודל של בערך‬
‫‪ 80‬מ"ר(‪ .‬ישנם סה"כ כ‪ 300-‬מיליון ‪ alveoli‬בריאות‪.‬‬
‫™ ה – ‪ alveoli‬יוצאים מה – ‪ .alveolar duct‬בין ה – ‪ alveoli‬יש שרירים שנקראים ”‪) “knobs‬שרירים‬
‫חלקים(‪ .‬בקצה כל ‪ alveolar duct‬יש מבנה טרמינלי שנקרא ‪ – alveolar sac‬אין לו ממברנה‪ ,‬הוא בנוי‬
‫מהרבה ‪.alveoli‬‬
‫לעיתים יש חור בין ‪ alveoli‬שכנים שנקרא ‪ alveolar pore‬והוא בעל תפקיד באיזון לחצים‪.‬‬

‫‪Alveolar ducts‬‬

‫™‬

‫‪20‬‬

‫™ כל ‪ alveoli‬עטוף ברשת של קפילרות ושל סיבים אלסטיים שתפקידם לסייע בהכנסת והוצאת אויר‬
‫מהריאות )אצל מעשנים‪ ,‬הסיבים האלסטיים מאבדים מגמישותם ולכן הם יכולים לפתח מחלה בשם‬
‫‪ – emphysema‬קושי בהכנסת אוויר(‪.‬‬

‫‪Elastin fibers in alveolar wall‬‬
‫‪Orcein stain‬‬

‫™ ה – ‪ alveoli‬בנויים משכבת תאי אפיתל מאוד שטוחים‪ ,‬לאחר מכן מעט מאוד ‪) lamina basalis‬משותפת‬
‫ל – ‪ alveoli‬ולקפילרה( ולאחר מכן שכבה של תאי אנדותל גם כן מאוד שטוחים )תאי אנדותל אלו הם‬
‫מסוג ‪.(continuous endothelial cells‬‬

‫‪Alveoli‬‬

‫‪Alveolar‬‬
‫‪sac‬‬

‫‪21‬‬

‫™ כל הרוחב של האפיתל – אנדותל הוא ‪.0.6mm‬‬
‫™ האפיתל השטוח נקרא – ‪ ,type I – squamous epithelial cell‬בנוסף‪ ,‬מדי פעם אנחנו רואים תא אפיתל‬
‫הרבה יותר גדול שבולט לתוך האזור של ה – ‪ lumen‬שנקרא ‪ Type II – great alveolar cell‬והוא‬
‫מפריש ללומן ‪ surfactant‬שתפקידו להקטין את מתח הפנים בתוך ה – ‪.alveoli‬‬
‫ה – ‪ surfactant‬הוא סוג של ליפופרוטאין‪.‬‬

‫)‪Type II (great alveolar cells‬‬

‫‪Type II alveolar cells‬‬

‫‪22‬‬

‫‪Surfactant‬‬

‫™ בתאי האפיתל אפשר להבחין גם במקרופאג'ים )‪ alveolar macrophages (dust cells‬שמסתובבים‬
‫בריאות ותופסים אבק ושאר חלקיקים‪.‬‬

‫™ את כל הריאה מקיפה שכבת מזותל‪.‬‬
‫הריאות מתפתחות מאנדודרם והתפתחותה דומה מאוד לבלוטה אקסוקרינית‪ .‬בריאות יש גם תאי‬
‫‪ APUD‬בברונכיולות שלפני ה‪ alveoli -‬ומקום באנדודרם‪.‬‬

‫‪23‬‬

24

25

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful