You are on page 1of 15

Ljudi

Ljudi
Korisnici
Profesionalni
informatičari
Profesionalci kod korisnika
• organizator, (projektant IS, sistem
analitičar...)
• programer,
• sistem programer
• administrator baze podataka
• korisnikov informatičar
• operater, (sistem operater, operater sistema)
Profesionalci kod prodavača
hardvera i softvera


• prodavač (salesman)
• sistem inžinjer
• instruktor
• tehničar za održavanje


Profesionalci u edukaciji
• instruktori (kod korisnika, uz
prodavače,
samostalne škole...)

• profesori informatike (škole i fakulteti)

Profesionalci u industriji
hardvera i softvera


• istraživačka zanimanja
• proizvodna zanimanja
• marketing


Nova zanimanja

• autori multimedije,
• priprema za tisak na kompjutoru,
• pravni stručnjaci (autorska prava,
kompjutorski kriminal)
• ljudi koji testiraju novi softver


Korisnici: Zašto su važni?

• Cijeli posao radi se za njih
• Neki od njih donose glavne odluke
vezane uz informatizaciju
• Neki će koristiti gotove programe (unašati
podatke, koristiti rezultate...)
• Učestvuju u formulaciji svojih potreba
• Učestvuju u formulaciji svih naknadnih
zahtjeva za promjenom

Da li uvijek postupaju kako
treba (što se informatike tiče)?
• Zašto ne?
• Neki od razloga:
– Neznanje
– Stid (da ne ispadnu neznalice)
– Strah
– Loša motivacija

Što korisnik želi?
• Da mu bude čim lakše raditi
• Da mu kompjutor "oprosti" pogrešku
• Da mu netko pomogne kad mu treba
• Da nauči nešto, čime lakše može sebi
osigurati posao
• Da mu se dodatni napor isplati


Strahovi korisnika
• Strah od nepoznatog
• Strah od dodatnog posla (napora)
• Strah od gubitka statusa
• Strah od gubitka posla
• Strah od gubitka monopola nad podacima
• Strah od gubitka pregleda nad podacima
• Strah od kontrole
• Strah od otuđenja

Kako do "computer friendly”
korisnika (Motivacija korisnika)
• Podizanje nivoa znanja (organizacija
tečajeva, nabavka literature, pretplata na
časopise...)
• Shvatiti svoju ulogu (što se od njega
očekuje, što od direktora, što od
referenta...)
• "Mrkva i batina" (napredovanje, otkazi,
viša primanja, seminari...)
• Osigurana "user friendly" podrška
(hardver, softver, ljudi)

• Posebno je važno za informatizaciju
poduzeća imati dobru vezu između
korisnika i informatičara.
• Koje probleme treba riješiti ako se želi informatizirati rad nekog poduzeća?
Ostaje li sačuvana vrijednost sredstava koja smo uložili u hardware, software
i ljude? Koja sredstva najbrže gube vrijednost? Treba li menedžer biti
stručnjak za informatiku da bi mogao upravljati informatizacijom poduzeća?
Kako on može doći do podataka neophodnih za donošenje ispravnih odluka u
vezi s informatikom? Ako promatramo neko radno mjesto kako prepoznajemo
radi li se o profesionalnom informatičaru ili o korisniku? Kako se educiraju
profesionalni informatičari i korisnici? Može li se u nekom trenutku
informatička edukacija smatrati završenom? Koja su znanja osim strogo
informatičkih neophodna ljudima koji se bave informatikom (kao korisnici ili
profesionalci). Iz kojih izvora ljudi mogu crpsti neophodna informatička
znanja. Koja zvanja profesionalnih informatičara poznaješ? Što radi koja od
tih osoba? Jeli za informatizaciju važan i krajnji korisnik? Koji krajnji
korisnik je najvažniji? Ima li krajnji korisnik uvijek ili barem najčešće
ispravan stav prema informatizaciji? Zašto nema? Može li se utjecati na stav
krajnjeg korisnika? Kako? Jesu li svi strahovi korisnika informatizacije
realni? Koji jesu, koji nisu? Tko treba pomoći korisniku?(naravno za
probleme informatike).


Pitanja
• 1. Vaš je otac vlasnik malog poduzeća, koje
želi informatizirati. Kako mu možete
pomoći?
• 2. Službenik ste u poduzeću koje namjerava
uposliti samo jednog profesionalnog
informatičara. Vi ste zaduženi za razgovore
s kandidatima. Opišite svoje aktivnosti i
pitanja koja ćete postaviti uz obrazloženja.