You are on page 1of 6

Opća razmatranja o javnim

financijama:

Pojam i važnost
Uvod
• pojam javnih financija vezan za javne potrebe (za
razliku od osobnih)
– npr. javna administracija, vojska, policija, sudstvo...
• zadovoljavaju se pružanjem javnih dobara i
usluga na specifičnom “tržištu” koje funkcionira
unutar javnog sektora (pojam “free rider”)
• djeluju odgovarajući subjekti – jedinice
(organi/tijela) javnog sektora i financiranje se
obavlja putem specifičnih sredstava (javni
prihodi javni rashodi)
Pojam javnih financija
• vezan za pojam novca (robno-novčane ekonomije)
jer omogućuje prikupljanje, raspoređivanje i
trošenje sredstava za zadovoljenje javnih potreba
(začeci j.ph: darovi, ratni plijen)
• financije u užem smislu = JF (njem: financijska
znanost)
• financije u širem smislu: JF i sve ostale financije
(sve novčane transakcije fiz. osoba, financijskih
institucija, poduzeća i državnih jedinica/tijela):
monetarne F, međunarodne F, poslovne F,
financijske institucije i tržišta...

JF – međunarodna terminologija
• Engl: Public finance (finances), Public
economy, Public sector economy...
• Njem: Finanzwisssenschaft, Öffentliche
Finanzen
• Talijanski: Finanza pubblica
• Francuski: Science des finances, Finances
publiques

Definicija javnih financija
kao znanstvene discipline
• Uža definicija: JF su znanstvena disciplina
u kojoj se izučava prikupljanje, raspodjela i
trošenje novčanih sredstava koja služe za
zadovoljenje javnih potreba
• Šira definicija: knjiga, str. 12/13Matematičko –
statističke
znanosti

Političke
znanosti

Informatičke
znanosti

Ekonomska
politika

Ekonomika
nacionalnog
gospodarstva

Opća
ekonomska
teorija

Pravne
znanosti

JAVNE
FINANCIJE