You are on page 1of 6

Panduan Kursus xi - xvi

Topik 1 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah 1
1.1 Pendedahan Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran
Pendidkan Islam Sekolah Rendah (Bidang Adab
dan Akhlak Islamiah) 2
1.1.1 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tahun 1 2
1.1.2 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tahun 2 3
1.1.3 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tahun 3 4
1.1.4 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tahun 4 5
1.1.5 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tahun 5 6
1.1.6 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tahun 6 11
1.2 Pendedahan Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam Sekolah Menengah (Bidang Adab
dan Akhlak Islamiah) 18
1.2.1 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tingkatan 1 19
1.2.2 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tingkatan 2 23
1.2.3 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tingkatan 3 28
1.2.4 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tingkatan 4 33
1.2.5 Sukatan Pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tingkatan 5 38
Rumusan 43
Kata Kunci 44
Rujukan 44

Topik 2 Adab di dalam Kehidupan Harian 46
2.1 Akhlak atau Adab 47
2.2 Adab dalam Kehidupan Harian 47
2.2.1 Hubungan Adab dan Fitrah Manusia 48
Isi Kandungan
 ISI KANDUNGAN
iv
2.2.2 Peranan Rasul Terhadap Peradaban Manusia 50
2.3 Adab Makan dan Minum 51
2.4 Adab Tidur dan Bangun Tidur 56
2.5 Adab Mandi dan Bersugi 58
2.6 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 60
Rumusan 65
Kata Kunci 65
Rujukan 66

Topik 3 Adab di dalam Kehidupan Harian Ii 67
3.1 Adab Qada Hajat 68
3.2 Adab Berwuduk 70
3.3 Adab Berpakaian 73
3.3.1 Adab dan Ciri-ciri Pakaian Mengikut Islam 73
3.3.2 Tujuan Menjaga Adab Berpakaian 77
3.3.3 Jenis Pakaian yang Sesuai dalam Situasi Tertentu 80
3.3.4 Faedah Adab Berpakaian 81
3.3.5 Akibat Tidak Menjaga Adab Berpakaian 81
3.4 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 82
Rumusan 85
Kata Kunci 85
Rujukan 85

Topik 4 Adab di dalam Kehidupan Harian III 87
4.1 Adab Masuk dan Keluar Rumah 88
4.1.1 Kaedah Beradab untuk Masuk dan Keluar Rumah 88
4.1.2 Faedah Beradab untuk Masuk dan Keluar Rumah 89
4.1.3 Akibat Tidak Beradab Ketika Masuk dan Keluar
Rumah 91
4.2 Adab Berjalan 91
4.2.1 Dalil Adab Berjalan Dalam Al-Quran dan Sunnah 91
4.2.2 Adab Berjalan Menurut Islam 93
4.2.3 Hikmah Adab Berjalan 94
4.3 Adab Berkenderaan 95
4.3.1 Adab Menaiki Kenderaan 96
4.3.2 Adab Semasa di Jalan Raya 97
4.3.3 Sebab Perlu Beradab 98
4.3.4 Akibat Tidak Mematuhi Adab Berkenderaan 99
4.4 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 100
Rumusan 101
Kata Kunci 101
Rujukan 101

ISI KANDUNGAN 
v
Topik 5 Adab Dalam Kehidupan Harian Iv 103
5.1 Adab Menghidang Makanan dan Minuman 104
5.2 Adab Bertanya 106
5.2.1 Huraian Adab Bertanya Menurut Islam 106
5.2.2 Hikmah Adab Bertanya Menurut Islam 108
5.3 Adab Mengurus Diri 108
5.3.1 Kenali Diri 108
5.3.2 Adab Terhadap Diri Sendiri 109
5.3.3 Faedah dan Hikmah Pengurusan Diri 114
5.4 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 115
Rumusan 131
Kata Kunci 132
Rujukan 132

Topik 6 Adab Terhadap Ibu Bapa, Keluarga dan Orang Tua 117
6.1 Adat Terhadap Ibu Bapa 117
6.1.1 Kedudukan Ibu Bapa dalam Islam 118
6.2.2 Hak dan Adab Terhadap Ibu Bapa 120
6.1.3 Perbuatan yang Bertentangan dengan Ajaran Islam 121
6.1.4 Hikmah Adab Terhadap Ibu Bapa 122
6.1.5 Implikasi Tidak Beradab Terhadap Ibu Bapa 122
6.2 Adab Terhadap Keluarga 123
6.2.1 Kedudukan Ahli Keluarga dalam Islam 123
6.2.2 Adab Bergaul dengan Keluarga 125
6.2.3 Faedah Mengamalkan Adab Bergaul dengan
Keluarga 126
6.2.4 Akibat tidak Mengamalkan Adab Bergaul dengan
Keluarga 127
6.3 Adab Terhadap Orang Tua 127
6.3.1 Pengertian Orang Tua 127
6.3.2 Huraian Adab Terhadap Orang Tua 128
6.3.3 Hikmah Beradab Terhadap Orang Tua 130
6.4 Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 130
Rumusan 115
Kata Kunci 115
Rujukan 116

Topik 7 Adab Dalam Ibadah 134
7.1 Adab di Masjid dan Surau 135
7.2 Adab Membaca dan Memelihara Kesucian Al-Quran 138
7.2.1 Hukum Belajar Al-Quran 139
7.2.2 Adab Membaca Al-Quran 139
7.3 Adab Mendirikan Solat 140
 ISI KANDUNGAN
vi
7.4 Doa Penyeri Kehidupan 142
7.5 Adab Terhadap Allah S.W.T. dan Rasulullah S.A.W. 146
7.5.1 Mengenal Allah S.W.T. Melalui Nama dan
Sifat-Nya 147
7.5.2 Adab Terhadap Allah S.W.T. Melalui Agama dan
Syariat-Nya 148
7.5.3 Adab Terhadap Nabi Muhammad S.A.W. 150
7.6 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 153
Rumusan 154
Kata Kunci 154
Rujukan 154

Topik 8 Adab Menuntut Ilmu 156
8.1 Tuntutan Menuntut Ilmu 157
8.2 Kelebihan Orang yang Berilmu dalam Islam 161
8.3 Adab Menuntut Ilmu 164
8.4 Adab Dengan Guru 166
8.4.1 Ketinggian Martabat Guru 168
8.4.2 Anas Bin Malik Sebagai Khadam Gurunya 170
8.4.3 Adab Menolong Guru 171
8.5 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 175
Rumusan 176
Kata Kunci 177
Rujukan 177

Topik 9 Adab Semasa di Sekolah 178
9.1 Adab ke Sekolah 179
9.1.1 Bangun Awal 180
9.1.2 Membersihkan Diri 181
9.1.3 Solat Subuh 181
9.1.4 Berpakaian Kemas 181
9.1.5 Bersarapan 181
9.1.6 Bersalam dengan Ibu Bapa 182
9.1.7 Membaca Doa Keluar Rumah 182
9.1.8 Berhati-Hati Ketika dalam Perjalanan dan Segera
ke Sekolah 182
9.1.9 Mengucapkan Salam atau Ucapan Selamat kepada
Guru atau Rakan 182
9.2 Adab Belajar di Sekolah 183
9.3 Adab Semasa di Sekolah 184
9.3.1 Huraian Adab Semasa di Sekolah 184
9.3.2 Hikmah Adab Semasa di Sekolah 186
9.4 Adab Menjaga Harta Benda dan Kebersihan Sekolah 187
ISI KANDUNGAN 
vii
9.5 Adab Berhujah 189
9.6 Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 191
Rumusan 197
Kata Kunci 198
Rujukan 199

Topik 10 Adab Dalam Kehidupan Bersosial 200
10.1 Adab Bergaul dengan Rakan 201
10.2 Adab Bercakap dengan Rakan 203
10.3 Adab Menziarahi Rakan 205
10.4 Adab Melayan Tetamu 206
10.4.1 Konsep Melayan Tetamu 207
10.4.2 Adab Melayan Tetamu 207
10.4.3 Batas Pergaulan dengan Tetamu 208
10.4.4 Kelebihan Melayan Tetamu 209
10.4.5 Implikasi Tidak Beradab Melayan Tetamu 209
10.5 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 210
Rumusan 212
Kata Kunci 213
Rujukan 213
 ISI KANDUNGAN
viii