You are on page 1of 5

NW 1 BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 1

I. MGA LAYUNIN:

Matapos ang aralin, ang mga bata ay inaasahang:

Unang Baitang
a) Malaman ang kahulugan ng salitang pangngalan
b) Matukoy ang ibat-ibang pangngalan ng bawat bagay o tao
c) Mapangkat-pangkat ang bawat pangngalan

Pangalawang Baitang
a) Magbalik-tanaw sa ngalan ng tao, bagay, hayop at pook.
b) Matukoy ang mga dalawang uri ng pangngalan
c) Maintindihan ang gamit ng pangngalan


Pangatlong Baitang
a) Maipaliwanang ang ibig sabihin pangngalan
b) Magamit ang mga uri ng pangngalang pantangi at pambalana
c) Malaman ang mga pangngalan sa tulong ng mga pananda


II. PAKSANG ARALIN:
Paksa: Gintong Diwa 3
Libro: Pahina 119 120
Pamagat: Uri ng Pangngalan
Ugali: Matutong pahalagahan at igalang ang bawat pangngalan ng tao o bagay

III. MGA KAGAMITAN:
Plaskards ng mga salita
Materyales para sa pangkatang Gawain
Mga tunay o larawan ng tao o bagay

IV. PAMAMARAAN
Panimulang Gawain:
1. Pangunang Dasal
2. Checking of attendance
3. Checking the orderliness of the classroom

A. Motibasyon: Hello Song
B. Paghahanda
Paki-check ng mga
ENGLISH WORDS at
FORMAT
NW 1 BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 2
Isipin niyo kayo ay napadpad sa isang lugar na walang nakakakilala sa
inyo. Yung walang pumapansin sayo kahit anong gawin o sabihin mo.
Anong mararamdaman mo?

C. Paglinang sa Aralin

Pangngalan ang tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook,
pangyayari, at gawa. May dalawang pangunahing uri ang pangngalan.

Pagkahati-hati ng pangngalan
Nauukol ang pangngalan ayon sa kaurian sa pagpapangalan sa tao,
bagay o pangyayari. Maaari itong pambalana o pantangi.
Pantangi - mga pangngalang nagsisimula sa malaking titik na tumutukoy
sa tangi o tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, kathang-isip, o
pangyayari na ibinubukod sa kauri nito. Tinitiyak ng pangngalang pantangi
na hindi maipagkamali ang tinutukoy sa iba. Halimbawa: Jose
Rizal, Luneta, Gloria Macapagal-Arroyo, Bathala
Pambalana - mga pangngalang nagsisimula sa maliit na titik na tumutukoy
sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari at iba
pa. Kasama rin ang kabuuan ng mga basal na salita.
Halimbawa: bayani, aso, katamisan ,pagdiriwang, pusa

Ang pangngalang pambalana ay may tatlong uri:
Tahas o kongkreto - pangngalang nararanasan ng isa sa mga limang
pandamdam (paningin, pandinig, panlasa, pakiramdam at pang-amoy) at
may katangiang pisikal. Halimbawa: tubig, bundok, pagkain
Basal o di-kongkreto - pangngalang tumutukoy sa mga kaisipan o
konsepto na hindi nararanasan ng limang pandamdam at walang pisikal
na katangian. Nasa anyong payak ang lahat ng pangngalan basal.
Halimbawa: wika, yaman, buhay
Lansakan - pangngalang tumutukoy sa isang kalipunan o karamihan.
Maaaring maylapi ito o wala. Halimbawa: madla, sangkatauhan, kapuluan

Ang mga pangngalang sa tulong ng mga pananda.
1. Pantukoy ang, ang mga, si, sina, kay, kina, ni, nina
Halimbawa: Ang mga bayani ay huwaran.
2. Pang-uring Pamilang marami, isa, dalawa
NW 1 BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 3
Halimbawa: Maraming kabataan ang sumusunod sa yapak nila.

3. Pang-ukol sa, tungkol sa, ayon kay, galling kina, para sa mga, at iba
pa. Halimbawa: Tungkol sa kabayanihan ng mga Pilipino ang usapan ng
magkakaibigan.

V. Pagbubuod
Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan
ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari. Maaari din na ipakilala ng
pangngalan ang isang kaisipan o konsepto. May dalawang pangunahing uri
ang pangngalan. Ito ang pangngalang pantangi na tumutukoy sa tiyak na
pangalan ng tao, bagay, hayop at pook samantala ang pangngalang
pambalana ay tumutukoy sa di tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop at
pook.


VI. Aplikasyon
Unang Baitang
May sasabihin salita kailangan malaman kong ito ba ay pangalan ng tao,
bagay, hayop, at pook.
Pangalawang Baitang
Masabi kong sa hanay ng pangngalang pantangi o pambalana nararapat
ilagay ang babanggitin ng Guro.
Pangatlong Baitang
Magbigay ng pangungusap na halimbawa ng pangngalang pantukoy,
pang-uring pamilang at pang-ukol.

VII. Ebalwayon
Unang Baitang
I. Isulat sa ibaba kong saan pangkat kabilang ang bawat salita.
G. Crispina Villenas Aklat Mall Of Asia Kalabaw Salamin
Ben Lapis Luneta Marina Agusto Palaka Pambura
Dingdong Dantes Bahay Eskwelahan Tuta Kwaderno
Kuting Loro Suklay Alexandra Sy Opisina
NW 1 BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 4

Pangalan Bagay Hayop Pook


Pangalawang Baitang
I. Salungguhitan ang mga pangngalang ginamit sa pangungusap.
1. Si Raha Sulayman ay kabilang sa usapan.
2. Sadyang matalino at matapang si Dr. Jose Rizal.
3. Ipinamalas nila ang hindi matawarang pag-ibig sa isat-isa.
4. Sina Marina Dizon at Angela Esteban ay dumalaw dito.
5. Magiting na lider at magpagmahal na kapatid si Francisco
Dagohoy.
6. Taglay nila ang tapang at determinasyon.
7. Bayani ang tawag sa nagbubuwis ng buhay para sa bansa.
8. Joy M. Pearubia ang aking pangalan.
9. Si Andres Bonifacio ay nagsikap para matuto sa buhay.
10. Kabilang si Noemi E. Amarillas sa aming pangkat.

Pangatlong Baitang
I. Ikahon ang pananda sa pangungusap na tumutugon sa uri na nasa
panaklong.
(Pantukoy) 1. Sina Diego at Gabriela Silang ay ipinagmamalaking
bayani sa Ilocos Sur.
(Pang-ukol) 2. Kapwa silang naging matatag para sa prinsipyong
ipinalalaban.
(Pang-ukol) 3. Ayon sat ala, pataksil na binaril si Diego Silang.
(Pantukoy) 4. Bayaning Tagapagpalaya ng Ilocos ang naging
taguri sa kanya.
(Pang-ukol) 5. Noong bata pa siya, dinadala niya ang mga sulat
mula sa Vigan papuntang Manila.
(Pang-uring pamilang) 6. Ang daan-daang kasamahan ni Gabriela
ay nagapi ng mga kalaban.
NW 1 BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 5
(Pang-uring pamilang) 7. Ang digmaan sa Ilocos ay isa sa mga
pinakamadugong bahagi sa ating kasaysayan.
(Pantukoy) 8. Ipinagpatuloy ni Gabriela ang pagtatanggol at
pakikipaglaban.
(Pantukoy) 9. Nakipaglaban si Gabriela nang walang pag-
aalinlangan.
(Pantukoy) 10. Kina Diego at Gabriela makikita ang tunay nna
kahanga-hangang katapangan at pag-ibig sa bayan.

VIII. Takdang Aralin
Unang Baitang
Gumupit ng lawaran ng tao o bagay na mayroong pangalan at idikit sa
inyong kwaderno.

Pangalawang Baitang
Magbigay ng sampung halimbawa ng pangngalang pantanggi at
pambalana. Isulat ito sa inyong kwaderno.
Pangatlong Baitang
Magsulat sa kwaderno ng tig-limang halimbawa ng mga pangngalang
pantukoy, pang-ukol at pang-uring pamilang.