You are on page 1of 2

ESTUDIOS

Ao Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ciudad-Pas Universidad o institucin

Ao Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ciudad-Pas Universidad o institucin

Ao Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ciudad-Pas Universidad o institucin


Programas manejados: Word, Excel xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IDIOMAS

Espaol: Natal
Ingles: Avanzado
Xxxxxxx: xxxxx

EXPERIENCIA LABORAL

De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-Pas)
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-Pas)
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre APELLIDO
Edad
Direccin, Cuidad-Pas
Apto-Casa
Tel:xxxxxxxxxxxx
E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.com:(De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-Pas)
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REFERENCIAS LABORALES

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com


REFERENCIAS PERSONALES

Nombre APELLIDO
Parentesco (Ciudad-Pas)
Ocupacin
Telfono
E-mail

Nombre APELLIDO
Parentesco (Ciudad-Pas)
Ocupacin
Telfono
E-mail


FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES

Cursos, Diplomados, Congresos, Concursos, Proyectos Humanitarios
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deportes Hobbies: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx