You are on page 1of 7

HC T VNG THI TOEIC

Flashcard Blueup l phng php hiu qu nht hin nay !


T VNG TOEIC L C MNG CA BN?

Bn hc khng ni hng trm t vng TOEIC thi ?
Bn th mi cch hc t in, giy note... vn khng
hiu qu ?
Bn qun nhng g va hc ch sau mt thi gian
ngn?
Hc t vng qu kh khan, nhm chn v bun
ng?
Bn khng c thi gian hc t vng v qu bn rn ?
FLASHCARD BLUEUP

MUA FLASHCARD BLUEUP, BN NHN
C RT NHIU LI CH !
600 flashcard cho 600 t vng TOEIC ph bin nht trong k thi TOEIC, vi ngha ting
Vit v v d cht lng.
Chia thnh 50 ch , t ti liu "Barron's 600 essential words for TOEIC". B ti liu
danh ting v chnh thng luyn thi TOEIC.
Hnh nh minh ha sinh ng cho tng t vng gip hc nhanh hn, nh lu hn. Cho
vic hc lun th v v d dng.
Hc thm hn 2000 t gia nh v ng ngha. B sung vn t v d dng s dng trong
nhiu tnh hung.
Tng km min ph h thng hc tp v kim tra online ti www.blueup.vn. H thng hiu
qu duy nht km sn phm giy ti Vit Nam.
Nhn khuyn mi, gim gi 10.000.000 t i tc ca Blueup. (Xem bn di)
Cam kt hon tin 100% khi bn hc xong (Xem bn di)
TI SAO HC BNG FLASHCARD
BLUEUP LI HIU QU?
FLASHCARD BLUEUP C GII
THIU BI
THNG TIN SN PHM

flashcard toeic