You are on page 1of 10

Kelas : 3 Intan

Tarikh 20/05/2014
Hari/Masa: Selasa / 1 dan 2
Mata Pelajaran : Geografi
Topik: Bab 11: Kegiatan Ekonomi Utama
Sub –Topik : Jenis Kegiatan Ekonomi Utama
Objektif Am : Memahami jenis dan taburan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia.
Objektif Khas:

 Menentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta negara Malaysia.
BBM: Kertas A4, Buku Teks
Aktiviti PdP


1) Guru menayangkan klip video tentang kegiatan ekonomi
2) Murid member perhatian
3) Guru menjelaskan tentang pengelasan jenis kegiatan ekonomi iaitu
Primer, Sekunder, dan Tertier
4) Murid mencatat maklumat
5) Guru meminta murid menentukan taburan kegiatan ekonomi utama
berdasarkan peta Negara Malaysia
6) Guru memantau serta membimbing murid.
Penilaian Peta Malaysia Kosong
Refleksi


Kelas : 2 Berlian
Tarikh 20/05/2014
Hari/Masa: Isnin / 5
Topik: Bab 11: Hubungan Kependudukan dengan Sumber
Sub –Topik : Ciri-ciri penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum
Objektif Am :  Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang pendudukdan
penduduk optimum
Objektif Khas:

 Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang
penduduk
BBM: Buku Teks, Laptop
Aktiviti PdP


1) Guru membahagikan kumpulan kepada 14 kumpulan. Setiap
kumpulan terdiri daripada 2-3 orang ahli
2) Murid mencari kumpulan mereka
3) Guru menerangkan tugasan kumpulan iaitu menghasilkan slideshow
berdasarkan tajuk yang diberikan
4) Murid diminta berbincang tentang tugasan
5) Guru memantau serta membimbing perbincangan murid
Penilaian SlideShow Pembentangan
Refleksi

Kelas : 1 Delima
Tarikh 20/05/2014
Hari/Masa: Selasa / 7
Mata Pelajaran : Geografi
Topik: Bab 8: Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar
Sub –Topik : Pemeliharaan dan Pemuliharaan
Objektif Am : Mengetahui Kesan Kegiatan Manusia terhadap Alam Sekitar
Objektif Khas:

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
BBM: Buku Teks, Klip Video dan Buku Kerja
Aktiviti PdP


1) Guru menayangkan klip video
2) Murid member perhatian
3) Guru menerangkan kesan positif dan kesan negative penerokaan dan
kegiatan manusia terhadap alam sekitar
4) Murid memcatat maklumat
5) Guru memberikan soalan subjektif kepada murid
6) Murid dibimbing serta dipantau
Penilaian Soalan Subjektif
Refleksi


Kelas : 2 Mutiara
Tarikh 20/05/2014
Hari/Masa: Selasa / 8 dan 9
Topik: Bab 11: Hubungan Kependudukan dengan Sumber
Sub –Topik : Ciri-ciri penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum
Objektif Am :  Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang pendudukdan
penduduk optimum
Objektif Khas:

 Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang
penduduk
BBM: Buku Teks, Laptop
Aktiviti PdP


1) Guru membahagikan kumpulan kepada 14 kumpulan. Setiap
kumpulan terdiri daripada 2-3 orang ahli
2) Murid mencari kumpulan mereka
3) Guru menerangkan tugasan kumpulan iaitu menghasilkan slideshow
berdasarkan tajuk yang diberikan
4) Murid diminta berbincang tentang tugasan
5) Guru memantau serta membimbing perbincangan murid
Penilaian SlideShow Pembentangan
Refleksi


Kelas : 1 Berlian
Tarikh 21/05/2014
Hari/Masa: Rabu / 3 dan 4
Mata Pelajaran : Geografi
Topik: Bab 9: Pergerakan bumi di dalam sistem suria
Sub –Topik : Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim
Objektif Am : Memahami putaran dan peredaran bumi.
Objektif Khas:

Mentakrifkan putaran dan peredaran bumi
• Menyenaraikan kesan-kesan putaran.
BBM: Buku Teks, Klip Video dan Buku Kerja
Aktiviti PdP


1) Guru menayangkan klip video
2) Murid member perhatian
3) Guru menerangkan kesan putaran bumi dan peredaran bumi
terhadap cuaca dan iklim
4) Murid membuat catatan
5) Guru meminta menjawab soalan subjektif
6) Murid menjawab soalan dengan dibimbing oleh guru
Penilaian Soalan Subjektif
Refleksi


Kelas : 1 Delima
Tarikh 21/05/2014
Hari/Masa: Rabu / 5 dan 6
Mata Pelajaran : Geografi
Topik: Bab 9: Pergerakan bumi di dalam sistem suria
Sub –Topik : Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim
Objektif Am : Memahami putaran dan peredaran bumi.
Objektif Khas:

Mentakrifkan putaran dan peredaran bumi
• Menyenaraikan kesan-kesan putaran.
BBM: Buku Teks, Klip Video dan Buku Kerja
Aktiviti PdP


1) Guru menayangkan klip video
2) Murid member perhatian
3) Guru menerangkan kesan putaran bumi dan peredaran bumi
terhadap cuaca dan iklim
4) Murid membuat catatan
5) Guru meminta menjawab soalan subjektif
6) Murid menjawab soalan dengan dibimbing oleh guru
Penilaian Soalan Subjektif
Refleksi


Kelas : 3 Nilam
Tarikh 21/05/2014
Hari/Masa: Rabu / 9
Mata Pelajaran : Geografi
Topik: Bab 11: Kegiatan Ekonomi Utama
Sub –Topik : Jenis Kegiatan Ekonomi Utama
Objektif Am : Memahami jenis dan taburan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia.
Objektif Khas:

 Menentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta
negara Malaysia.
BBM: Kertas A4, Buku Teks
Aktiviti PdP


1) Guru menayangkan klip video tentang kegiatan ekonomi
2) Murid member perhatian
3) Guru menjelaskan tentang pengelasan jenis kegiatan ekonomi iaitu
Primer, Sekunder, dan Tertier
4) Murid mencatat maklumat
5) Guru meminta murid menentukan taburan kegiatan ekonomi utama
berdasarkan peta Negara Malaysia
6) Guru memantau serta membimbing murid.
Penilaian Peta Malaysia Kosong
Refleksi

Kelas : 3 Nilam
Tarikh 21/05/2014
Hari/Masa: Khamis / 3 dan 4
Mata Pelajaran : Geografi
Topik: Bab 12: Faktor-faktor mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
Sub –Topik : Faktor Fizikal dan Faktor Kemanusiaan
Objektif Am : Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi negara
Malaysia
Objektif Khas:

 Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi
utama negara Malaysia
BBM: Kertas A4, Buku Teks
Aktiviti PdP


1) Guru mengimbas semula Jenis kegiatan Ekonomi
2) Murid membuat catatan
3) Guru menerangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan
ekonomi secara terperinci
4) Murid membuat catatan
5) Guru meminta murid menghasilkan peta minda.
6) Murid menghasilkan peta minda
Penilaian Peta Minda
Refleksi

Kelas : 1 Berlian
Tarikh 21205/2014
Hari/Masa: Khamis / 5
Mata Pelajaran : Geografi
Topik: Bab 9: Pergerakan bumi di dalam sistem suria
Sub –Topik : Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim
Objektif Am : Memahami putaran dan peredaran bumi.
Objektif Khas:

Menjelaskan kejadian siang dan malam
Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi
BBM: Buku Teks, Klip Video dan Buku Kerja
Aktiviti PdP


1) Guru menayangkan klip video
2) Murid member perhatian
3) Guru menerangkan kesan putaran bumi dan peredaran bumi
terhadap cuaca dan iklim
4) Murid membuat catatan
5) Guru meminta menjawab soalan subjektif
6) Murid menjawab soalan dengan dibimbing oleh guru
Penilaian Soalan Subjektif
Refleksi


Kelas : 3 Mutiara
Tarikh 21/05/2014
Hari/Masa: Khamis / 3 dan 4
Mata Pelajaran : Geografi
Topik: Bab 12: Faktor-faktor mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
Sub –Topik : Faktor Fizikal dan Faktor Kemanusiaan
Objektif Am : Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi negara
Malaysia
Objektif Khas:

 Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi
utama negara Malaysia
BBM: Kertas A4, Buku Teks
Aktiviti PdP


1) Guru mengimbas semula Jenis kegiatan Ekonomi
2) Murid membuat catatan
3) Guru menerangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan
ekonomi secara terperinci
4) Murid membuat catatan
5) Guru meminta murid menghasilkan peta minda.
6) Murid menghasilkan peta minda
Penilaian Peta Minda
Refleksi

Kelas : 2 Nilam
Tarikh 23/05/2014
Hari/Masa: Jumaat / 1 dan 2
Topik: Bab 11: Hubungan Kependudukan dengan Sumber
Sub –Topik : Ciri-ciri penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum
Objektif Am :  Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan
penduduk optimum
Objektif Khas:

 Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang
penduduk
BBM: Buku Teks, Laptop
Aktiviti PdP


6) Guru menayangkan klip video kemiskinan di Negara Somalia
7) Murid member perhatian
8) Guru menerangkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk
dan penduduk optimum
9) Murid mencatat maklumat
10) Guru meminta murid menghasilkan peta minda
11) Guru memantau serta membimbing perbincangan murid
Penilaian Peta Minda
Refleksi


Kelas : 2 Mutiara
Tarikh 23/05/2014
Hari/Masa: Jumaat / 7
Topik: Bab 11: Hubungan Kependudukan dengan Sumber
Sub –Topik : Ciri-ciri penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum
Objektif Am :  Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan
penduduk optimum
Objektif Khas:

 Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang
penduduk
BBM: Buku Teks, Laptop
Aktiviti PdP


1) Guru menayangkan klip video kemiskinan di Negara Somalia
2) Murid member perhatian
3) Guru menerangkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk
dan penduduk optimum
4) Murid mencatat maklumat
5) Guru meminta murid menghasilkan peta minda
6) Guru memantau serta membimbing perbincangan murid
Penilaian Peta Minda
Refleksi

Kelas : 2 Berlian
Tarikh 16/06/2014
Hari/Masa: Isnin / 1 dan 2
Topik: Bab 11: Hubungan Kependudukan dengan Sumber
Sub –Topik : Ciri-ciri penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum
Objektif Am :  Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan
penduduk optimum
Objektif Khas:

 Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang
penduduk
BBM: Buku Teks, Laptop
Aktiviti PdP


7) Guru menayangkan klip video kemiskinan di Negara Somalia
8) Murid member perhatian
9) Guru menerangkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk
dan penduduk optimum
10) Murid mencatat maklumat
11) Guru meminta murid menghasilkan peta minda
12) Guru memantau serta membimbing perbincangan murid
Penilaian Peta Minda
Refleksi


Kelas : 2 Mutiara
Tarikh 16/06/2014
Hari/Masa: Isnin / 5
Topik: Bab 11: Hubungan Kependudukan dengan Sumber
Sub –Topik : Ciri-ciri penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum
Objektif Am :  Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan
penduduk optimum
Objektif Khas:

 Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang
penduduk
BBM: Buku Teks, Laptop
Aktiviti PdP


13) Guru menayangkan klip video kemiskinan di Negara Somalia
14) Murid member perhatian
15) Guru menerangkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk
dan penduduk optimum
16) Murid mencatat maklumat
17) Guru meminta murid menghasilkan peta minda
18) Guru memantau serta membimbing perbincangan murid
Penilaian Peta Minda
RefleksiKelas : 3 Intan
Tarikh 16/06/2014
Hari/Masa: Isnin / 7
Mata Pelajaran : Geografi
Topik: Bab 13: Sumbangan Kegiatan Ekonomi terhadap Pembangunan Negara
Sub –Topik : Peluang Pekerjaan, Peningkatan taraf hidup, pendapatan negara
Objektif Am : Memahami kepentingan kegiatan ekonomi kepada pembangunan negara
Objektif Khas:

 Menyenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi kepada pembangunan
negara
BBM: Kertas A4, Buku Teks
Aktiviti PdP


7) Guru mengimbas semula Jenis kegiatan Ekonomi
8) Murid membuat catatan
9) Guru menerangkan Kepentingan Kegiatan Ekonomi dalam
pembangunan negara
10) Murid membuat catatan
11) Guru meminta murid menghasilkan peta minda.
12) Murid menghasilkan peta minda
Penilaian Peta Minda
Refleksi