INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 3 / 2014
TEMA TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
DESKRIPTOR

B1D5
Mengetahui struktur jentera pentadbiran negara.

EVIDENS

B1D5E1
Menyatakan struktur jentara pentadbiran negara.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Penerangan guru berkaitan topik.
2. Perbincangan (Pengetahuan sedia ada pelajar)
3. Pelajar menjawab evidens B1D5E1.

CONTOH INSTRUMEN

Pelajar diminta untuk melengkapkan carta organisasi struktur
pentadbiran negara. Terdapat 2 aras:
1) Aras rendah
Pelajar mengisi tempat kosong dan diberi pilihan
jawapan.

2) Aras tinggi
Pelajar perlu mengisi tempat kosong yang disediakan.
B1D5E1 (Aras Rendah)
Lengkapkan carta organisasi struktur pentadbiran negara di bawah dengan menggunakan
pilihan jawapan yang disediakan.


Badan Pelaksana
(Eksekutif)
Struktur Pentadbiran Negara Malaysia
Dewan
Negara
Dewan Rakyat
Jabatan Perdana
Menteri
Suruhanjaya
Kementerian
Suruhanjaya
Pilihan Raya
Suruhanjaya
Perkhidmatan
Mahkamah
Atasan
Mahkamah
Persekutuan
Mahkamah
Rayuan
Mahkamah
Tinggi
Mahkamah
Rendah

Mahkamah
Majistret
Mahkamah
Juvenil
Mahkamah
Penghulu
Badan Kehakiman(Judisuari) Yang di-Pertuan Agong Kabinet
Suruhanjaya Diraja Badan Perundangan(Legislatif) Mahkamah Seksyen


B1D5E1 (Aras Tinggi)
Lengkapkan carta organisasi struktur pentadbiran negara di bawah.


Badan Pelaksana
(Eksekutif)
Struktur Pentadbiran Negara Malaysia
Dewan
Negara
Dewan Rakyat
Jabatan Perdana
Menteri
Suruhanjaya
Kementerian
Suruhanjaya
Pilihan Raya
Suruhanjaya
Perkhidmatan
Mahkamah
Atasan
Mahkamah
Persekutuan
Mahkamah
Rayuan
Mahkamah
Tinggi
Mahkamah
Rendah

Mahkamah
Majistret
Mahkamah
Juvenil
Mahkamah
PenghuluINSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 3 / 2014
TEMA TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
DESKRIPTOR

B2D5
Memahami peranan badan-badan kerajaan.

EVIDENS

B2D5E1
Menyenaraikan peranan badan-badan kerajaan yang terdiri
daripada Legislatif (Perundangan), Eksekutif (Pentadbiran)
dan Judisiari (Kehakiman).

AKTIVITI PENTAKSIRAN

- Lembaran Kerja

CONTOH INSTRUMEN
1) Pelajar diminta untuk merujuk buku teks muka surat 101-
102 dan memahami peranan dan tugas badan-badan
kerajaan.
2) Pelajar diminta menyenaraikan peranan-peranan badan
kerajaan
3) Pelajar dikehendaki memadankan perana-peranan badan
kerajaan mengikut 2 aras iaitu:
i) Aras rendah
-Aktiviti suai padan badan-badan kerajaan yang diberikan
dengan peranan masing-masing.
ii) Aras tinggi
-Menyatakan peranan badan-badan kerajaan dengan
melengkapkan jadual yang diberikan
Evidens B2D5E1 (Aras Rendah)


1. Padankan badan-badan kerajaan di Ruangan A dan fungsi-fungsinya di Ruangan B
dengan betul.Evidens B2D5E2 (Aras Tinggi)

1. Lengkapkan jadual di bawah berkaitan badan-badan dalam sistem pemerintahan
di Malaysia;


Nama Badan Peranan
Legislatif (Perundangan)

Eksekutif

Badan Perundangan
Badan Eksekutif
Badan Kehakiman
Menjalankan pentadbiran negara
Menjalankan proses pengadilan
Mentafsir undang-undang
Kehakiman


INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 3 / 2014
TEMA TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
DESKRIPTOR

B3D5
Mengenal pasti peranan Suruhanjaya Diraja


EVIDENS

B3D5E1
Mengumpul maklumat tentang peranan Suruhanjaya Diraja


AKTIVITI PENTAKSIRAN
Pelajar mengumpul maklumat dengan membuat latihan
soalan berdasarkan petikan .

CONTOH INSTRUMEN

Berdasarkan petikan pelajar dikehendaki menjawab tiga
soalan berikut:

a. Tujuan penubuhan Suruhanjaya Diraja
b. Peranan Suruhanjaya Diraja
c. Ahli yang layak mengangotai Suruhanjaya DirajaB3D5E1
Baca dan Jawab soalan-soalan berdasarkan petikan di bawah.


.
(a) Apakah tujuan penubuhan Suruhanjaya Diraja?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(b) Apakah peranan Suruhanjaya Diraja?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(c) Senaraikan keanggotaan Suruhanjaya Diraja.
(i) ________________________________
(ii) ________________________________
(iii) ________________________________
(iv) _________________________________Suruhanjaya Diraja merupakan badan yang ditubuhkan dengan perkenan Yang di-
Pertuan Agong untuk menyiasat sesuatu perkara, peristiwa, dan sebagainya secara
bebas tanpa pengaruh pihak atasan. Suruhanjaya ini ditubuhkan untuk menyiasat
perlakuan atau pengurusan mana-mana jabatan atau perkhidmatan awam demi
kebaikan pihak terlibat dan orang ramai. Suruhanjaya Diraja yang dicadangkan untuk
sesuatu isu hendaklah dianggotai oleh tokoh-tokoh dan individu-individu yang
berwibawa seperti Hakim Mahkamah Persekutuan, Pegawai Tinggi Polis, Bahagian
Jenayah Perdagangan, Pegawai Tinggi Kastam, Pegawai Tinggi Badan Pencegahan
Rasuah, Pegawai Tinggi Jabatan Hasil Dalam Negeri serta individu yang mempunyai
kewibawaan dan integriti sama ada wakil NGO atau parti politik.
INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 3 / 2014
TEMA TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
DESKRIPTOR

B4D5
Menghargai peranan kementerian-kementerian dalam negara.

EVIDENS

B4D5E1
Membuat carta organisasi tentang kabinet di
Malaysia
AKTIVITI PENTAKSIRAN
Membuat carta organisasi kabinet di Malaysia dengan kreatif.

CONTOH INSTRUMEN

Hasilkan sebuah carta organisasi yang kreatif tentang
organisasi kabinet di Malaysia.
d. Aktiviti hendaklah dilaksanakan dalam bentuk
kumpulan ( satu kumpulan 3 atau 4 orang)
e. Cari dan kumpulkan maklumat mengenai carta
organisasi kabinet di Malaysia yang terkini
f. Hasilkan sebuah carta organisasi kabinet daripada
maklumat yang telah dikumpulkan
g. Carta organisasi mestilah mengandungi maklumat:
i. Nama menteri
ii. Jawatan

Carta organisasi haruslah cantik, kemas, menarik
perhatian, dan kreatif.

CARTA ORGANISASI KABINET MALAYSIA 2013
INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 3 / 2014
TEMA TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
DESKRIPTOR

B5D1
Mengenalpasti peranan kementerian-kementerian dalam
pembangunan negara

B6D1
Memahami dan membincangkan kepentingan kementerian-
kementerian dalam pembangunan Negara

EVIDENS

B5D1E1
Mengumpulkan maklumat tentang kementerian-kementerian
di Malaysia

B6D1E1
Menghasilkan buku skrap atau power point yang kreatif
tentang kementerian-kementerian di Malaysia

AKTIVITI PENTAKSIRAN
Buku skrap atau power point

CONTOH INSTRUMEN

Hasilkan sebuah buku skrap atau power point yang kreatif
tentang kementerian-kementerian di Malaysia berdasarkan
maklumat berikut:

Mengumpul maklumat mengenai peranan kementerian berikut
:
a. Pendidikan
b. Pertahanan
c. Dalam Negeri
d. Luar Negara
e. Belia dan Sukan
f. Alam Sekitar
g. Kesihatan
h. Pelancongan dan Kebudayaan

Buku skrap atau power point yang kreatif haruslah kemas,
menarik perhatian dan maklumat mudah dibaca. Buku skrap
boleh ditaip atau ditulis tangan.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful