You are on page 1of 3

.

AKTIVITI DAN
TEKNIK DALAM
BIDANG
MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
Arca Timbul
Arca Mobail
Origami
Arca Stabail
Asemblaj
Model
Diorama
Boneka
Topeng2.0 ASPEK PEMILIHAN DIORAMARajah 3: Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam penghasilan dioramaPerkara-perkara yang perlu
diberi perhatian dalam
penghasilan diorama
1. Menentukan
Subjek dan Tema
2. Menentukan Alat
dan Media
3. Membuat Thumbnail-
print (membuat lakaran-
(lakaran kecil )
I. Alam Semulajadi Dan Persekitaran
Ii. Perasaan Dalaman, Khayalan Dan
Imaginasi Pelukis
Iii. Aliran Dan Tema Sejagat
Iv. Keperluan Dan Pengalaman Hidup
Harian
4. Memilih salah
Satu Lakaran yang
Terbaik
5. Memperinci
lakaran
6. Membuat
Karya / Diorama

JADUAL AKTIVITI MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

AKTIVITI DEFINISI ALAT/BHN TEKNIK
1. ARCA TIMBUL
2. ARCA
3. ASEMBLAJ
4.