You are on page 1of 5

Mẫu đề cương tập sự

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

ĐỀ CƯƠNG TẬP SỰ
Người tập sự

:

Tốt nghiệp chuyên ngành

:

Hệ

:

Trường

:

Ngày bắt đầu tập sự

:

Ngày dự kiến kết thúc tập sự :
Người hướng dẫn
Chức danh

:
:

Ý kiến của phòng chủ quản:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Hà Nội ngày

PHÒNG CHỦ QUẢN

tháng

năm 201

DUYỆT VIỆN TRƯỞNG

VD: vẽ thiết kế. lực lượng nhân lực.3. yêu cầu của Viện. cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Công nghiệp Than.1. Tự túc học tập nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh). viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. (Theo các văn bản và tình hình mới nhất) 1. 1. cơ cấu tổ chức. Tìm hiểu và nắm vững các tiêu chuẩn Nhà nước. VD: nghiên cứu. 2. kinh tế và hành chính để phục vụ cho công tác. ngành và Viện về lĩnh vực mình làm việc. nêu rõ Chức trách. 1. Đọc sách chuyên ngành để củng cố các kiến thức đã học. Tìm hiểu và nắm vững các nội quy.4. Tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ. CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC CHUNG. tiêu chuẩn của ngành về lĩnh vực công việc của mình. 1. Tìm hiểu Nghị định của Nhà nước liên quan đến 1. Tìm hiểu và nắm vững chức năng. tối thiểu có thể tham khảo được tài liệu chuyên môn. 1. sản xuất kinh doanh trong các năm gần đây và các thành tích đạt được. Sản phẩm nghiên cứu. HỌC TẬP. Tìm hiểu chức năng. lắp đặt sản phẩm cơ khí đối với kỹ sư ngành công nghệ chế tạo máy. nhiệm vụ.Khoáng sản Việt Nam. Tự học nâng cao trình độ tin học ứng dụng. hiểu biết các mối liên hệ chủ yếu trong thực tế. PHẦN 2. thiết kế các chương trình phục vụ nghiên cứu thiết kế cơ khí. thiết kế và chế tạo. tính toán và lập các văn bản kỹ thuật. kinh tế.2.4. NHIỆM VỤ TÌM HIỂU CHUNG tuyển dụng. định mức của Nhà nước. Tìm hiểu để nắm vững các quy trình thao tác kỹ thuật và nghiệp vụ. Bên cạnh đó trau dồi thêm các kiến thức: soạn thảo văn bản kỹ thuật. yêu cầu Làm được của chức danh được đảm nhận ) công việc của người kỹ sư/ cử nhân làm việc tại xưởng và phòng. Hiểu biết. Tìm hiểu nắm vững các tiêu chuẩn. Nắm vững những yêu cầu cụ thể liên quan tới (Căn cứ tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành Than.6.2. nhiệm vụ của phòng chủ quản. hành chính.1.5. 2. quy định.Vinacomin. 2. quy chế đang được áp dụng tại Viện. thiết bị hiện tại.3. tăng 1 cấp độ so với khi được giao nghiệp vụ tập sự.HÀ NỘI – 201 NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG PHẦN 1. sử dụng và quản lý cán bộ. PHẦN 3. cơ cấu tổ chức của Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ. CÔNG VIỆC CỤ THỂ . sử dụng thành thạo máy vi tính để làm việc. sản xuất chủ đạo và kết quả nghiên cứu. 2.

.AT thuộc Hợp đồng thiết kế (lập bản vẽ) tàu điện cho khách hàng" . có phần trình bày lý thuyết chung và phần áp dụng.Phải có tính thực tiễn: áp dụng trong thực tế.... Ý kiến của người hướng dẫn tập sự (về nội dung.. dự kiến kết quả về khối lượng.... ngang bằng với yêu cầu làm được của chức danh đảm nhận (kỹ sư/cử nhân khởi điểm)...... .. thiết kế hệ dẫn động cho máng cào uốn MC420/22 thuộc đề tài KHCN cấp Tập đoàn"..Quản lý kỹ thuật: các khâu theo dõi........ đoàn thể của Viện. việc thực hiện quy trình kỹ thuật. Đoàn Thanh niên phát động... CÔNG TÁC KHÁC 4.........." PHẦN 4. người tập sự trao đổi với người hướng dẫn để đăng ký một nhiệm vụ sẽ thực hiện và hoàn thành trong 12 tháng.. ......... dự kiến mức độ tham gia... ...... Yêu cầu về nhiệm vụ này là: ...2..... Tham gia làm việc trực tiếp tại đơn vị... có chỉ dẫn liên kết rõ ràng.. tính toán. nghiệm thu của sản phẩm cơ khí..... kiểm tra................ theo yêu cầu và nhiệm vụ do phụ trách đơn vị giao phó. vệ sinh môi trường.......... và Thiết kế một phần mềm để tính toán các thông số kỹ thuật trong thiết kế phanh......) ... -Mang tính học thuật................. Chấp hành pháp luật.5. chương trình máy tính.... phục vụ công tác của đơn vị. đề tài...... . tránh chung chung... .....Mục tiêu phải cụ thể.. gia công.. ........Làm việc công nhân trực tiếp sản xuất: vận hành máy/ sửa chữa/ lắp ráp/ mua vật tư/ giao hàng ...."và Thiết kế trục ra của hộp giảm tốc tàu điện TĐ. an toàn... Nếu có nhiều bản vẽ.".Phải có tính phù hợp trình độ: liên quan trực tiếp chuyên ngành đào tạo..... thời gian.3... giám sát sản xuất... 4...Đi làm việc và tìm hiểu thực tế tại công trường. giữ gìn trật tự. Một số ví dụ (trích một phần trong nhiệm vụ chính): ...... Thực hiện một nhiệm vụ chính về chuyên môn trong suốt thời gian tập sự: Căn cứ chuyên ngành đã được đào tạo...1.... căn cứ thực tế nghiên cứu/ sản xuất/ công việc tại Viện và tại đơn vị.... chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ví dụ: . các yêu cầu bổ sung thêm. các khâu chuẩn bị..... thực hiện an toàn lao động... -Phải có tính khả thi: sau thời gian tập sự phải hoàn thành toàn bộ nội dung.."Đi sâu tính toán kiểm nghiệm hộp giảm tốc.. Công đoàn.. .. vận hành thử...3.Thiết kế: thu thập số liệu. về nhiệm vụ chuyên môn người tập sự đề ra."và Tính toán.1.. Tham gia hoạt động do tổ chức. 4...".6. luật lệ..../ tham gia thiết kế.... phòng chống bão lụt... đóng tách riêng..... lắp ráp...............2. 3.... tài liệu minh họa... vẽ thiết kế sản phẩm.... ...Hướng dẫn công nghệ: cho công nhân tại xưởng hoặc theo dõi hàng đặt chế tạo bên ngoài ..Nghiên cứu khoa học công nghệ: tên công trình.... Tham gia các công tác: nghĩa vụ quân sự và quốc phòng toàn dân. chẳng hạn không ghi "tham gia đề tài nghiên cứu... tang băng tải" . công tác phòng cháy chữa cháy. . hình thức đề cương.. mô tả rõ phần người tập sự phải làm.......... cơ sở khác. lắp đặt..... Nội dung phần này trình bày như một đồ án môn học.......... . cần đưa vào phụ lục.. an ninh và chống tệ nạn xã hội...... kiểm tra..... Lập quy trình công nghệ chế tạo cặp bánh răng và trục trung gian của thiết bị lật goòng...

.................. rõ ràng..............5cm. ......... ......... mạch lạc.... NỘI DUNG QUYỂN BÁO CÁO Trang bìa ngoài (in giấy màu cứng)................. nhiều nhất gồm bốn chữ số...............  Mật độ bình thường không nén hoặc dãn khoảng cách giữa các chữ...................... HÌNH THỨC: như quy định của Bộ GD Đào tạo về trình bày đồ án:  Dùng bộ font Unicode............ (Ví dụ: Nếu có tiểu mục 2............ ........ các từ tiếng Anh thông dụng.........................  Các tiểu mục được định dạng tự động........ ..................................................................... biểu mẫu trong báo cáo phải có chú thích hình........... tên font Time New Roman............ Không lạm dụng các chữ viết tắt.... có chữ ký của phụ trách đơn vị và phê duyệt của Viện trưởng).1............................................... ngày tháng năm 201 Hà Nội......  In trên giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm)............................................................. . ......................... nhưng in giấy thường....................... sạch sẽ............ ngày tháng năm 201 Người hướng dẫn Người lập đề cương YÊU CẦU TRÌNH BÀY HÌNH THỨC ĐỀ CƯƠNG VÀ BÁO CÁO TẬP SỰ 1......... cỡ chữ 14 của trình soạn thảo WinWord hoặc tương đương... kéo dãn quá quy định................ 2..................................  Phần Footer đánh số trang bên phải.................. đánh số thứ tự. .... Trang bìa trong (tương tự như trang bìa............. ..... dưới 2................... Canh lề trên 2.................... (khoảng 10 dòng) Hà Nội.........................Viết hoa đúng quy định............  Báo cáo phải được trình bày ngắn gọn... phải 2cm.................. Hình ảnh phải rõ không được nén....................1 thì phải có 2..............................1............................................  Phần Header bên trái ghi tiểu mục đầu tiên trong phần (nếu có)............ bắt đầu là 1 từ Phần I của nội dung............ Không viết tắt những cụm từ dài hoặc cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo. trái 3.... Khoảng cách dòng là 1.......  Trang tiếp: Mục lục (làm mục lục tự động trong Winword).......... Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục.................................. không được tẩy xóa.....2)  Hình vẽ........................5cm............5 cm........................................................................5 lines........................................... in chi tiết.........

 Các thuật ngữ. Trang tiếp: Danh mục các hình vẽ trong báo cáo (nếu có). . tra cứu. từ viết tắt trong báo cáo (nếu có). lời cảm ơn. (Lưu ý: n trong khoảng từ 25 đến 50) Trang tiếp: Nhận xét của Người hướng dẫn tập sự. Trang tiếp: Lời giới thiệu.  Trang tiếp đánh số từ 1 đến trang n: Nội dung chi tiết các phần trong báo cáo.  Trang tiếp: Danh mục tài liệu tham khảo.