You are on page 1of 1

‫במה חברתית‪-‬כלכלית‪ :‬מתודעה פעילה לפעילות מודעת‬

‫‪ -‬תכנית רווחה ומדיניות חברתית ‪ -2009‬חיפה ‪-‬‬

‫‪ 11‬מפגשים בני ‪ 4‬שעות‪ ,‬אחת לשבועיים‪ ,‬מחולקים להרצאות ועבודה בקבוצות‪ ,‬סדנא והתנסות‪.‬‬
‫‪ 1‬מפגש הערכה וסיכום מצב פרויקטים‪.‬‬
‫‪ 1‬מפגש סיום חגיגי‪.‬‬
‫סה"כ ‪ 13‬מפגשים‪ 50 ,‬שעות השתלמות‪.‬‬
‫נושא ומרצה‬

‫קבוצות עבודה ודיון‬

‫‪ 2/2‬הקדמה‪ :‬עבודה סוציאלית ופרקטיקת מדיניות‬
‫פרופ' ארנון בר‪-‬און‬
‫‪ 9/2‬מדיניות אי השוויון החברתית‪-‬כלכלית בישראל‬
‫פרופ' דני גוטווין‬
‫‪ 23/2‬המודל הסקנדינבי של סוציאל‪-‬דמוקרטיה ומדינת הרווחה‬
‫ד"ר עמי וטורי‬

‫כלכלה ואידיאולוגיות‬
‫ד"ר עופר כסיף‬
‫קבוצות בהנחיית צוות הקורס‬

‫קבוצות בהנחיית צוות הקורס‬

‫‪ 9/3‬הקרנת הסרט 'אסירי קבלן' הרצאה על 'חוסר אונים פוליטי נרכש' ודיון על גבולות ההפרטה‬
‫קבוצות בהנחיית צוות הקורס‬
‫שי כהן‬
‫‪ 23/3‬הפרויקט הגלובלי ‪ -‬היסטוריה‪ ,‬מנגנון ופוטנציאל‬
‫גיא פדה‬

‫קבוצות בהנחיית צוות הקורס‬

‫‪ 6/4‬מאבק העובדים הסוציאליים‬
‫איציק פרי‪ -‬יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים‬

‫קבוצות בהנחיית צוות הקורס‬

‫‪ 26/4‬חברה וסביבה‬
‫אורלי רונן‬

‫קבוצות בהנחיית צוות הקורס‬

‫‪ 10/5‬סדנא בעבודה מול תקשורת‬
‫יקיר שחף‬

‫התנסות בקבוצות‬

‫‪ 1/6‬העובד הסוציאלי והתקשורת‬
‫דוד גולן‬

‫קבוצות בהנחיית צוות הקורס‬

‫‪ 15/6‬איכות סביבה‪ ,‬איכות חברה‪ ,‬פיתוח כלכלי והאדם שבאמצע‬
‫אדר' שמואליק גלבהרט‬

‫קבוצות בהנחיית צוות הקורס‬

‫‪ 22/6‬הקליניקות למשפט ושינוי חברתי בפקולטה למשפטים באונ' חיפה והמאבק למען דיור בר השגה בישראל‬
‫קבוצות בהנחיית צוות הקורס‬
‫עו"ד רונית הרמתי הלפרן‬