You are on page 1of 1

‫שולחן עגול לראשי‪/‬ות האגפים במחלקה לשירותים חברתיים וקהילה בעיריית חיפה ‪2013-‬‬

‫המפגשים נועדו לאפשר מרחב משוחרר ואינטימי עבור ראשות ה אגפים באגף הרווחה של עיריית חיפה כדי לקיים‬
‫חשיבה ביקורתית אודות המדיניות החברתית בישראל ולצייר במשותף קווים לפרקטיקות מדיניות רצויות המשפיעות‬
‫על מדיניות האגף‪.‬‬
‫את השולחן ינחה רפי קמחי מנהל השלוחה הצפונית של המכללה החברתית כלכלית וירצו בו מרצים‪/‬ות מובילים‪/‬ות‬
‫מצוות מרצי‪/‬ות המכללה‪.‬‬

‫מס' מפגש‬

‫תאריך ושעה‬

‫נושא המפגש‬

‫מרצה‬

‫‪1‬‬

‫‪10:00 14/11‬‬

‫הולדתה של מדינת הרווחה‬

‫פרופ' דני גוטווין‬
‫אונ' חיפה‪ ,‬חוג יסוד‬

‫‪2‬‬

‫‪10:00 27/11‬‬

‫ישראל תחת משטר ההפרטה‬

‫פרופ' דני גוטווין‬

‫‪3‬‬

‫‪8:30 12/12‬‬

‫מנגנוני ההפרטה‬

‫פרופ' דני גוטווין‬

‫‪4‬‬

‫‪9:00 9/1‬‬

‫המודל הסקנדינבי של מדינת הרווחה‬

‫ד"ר עמי וטורי‬
‫אונ' חיפה‪ ,‬כוח לעובדים‬

‫‪5‬‬

‫‪9:00 6/2‬‬

‫כיצד לקדם מדינת רווחה בישראל?‬

‫ד"ר עמי וטורי‬

‫‪6‬‬

‫‪10:00 8/5‬‬

‫ממשלה ותקציבה – אידיאולוגיה וכלכלה‬

‫תמר בן יוסף‬
‫כלכלנית ועיתונאית כלכלית‬

‫‪7‬‬

‫‪10:00 5/6‬‬

‫מדיניות ובריאות הציבור‬

‫דר' דני פילק‬
‫הפקולטה לבריאות הציבור אונ' בן גוריון‬

‫‪8‬‬

‫יקבע בהמשך על פי ישיבות הנהלה‬

‫ח"כ בוז'י הרצוג‬

‫‪9‬‬

‫יקבע בהמשך על פי ישיבות הנהלה‬

‫ד"ר דניאל גוטליב‬
‫סמנכ"ל מחקר ביטוח לאומי‬

‫המפגשים יתקיימו במשרדי האגף ברח' חורי ‪( 1‬בניין סולל בונה) קומה ‪ 6‬בחדר הישיבות‪.‬‬