You are on page 1of 1

‫אסיפת העם בקרית אליעזר מזמינה אתכם לקחת חלק בסדרת מפגשים לימודיים‬

‫על חברה וכלכלה בישראל‪ .‬המפגשים יועברו ע"י מרצים של המכללה החברתית כלכלית‪.‬‬
‫לפרטים והרשמה ניתן לפנות‪:‬‬
‫ארז שריג ‪ ,0528507473‬אלינור עטרי ‪0525986758‬‬

‫‪23.5.12‬‬
‫‪30.5.12‬‬
‫‪6.6.12‬‬
‫‪13.6.12‬‬
‫‪20.6.12‬‬
‫‪27.6.12‬‬

‫‪4.7.12‬‬

‫השיטה הניאו‪-‬ליברלית‪ :‬סקירה והיסטוריה של התפתחות הקפיטליזם‬
‫ד"ר עמי וטורי‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‬

‫השיטה הניאו‪-‬ליברלית‪ :‬ניתוח וביקורת השיטה הקפיטליסטית‬
‫ד"ר עמי וטורי‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‬

‫מדיניות כלכלית חברתית בישראל‪ :‬ראשית דרכה של הכלכלה הישראלית‬
‫פרופ' דני גוטווין‪ ,‬החוג לתולדות ישראל‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‬

‫מדיניות כלכלית חברתית בישראל‪ :‬ישראל ‪2012‬‬
‫פרופ' דני גוטווין‪ ,‬החוג לתולדות ישראל‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‬

‫יחסי מרכז – פריפריה‪ :‬מקום ותפקיד הפריפריה בכלכלה‬
‫גיא פדה‪ ,‬דוקטורנט למדעי המדינה‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‬

‫יחסי מרכז – פריפריה‪ :‬בחינת חיפה כפריפריה‬
‫בועז גור‪ ,‬כלכלן ומשפטן‪ ,‬המכללה החברתית כלכלית‬

‫מפגש קבוצתי מסכם – סיכום המפגשים ובחירת מיקוד להמשך‬

‫‪11.7.12‬‬

‫מפגש והרצאה בנושא שייבחר‬

‫‪18.7.12‬‬

‫מפגש והרצאה בנושא שייבחר‬

‫המפגשים יערכו בימי רביעי בשעה ‪19:00‬‬
‫בסניף הנוער העובד והלומד‬
‫(רחוב עמל ‪ ,31‬חיפה)‬

‫כולם מוזמנים!‬