You are on page 1of 1

‫השלוחה הצפונית של המכללה החברתית כלכלית‪ ,‬המרכז לפיתוח קואופרטיבי באג'יק‪-‬מכון הנגב‬

‫והמרכז לקידום קואופרציה בצפון ומרכז צעירים חיפה מזמינים לקורס‪:‬‬

‫קואופרטיבים ‪ -‬כלכלה דמוקרטית יוצרת חברה צודקת‬
‫תכנית הלימודים בקורס‬
‫הקורס יתקיים במרכז צעירים חיפה רח' הנמל ‪ ,28‬קמפוס הנמל‪ ,‬אחת לשבוע למשך ‪ 12‬מפגשים בני שעה וחצי בימי ב'‬
‫משעה ‪ 19:00 -‬החל ב‪ 19 -‬לנובמבר‪ .‬המפגש הראשון בקורס הוא מפגש פתוח להתרשמות‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫סקירת תמונת המצב של ההתארגנות הקואופרטיבית בישראל ובעולם והתחדשותה‪.‬‬
‫בחינת ההיסטוריה הרעיונית והמעשית של הקואופרטיבים‪ ,‬וחשיבותם כגרעין לשיטה כלכלית אלטרנטיבית‪ .‬ניתוח ההתארגנות‬
‫הקואופרטיבית ככלי ליצירת מקומות עבודה הוגנים‪ ,‬להתמודדות עם יוקר המחיה‪ ,‬לחידוש המרקם החברתי והקהילתי‪.‬‬
‫רכישת כלים מעשיים להקמת קואופרטיבים‪.‬‬
‫נושאי המפגשים‪:‬‬
‫‪ - 19/11‬מפגש ‪ :1 #‬כלכלה חברתית ‪ -‬שינוי חברתי‪ ,‬סוציאל‪-‬דמוקרטיה וקואופרציה‪ .‬מרצה‪ :‬פרופ' דני גוטווין מפגש הפתיחה‬
‫יכלול גם היכרות‪ ,‬הצגת התכנים ומבנה המפגשים‪.‬‬
‫‪ - 26/11‬מפגש ‪ :2 #‬ממחאה לפעולה ‪ -‬קואופרטיב כמנוף לעשייה ושינוי כלכלי חברתי‪ .‬מרצה‪ :‬ג'קי גורן‬
‫‪ - 3/12‬מפגש ‪ :3 #‬היסטוריה וזהות ‪ -‬סקירה בינלאומית של התפתחות התנועה הקואופרטיבית והזהות הקואופרטיבית‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬רייפי גולדמן‬
‫‪ - 10/12‬מפגש ‪ :4 #‬הקואופרטיב בישראל‪ :‬עבר והווה ‪ -‬צמיחתה‪ ,‬שקיעתה והתחדשותה של התנועה הקואופרטיבית בישראל‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬עמית פרידמן‬
‫‪ - 17/12‬מפגש ‪ :5 #‬הקהילה הקואופרטיבית ‪ -‬עסקים מפתחים קהילות‪ :‬גיבוש הקהילה והתמדתה כיעד וככלי‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬יאיר אלברטון‬
‫‪ - 24/12‬מפגש ‪ :6 #‬חבר הקואופרטיב והמבנה הקואופרטיבי ‪ -‬שיתוף‪ ,‬ניהול סיכונים וקבלת החלטות במבנה הדמוקרטי‬
‫ובניהול הקואופרטיב‪ .‬מרצה‪ :‬ערן בוכלצב‬
‫‪ - 31/12‬מפגש ‪ :7 #‬קואופרציה וכלכלה בת קיימא ‪ -‬תפקיד הקואופרציה בכלכלה מקומית מקיימת ובכלכלה הגלובלית‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬דר' גילי ברוך‬
‫‪ - 7/1‬מפגש ‪ :8 #‬אתגרים ויתרונות א' ‪ -‬המודל העסקי הקואופרטיבי בסקטורים שונים‪ .‬מרצה‪ :‬ערן בוכלצב‬
‫‪ - 14/1‬מפגש ‪ :9 #‬אתגרים ויתרונות ב' ‪ -‬התמודדות עם אתגרים חברתיים בתעסוקה וקואופרטיבים לשירותים חברתיים‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬עו"ד יפעת סולל‬
‫‪ - 21/1‬מפגש ‪ :10 #‬אתגרים ויתרונות ג' – השגת יתרונות עסקיים באמצעות המודל הקואופרטיבי‪ .‬מרצה‪ :‬רייפי גולדמן‬
‫‪ - 28/1‬מפגש ‪ :11 #‬קואופרטיב בעידן הניו‪-‬מדיה ‪ -‬הרשת בשירות הקואופרטיב‪ .‬מרצה‪ :‬דן חיימוביץ'‬
‫‪ - 4/2‬מפגש ‪ :12 #‬סיכום ‪ -‬חזון לעתיד גדול ‪ -‬מגמות עכשוויות‪ ,‬דגמים מאתגרים‪ ,‬הכלים העומדים לרשותנו ומחשבות על‬
‫התארגנות עתידית‪ .‬מנחה‪ :‬רייפי גולדמן וצוות הקורס‬
‫עלות הקורס ‪ ₪ 300‬לכל המפגשים‪ .‬הנחות לסטודנטים‪/‬ות‪ ,‬פנסיונרים‪/‬ות‪ ,‬מובטלים‪/‬ות‪ ,‬חד הוריים‪/‬ות‪ ,‬חברי‪/‬ות קבוצות‬
‫שיתופיות ולכל הזקוק‪/‬ה בכפוף לפנייה ואישור של רכזי הקורס‪.‬‬
‫הקורס מתקיים במסגרת המכללה החברתית כלכלית ובליווי המרכז לפיתוח קואופרטיבי‬
‫במכון הנגב והמרכז לקידום קואופרציה בצפון‪.‬‬

‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזי הקורס‪:‬‬

‫אלי למדן‪ ,‬המכללה החברתית כלכלית‪050-4715095 :‬‬
‫עמית פרידמן‪ ,‬המרכז לקידום קואופרטיבים בצפון‪052-4840639 :‬‬