You are on page 1of 1

‫המכללה החברתית כלכלית‪ ,‬פרסנטנס ‪ ,‬המרכז הפיתוח קואופרטיבים והברית‬

‫הקואופרטיבים לצדק חברתי כלכלי וסביבתי מציגים‪:‬‬

‫הקורס יתקיים בימי שני בין השעות ‪ 19:30‬עד ‪ 21:00‬בפרסנטנס הילל ‪ 14‬קומה ‪ ,4‬מרכז העיר ירושלים‪.‬‬
‫החל מהמפגש השלישי יתקיים בסוף ההרצאה ב‪" ,21:00‬זמן ליווי " בן חצי שעה המיועד לשיתוף ופיתוח רעיונות‬
‫יחד עם מלווי הקורס‪.‬‬
‫קואופרטיבים הם מיזמים עסקיים בבעלות משותפת ובניהול דמוקרטי של חבריהם‪ ,‬המייצרים רווח ומשתמשים בו לפי החלטת‬
‫החברים‪ .‬בעזרתם של מומחים‪/‬ות ופעי לים‪/‬ות מרכזיים‪/‬ות נסקור את התחדשות ההתארגנות הקואופרטיבית בישראל ובעולם ונעסוק‬
‫במטרות הבאות‪:‬‬
‫בחינת ההיסטוריה הרעיונית והמעשית של הקואופרטיבים‪ ,‬חשיבותם כגרעין לשיטה כלכלית אלטרנטיבית ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניתוח ההתארגנות הקואופרטיבית ככלי ליצירת מקומות עבודה הוגנים‪ ,‬להתמודדות עם יוקר המחיה‪ ,‬לחידוש המרקם‬
‫‪‬‬
‫החברתי והקהילתי‪.‬‬
‫רכישת כלים מעשיים להקמת קואופרטיבים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תוכנית המפגשים‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫‪ :22\4‬מה זה קואופרטיב? ‪ -‬המודל הקואופרטיבי‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬עו"ד יפעת סולל‪ ,‬יו"ר ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי כלכלי וסביבתי‬

‫‪.2‬‬

‫‪ :29\4‬כלכלה בין מספרים לאנשים ‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬רן רביב‪ ,‬חבר ביסו"ד וכוח לעובדים‪ -‬חוקר היסטוריה של מחשבה כלכלית‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪:6\5‬‬

‫היסטוריה‬

‫וזהות‪-‬‬

‫סקירה‬

‫בינלאומית‬

‫של‬

‫התפתחות‬

‫התנועה‬

‫הקואופרטיבית‬

‫והזהות‬

‫הקואופרטיבית‪.‬‬

‫מרצה‪ :‬רייפי גולדמן ‪ ,‬המרכז לפיתוח קואופרטיבי ב"אג'יק ‪ -‬מכון הנגב"‬
‫‪.4‬‬

‫‪ :13\5‬הקואופרטיב בישראל‪ :‬עבר והווה – צמיחתה‪ ,‬שקיעתה והתחדשותה של התנועה הקואופרטיבית בישראל‪.‬‬
‫מרצה ‪:‬עמית פרידמן‪ ,‬המרכז לקואופרציה בצפון‬

‫‪.5‬‬

‫‪ : 20\5‬המבנה הדמוקרטי ‪ -‬עקרונות ופרקטיקה דמוקרטיים בהתארגנויות קואופרטיביות כדרך ליצירת מעורבות‬
‫דמוקרטית רחבה‪ .‬מרצה‪ :‬ג'וליאן פדר‪ ,‬קואופרטיב "בר קיימא "‬

‫‪.6‬‬

‫‪ :27\5‬צרכנות‪ .‬מרצה‪ :‬טל‪-‬אל ויסמן‪ ,‬קואופרטיב "בשותף "‬

‫‪.7‬‬

‫‪ :3\6‬קואופרציה וכלכלה בת קיימה – תפקיד הקואופרציה בכלכלה מקומית מקיימת ובמכללה הגלובלית‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬ד"ר גילי ברוך‪ ,‬מנהלת התכנית לקידום כלכלה מקומית מקיימת‪ ,‬שתי"ל‬

‫‪.8‬‬

‫‪ :10\6‬המודל העסקי הקואופרטיבי ‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬ערן בוכלצב‪ ,.‬המרכז לפיתוח קואופרטיבי ב"אג'יק ‪ -‬מכון הנגב"‬

‫‪.9‬‬

‫‪ :17\6‬קואופרטיבים חברתיים ‪ -‬התמודדות עם אתגרים חברתיים בתעסוקה וקואופרטיבים לשירותים חברתיים‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬עו"ד יפעת סולל‪ ,‬יו"ר ברית הקואופרטיבים‬

‫‪.11‬‬

‫‪:24\6‬‬

‫הקהילה‬

‫הקואופרטיבית‬

‫–‬

‫עסקים‬

‫מפתחים‬

‫קהילות‪:‬‬

‫גיבוש‬

‫הקהילה‬

‫והתמדתה‬

‫כיעד‬

‫וככלי‪.‬‬

‫מרצה‪ :‬יאיר אלברטון‪ ,‬חבר קיבוץ עירוני "תמוז"‪.‬‬
‫‪ :1\7 .11‬קואופרטיבים פיננסים‬
‫מרצה‪ .:‬רו"ח דורון שורר‪ ,‬יו"ר אופק‪ ,‬היוזמה להקמת בנק קואופרטיבי בישראל‪.‬‬
‫‪ :8\7 .12‬סיכום‪ :‬חזון לעתיד גדול – מגמות עכשוויות‪ ,‬דגמים מאתגרים‪ ,‬הכלים העומדים לרשותנו ומחשבות על התארגנויות‬
‫עתידיות‪ .‬הנחייה‪ :‬רייפי גולדמן וצוות הקורס‬
‫שכר לימוד‪ .₪ 300 :‬אפשרות למלגות לסטודנטים וחברי קואופרטיבים‬
‫לפרטים והרשמה‪:‬‬
‫מרים אלבוקרק‪ ,‬רכזת שלוחת ירושלים‪ ,‬המכללה החברתית כלכלית‪.‬‬
‫‪054-2282583 jerusalem@sea.org.il‬‬