You are on page 1of 5

Re moral spada u red najee korienih rei.

Nema oveka na planeti, koji ne izgovori ovu re, ili bar pomisli na
nju vie puta u toku dana. To je samo jo jedan od dokaza o
univerzalnosti ljudskog bia, pri emu moral predstavlja jedan od
temelja i izvora te univerzalnosti. Ovu re koriste svi, kako oni kojima
moral predstavlja nain ivota, tako i oni koji prema svojim
postupcima i odnosu prema drugim ljudima ne zasluuju da ovu re,
koja predstavlja esenciju ljudskog individualnog i drutvenog ivota,
ikada izgovore.
Medjutim, upravo se na primeru morala, na pojavnoj ravni uoava
jedna izuzetno vana,moralna injenica - moral nije samo re, ve
najobjektivniji i najupeatljiviji, svakodnevni vid suoavanja sa nama
samima, onakvim kakvi sami jesmo, sistem vrednosti, nain ivota,
neophodni parametar za donoenje odluka u svakodnevnom ivotu.
Zato, umesto do sada nebrojeno puta izgovorenih i napisanih rei, ova
zbirka tekstova o poslovnom moralu kao nainu ivota, zapoinje
podseanjem na jednu scenu iz filma

, .
, ,
, . ,
.
: , .

. ,
,
.
.

,
,
,
.


.
.
, , ,
, . .
,
.


"
.
,
. , ,
. ,
: ,
,
?

, -,
,
, .
, ,
(, )
; ,
. ,

,

.

.
, ,
, .
.
, ,
,
,
. , ,
,
, ,
.
,
, ,
, . , ,
,
. ,
(), ,
.
""
.
,

, .
, , ,
.

,
,
,
, ,
.
,
, , ,
,
., ,
. , ,

. ,
- ,
, .
( )
( ).
,
.

. ,

.
,
.

,
, 20- .
(,
) ,
, , .
,

. , , ,
,

. " " ""

, ,
, ,
. , , ,
, ,
, ,

.
.