‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬
‫‪SPONSORED BY:‬‬

‫דאנערשטאג פר’ חקת כ”ח סיון תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪June 26 ‘14‬‬
‫סוזק"ש גר"א‪9:12 :‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:03 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:28 :‬‬

‫עלות השחר‪4:14 :‬‬
‫‪5:26‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‪836 :‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫‪12:59‬‬
‫‪8:31‬‬

‫יסודי התורה‬

‫שבת ט‪:‬‬

‫‪1604‬‬

‫תורתך שעשועי‬

‫פסחים נ"א‬

‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר ‪718.387.7008‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫■ זעהט די שידוכים אין די "עקרת הבית" אפטיילונג אויף זייט ‪■ 2‬‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה ישראל איינהארן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה מאיר וואלף כהנא‬
‫מו"ה יוסף כ"ץ‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה מרדכי סג"ל לעווי‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יואל שווייד‬

‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד צמח צדיק וויזניץ ‪ 185‬ווילסאן‪ ,‬שחרית ‪8:00‬‬

‫בבית אבי מורי בקרית יואל‬

‫בן מו"ה יודא הי"ו‬
‫חתן מו"ה זושא רובין הי"ו‬

‫‪15 Satmer Dr #301‬‬

‫בן מו"ה יעקב יצחק הי"ו‬
‫חתן מו"ה צבי גליק הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה דוד קרויס‬

‫בן מו"ה צבי הי"ו‬
‫חתן מו"ה שלמה זלמן קליין הי"ו‬

‫בבית מו"ח ‪222 Skillman St. #3‬‬

‫הי"ו‬

‫בבית א"מ ‪169 Taylor St.‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דפאפא‪ ,‬שחרית ‪8:15‬‬

‫בן מו"ה יעקב שמעון הי"ו‬
‫חתן מו"ה אברהם ווידער הי"ו הברי"מ למחרתו ביהמ"ד צאנז קלויזענבורג ב"פ‪ ,‬אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‪ ,‬שחרית ‪8:00‬‬

‫בבית מוח"ז ‪70 Penn St.‬‬

‫בן מו"ה אברהם הי"ו‪ ,‬מאנטרעאל‬
‫חתן מו"ה חיים יוסף שווארץ הי"ו‬

‫באולם ראטענבערג ‪264 Hewes St.‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד סאלקא ‪ 108‬היוז סט‪ .‬שחרית ‪8:00‬‬

‫בן הרב משה דוב שליט"א‬
‫חתן מו"ה עקיבא באנדא הי"ו‬

‫בביתי ‪639 Myrtle Ave.‬‬
‫הברי"מ למחרתו בבית הנ"ל‪ ,‬שחרית ‪7:30‬‬

‫פארן א באס (מאנסי טרעילס) צום ריבניצער ציון אין מאנסי 'פריי פון אפצאל' שינו זמן‪ 6:30 :‬נאכמיטאג‬
‫היינט ער"ח וועט ָ‬

‫פון ויואל משה זאל‪ ,‬צוריק בערך ‪ - 9:00‬אויב איר זענט אויפן וועג ארויף צום קאנטרי‪ ,‬פאלגענד איז די אדרעסס]‪292 Rt. 306 Monsey, NY 10952 :‬‬

‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן" ;‬

‫ל קלאסיפיידס‬

‫ך‬

‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן!‬

‫ווילט איר געהאלפן ווערן מיט ישועות‪ ,‬רפואות‪ ,‬געזונט‪ ,‬פרנסה‪ ,‬נחת פון די קינדער‪ ,‬שידוכים?‬
‫דאן זייט מנדב א "שיעור חפץ חיים אין אידיש" אין די קאנטרי'ס פאר בלויז ‪ $125‬פאר גאנץ‬
‫זוממער‪ ,‬וואו מ'וועט דערמאנען יעדן טאג פארן לערנען אייער הזכרה‪718-208-9748 ,‬‬
‫‪CARS 4 U Compact / Midsize: $1,800. Full Size: $1,900. Small SUV / Premium Cars: $2,100. Call 347-768-4521‬‬
‫אכטונג שמשים‪/‬קעמפ'ס ‪ -‬מיר האבן א אויסוואל פון שיינע שטארק בתי מדרשים בענקלעך ‪ -‬אויך טישן פון אלע סארטן און ‪ ,Sizes‬רופט ‪718-506-4110‬‬
‫עקספיריענסד מלמד איז גרייט צו לערנען מיט אייער קינד דא אין שטאט‪ ,‬רופט ‪718-260-0992‬‬
‫זייט געווארנט פון חילול שבת! מאכט זיכער אז אייער ‪ dishwasher‬צינדט זיך נישט אן א לייט ווען איר שטייט נאנט‪ ,‬אפילו אן צורירן די קנעפלעך‬
‫ישיבות ‪ -‬איר קענט באקומען מנחה מעריב'לך‪/‬זמירות לשב''ק בחנם רופט כולל שומרי החומות ‪718-243-2495‬‬
‫בני תורה ‪ -‬יעצט איז די געלעגנהייט זיך איינצושרייבן אין די "זוממער‪-‬כולל חצות" אין "קרית ויואל משה דסאטמאר‪-‬מאנטיסעלא"‪ ,‬רופט ‪855-242-8967‬‬
‫מאושר סעלפאון אפגעשיקט ביז אייער טיר ‪ ,several new plans available, new upgraded phones‬רופט ‪718-869-0384‬‬
‫‪ - Fallsburg Hills Sstates‬צו פארדינגען א ‪ 5 4-‬בעדרום באנגעלוי פאר די זוממער‪ ,‬רופט ‪845-667-9343‬‬

‫מאנטיסעלא ‪ -‬פארבליבן ‪ 2-4 10‬בעדרום יוניטס נעבן דושינסקיא‪ ,‬פרייזן אנגעהויבן פון ‪ ,1st come & 1st serve or come as a group ,50K‬רופט ‪347-773-2766‬‬
‫קעטסקילס ‪ -‬געציילטע שיינע באנגעלאוס עוועילעבל‪ ,‬סערווירט פרישטאג‪ ,‬מיטאג‪ ,‬נאכטמאל‪ ,‬שב"ק‪ ,‬אויך מעגליך וועכנטליך ‪917-627-8226‬‬
‫ניו זשערסי ‪Warehouse space for rent, 56.000 SF. 22+ high ceilings, next to Elizabeth, Call 718-930-0367 -‬‬
‫ניו זשערסי ‪Apartment buildings for sale in Newark. Great investment, nice return on your money! 347-452-4650 -‬‬
‫אינגערמאן מיט א נייע ‪ U-Haul ,8 Passenger Suburban‬איז גרייט אייך ארויסצוטראגן צו די קאנטרי (אויך אלע לאנג דיסטענס) גוטע פרייז! ‪917-474-9633‬‬
‫איר קענט יעצט סעטלען אייער ‪ Bank of America home equity‬פאר סענטס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך ‪718-306-9314‬‬

‫‪Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintiff in a medical malpractice suit.‬‬
‫‪Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040‬‬

‫קארס צו פארקויפן ‪ -‬רופט ‪Very Good Cars for Summer! 347-499-0031‬‬

‫‪03 Chevy Impala 130K - $2,200. 04' Ford Freestar 160K $2,800. 03 Dodge Grand Caravan 130K $2,500‬‬
‫‪FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774‬‬
‫מיר פארעכטן קרעדיט שנעל ‪ -‬ווייניגער ווי ‪ 30‬טעג‪ ,‬מיר נעמען נישט קיין געלט נאר אויב מיר זענען סוקסעספול! ‪718-306-9314‬‬
‫‪ELECTRIC‬‬
‫‪Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬
‫מיר ערלעדיגן קרעדיט קארד לאון׳ס און ביזנעס לאון׳ס פון ‪ 250K - 10K‬פאר ‪ !0%‬אינטרעסט‪ ,‬פון ‪ 12‬ביז ‪ 24‬חדשים ‪718-306-9314‬‬
‫סאיז דא יעדן טאג א מנין מעריב ביי כולל חצות ‪ 15‬מינוט פאר חצות אין ביהמ"ד בית מרדכי אין קרית יואל‬
‫שוין דא צו באקומען! 'יחזקאל'ס ברויט' און אלע ‪ Kamut products‬ביי ‪ Sage Health Food‬אין וויליאמסבורג און בארא פארק‬
‫השבת אבידה ‪ -‬געטראפן נעכטן א סומע געלט אויף ראדני סט‪ .‬רופט ‪347-482-5582‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬פורנישד דירה ‪ -‬גרייט אריינצומופן ‪ -‬עוועילעבל פאר דריי חדשים‪ ,‬קליימער‪/‬ליע געגנט‪347-743-8882 ,‬‬

‫‪Bagging‬‬
‫‪Let us do the packing‬‬
‫‪Labeling‬‬
‫‪so you can focus on‬‬
‫‪•Multi packs‬‬
‫‪growing your business‬‬
‫‪•Kits‬‬
‫‪•Bubble wrapping Amazon Packing Inc.‬‬
‫‪•Shrink wrapping‬‬
‫‪P: 845.500.3804‬‬
‫‪•And more‬‬
‫‪E: AmazonPacking@gmail.com‬‬
‫•‬
‫•‬

‫‪Large packaging‬‬
‫‪company is now doing‬‬
‫‪all kind of packaging‬‬
‫‪and labeling for online‬‬
‫‪retailers and Amazon‬‬
‫‪FBA services such as:‬‬

‫‪Attention‬‬
‫!‪Online Sellers‬‬
‫‪Save time‬‬
‫‪and money‬‬
‫! ‪by packing with us‬‬

‫זומער זמנים אנגעהויבן היינט דאנערשטאג‬

‫זונטאג ביז דאנערשטאג פון ‪ 2:00‬ביז ‪ 10:00‬נמ‪ - .‬פרייטאג ‪ 2:00‬ביז ‪ 4:00‬נמ‬

‫זיך צו פארבינדן דורכ'ן טעלעפאן רופט ‪718-388-0015‬‬
‫נ‪.‬ב‪ .‬אויב ווייסט איר א פלאץ געאייגנט פאר א בית הוראה דרוקט ‪#6‬‬

‫כאפט אריין די‬
‫וואו די גאנצע סטאר איז‬
‫‪312 Marcy Ave.‬‬
‫‪Perfect‬‬
‫‪Penn/Rutledge‬‬
‫טאג‬
‫לעצטע‬
‫‪20% - 30% - 40% OFF‬‬
‫‪Footwear‬‬
‫‪ 718.243.0439‬פון די גרויסע סעיל‬
‫‪excluding sas‬‬

‫‪BUY A NEW HAT‬‬
‫‪GET CLEANING HALF PRICE‬‬
‫‪OPEN DAILY:‬‬

‫‪3:00 to 8:00‬‬
‫‪Sunday,‬‬
‫‪LATE HOURS Till‬‬
‫‪June 29‬‬

‫‪Williamsburg / Boro Park‬‬
‫‪Sun -Thurs: 11am-9pm | Friday: 11am-2pm‬‬
‫‪Kiryas Yoel / Monsey‬‬
‫‪Sun -Thurs: 12pm-9pm | Friday: 11am-2pm‬‬

‫‪QUALITY | BLACK | DENSITY‬‬

‫‪256 Marcy Ave. đ 718.435.3500‬‬

‫‪E‬‬
‫‪L‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪% OFF‬‬
‫‪TIRE‬‬
‫‪ON EN‬‬
‫!‪STOCK‬‬

‫‪20-‬‬

‫בס"ד‬

‫היינט‬

86°- 69°

‫שקיעה‬
8:31 ............................................

‫מארגן‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
9:43 ............................................

‫פארוואלקענט‬

79°- 66°

)72(

‫זוניג‬

■ June 26, 2014 • ‫דאנערשטאג פר' חקת • כ"ח סיון תשע"ד לפ"ק‬
To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744

‫צד הכלה‬

email: AkeresHabayis@GitMorgen.com

‫שידוכים‬

‫וקול שמחה‬

‫קול ששון‬

A phone call away for a once-in-a-lifetime experience

‫צד החתן‬
718.782.8900

)‫הרב לייבוש הורוויץ שליט"א (טייטלבוים‬
‫ ב"פ‬- '‫הכלה מרת ברכה תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫הרב יוסף ארנסטער שליט"א (לעוו‬
‫ ב"פ‬- ‫החתן כמר יודא ני"ו‬

)‫הרב לייבוש ווייס שליט"א (ווידער‬
‫ וומ”ס‬- '‫הכלה מרת פרומט תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫הרב אלימלך שלעפעריג שליט"א (זילבערמאן‬
‫ וומ"ס‬- ‫החתן כמר מרדכי ני"ו‬

)‫ר' אברהם יצחק מאיר ברמ"ל מערץ הי"ו (גאלדבערגער‬
‫ וומ”ס‬- '‫הכלה מרת מחלה תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ירצקא ווייסמאן הי"ו (יאקאבאוויטש‬V '‫ר‬
‫ וומ"ס‬- ‫החתן כמר אשר יונה ני"ו‬

)‫ר' אברהם מנחם לאנדא הי"ו (וויינגארטן‬
‫ ב"פ‬- '‫הכלה מרת לאה תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' זלמן לייב ברמ"ש פארקאש הי"ו (פישער‬
‫ ב"פ‬- ‫החתן כמר יצחק ני"ו‬

)‫ר' משולם פייש ראטשילד הי"ו (פאלאטשעק‬
‫ וומ”ס‬- '‫הכלה מרת יהודית תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' יצחק אלחנן קלאר הי"ו (גליק‬
‫ וומ"ס‬- ‫החתן כמר משה אלי' ני"ו‬

!‫ברענגט די ריכטיגע רעזולטאטן‬

‫ך‬

‫ל קלאסיפיידס‬

; "‫א קלאסיפייד אין "עקרת הבית‬

Bargains Galore - Remember to make a stop on way to country to give ‫ צדקה‬to a Handicap Family
- Get a ‫ & תפלת הדרך‬get there safe. Come & Browse Gifts - Jewelry - Watches - Cards - Socks
- Frames - Toys Galore & Much More! 242 Keap St. (Across Pardes Feiga) 10:30AM - 8:00PM

Looking to hire a young graduate for an accounting firm.
Please call 718-925-2888 #103
Looking for a full time secretary. Confidence & professional writing a must.
Please email resume to technyc2@gmail.com
Williamsburg office seeking an organized, motivated, and detail-oriented individual for the Administrative Assistant position.
Candidate must have office experience, proficient computer and phone skills, and ability to multitask. Great pay with benefits;
potential for growth. Please email resume to career.hr.position@gmail.com or call 347-201-0187 and leave a detailed message.
Seeking bright young individual for secretarial position in busy Real Estate related office.
Please fax resume to 718-384-5050
Multi girl office in Williamsburg has a full time position available.
Young graduate welcome, simple office work. Please call 718-408-9195

To sell a beautiful black dress size 10-12. Please call 347-243-8370
Beautiful straight black elegant dress, size 6 tall, for rent/sale. Please call 347-639-2079
Found on lee ave one pink baby shoe with pink flower. Please call 347-262-8611
718-388-5982 !‫ פאר גוטע פרייז‬,sealed gas range, refrigerator, microwave, closet "24 ,‫ ספרים שאנק‬,‫ צוליב מופן טשייניק קלאזעט‬- ‫צו פארקויפן‬
1855-855-2324 !‫אנלימיטיד קאלינג קארד! אן קיין לאנגע ּפין נומבערס! ווערט געמעילט צו אייך אהיים‬
845-548-3715 ‫ רופט‬,‫ מעסיגע פרייזן‬,‫ פעסענזשער ווען נעמט אן ארויסצוטראגן משפחות צו די קאנטרי‬15 ‫אינגערמאן מיט‬
347-219-4846 ‫ רופט‬,$200 ,‫אינגערמאן נעמט ארויס פעקלעך צו די מאונטענס די וואך דאנערשטאג און פרייטאג‬

917-627-8226 ‫ אויך מעגליך וועכנטליך‬,‫ שב"ק‬,‫ נאכטמאל‬,‫ מיטאג‬,‫ סערווירט פרישטאג‬,‫ געציילטע שיינע באנגעלאוס עוועילעבל‬- ‫קעטסקילס‬
718-436-0233 ‫ אלע געשעפטן אויפן פלאץ‬,‫ מנינים‬,‫ מקוה‬,‫ בעדרום באנגעלאוס‬2 ‫ אדער‬1 ‫ צו פארדינגען‬- ‫מאנטיסעלא‬
718-852-8573 ‫ רופט‬,‫ נאנט צו ביהמ"ד‬,‫ א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‬- ‫וואודרידזש‬

845-608-7676 ‫ רופט‬$15 ‫סקווירא בלויז‬/‫ צו מאנסי‬- $12 ‫ב"פ בלויז‬/‫צו וומ"ס‬/‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‬
,‫מקוה‬/‫ נאנט צו שוהל‬.‫ קאפל פארגעצויגן‬,‫ מעגליך אויף וועכנטליך‬,‫ פריוואטע הויז צו פארדינגען‬- ‫נארט מיאמי‬
917-586-4505 .‫ טעג‬30 ‫ ספעשל פרייז פאר‬,‫ צוגענגליכע פרייז‬,‫ פול מיט מחיצה‬,‫ פארמאגט גרעניט קאונטער‬,‫שיינע גראונד'ס‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place
718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
718-705-8008 ‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary ‫ טעג מיט די‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬

646-523-8556 ‫רופט‬

‫ביליגע קאר סערוויס‬

‫ווילט איר זוכה זיין‬
?‫צו א געוואלדיגע מצוה‬

‫בס”ד‬

This Summer...

‫זייט מנדב אייער חופה קלייד צו אונזער‬
‫ און דערפרייט אונזערע כלות‬,‫גמ"ח‬
‫גמ"ח לקראת כלה‬

relax...
Don’t just
h the max!
lis
p
Accom

718-624-5447 - 718-208-8983
347-512-5262 - 718-387-5711

Computer Courses
starting Monday,
July 7th iy”H

FLYERS 4-U

917.789.3138

SURELLES SKIRTS

718-218-7887

will be coming iy"h to

Suson V'Simcha

‫איר קענט יעצט באשטעלן די‬

IRON Labels

213 Lee Ave.

Sunday & Monday
12:00 - 8:00pm

(‫)נישט די וואס מ'פארקויפט אין די געשעפטן‬

$5 ‫ פאר בלויז‬labels 80

New spring colored skirts arrived

JUST ARRIVED!
A beautiful Selection

Peggy Barker

‫מיר האבן כשר'ע ענדרויד‬
‫פאוןס מיט אימעיל‬
.‫און כשר'ע עפפס‬

up to 3X - Carrying Tops, Skirts,
Nightgowns, Summer Sale Racks

Big s
a
Pant le on
y-hos
e
& Ti
ghts

SUMMER A phone w/ 2 months Unlimited
Talk & Text. Verizon service
SPECIAL!
with a headset only $119.99

Accessories | Headsets | Audio Cables | Loadings '‫ | קרן שמואל ישעי‬Prepaid Refills

ELECTROLYSIS

Looking forward to 
$!ƫ(! !.ƫ%*ƫ1,/(!ƫ serve you throughout
the summer! 
1/0+)ƫ.% (ƫ! ,%!!/

SPARKL
High End Bridal Headpiece Rental

Call or Text Matty

917.710.4950
56 Harrison Ave.

Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials 

$!ƫ(! !.ƫ%*ƫ1,/(!ƫ
C. B. Kelin 
1/0+)ƫ.% (ƫ! ,%!!/ 718.757.8931
ęĞď ěĕČ ěĕĕČ ĖĕĕČ ĔčĕĕĤĥ

ěĕĕĒ ĥĥđē ĤĞĚ ěĞĚ ğĤČď ěėČđđ ĤĞĚđĒ ĕď ěĕČ

ĔģĞĕČĤĠ ĤĞĚđĒ

ĦđĘďĦĥĐ ĞĎĕĔėĕĤ ĕď ĔđĔ
ĤĞĕĕČ ěđČ ĖĕĕČ ěĔĕĐĤČĠ đĢ
.ĞĤĐ ěĕĞ ěđĠ ĐēĠĥĚ

đĜĘĕĢĦĥ
ĐĞđĥĕ ĕĜĕĞ ĘĞĠĚ

718.885.4455 :ĔĠđĤ

ěĎĕĔėĕĘ Č ěčĞĎ Đ"ĒĞč ĖĕĕČ ĔĞđđ ĝČđđ
ĦđĕĚĥĎč ěđČ ĦđĕĜēĤč ĤĞĚđĒ ěĔĜđĒĞĎ ěđČ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful