TOPIK 7

:
PENGURUSAN BILIK DARJAH
DISEDIAKAN OLEH:

MAIMUNAH BINTI MOHD RODYI
ZAINIZAM BIN MAT YATIM
DAN
AHLI-AHLI KPM OUM 3
OBJEKTIF: Pada akhir topik ini , anda
seharusnya dapat:

• 1. Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah

• 2. Mengenalpasti perkara yang perlu diambil kira
untuk mengurus bilik darjah yang sesuai untuk
pembelajaran;

• 3. Mengenalpasti peraturan yang sesuai untuk
mengurus bilik darjah : dan

• 4. Menghuraikan bagaimana mengurus tingkah laku
pelajar

Definisi:
“ Pengorkestraan kehidupan dalam bilik
darjah: merancang kurikulum,
mengorganisasi prosedur dan sumber,
menyusun atur persekitaran untuk
memaksimumkan kecekapan, memantau
kemajuan pelajar, dan menjangka
kemungkinan masalah”


• APAKAH PENGURUSAN
BILIK DARJAH?
Lemlech (1988)
Menurut Anderson (1989),mengatakan
pengurusan bilik darjah yang
berkesan adalah terdiri daripada:
• 1. tingkah laku yang menghasilkan
penglibatan pelajar yang maksimum
dalam aktiviti pembelajaran dan
• 2. meminimumkan tingkah laku
pelajar yang mengganggu tugas
guru dan pelajar lain
• 3. penggunaan masa pembelajaran
yang efesien.

• Definisi lain:
Para pendidik mendefinisi pengurusan bilik darjah mengikut
pendekatan pengurusan bilik darjah itu sendiri: iaitu


ADA 4
PENDEKATAN:
AUTORITARIAN
PERMISIF
MODIFIKASI TINGKAH
LAKU PELAJAR
MENGGALAKKAN PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN YG +VE
a) Pendekatan Autoritarian

1. Proses mengawal tingkah laku pelajar

2. Peranan guru membentuk dan memastikan
peraturan diikuti

3. Penekanan utama mengawal disiplin pelajar.

4. Biasanya perkataan pengurusan bilik darjah
dan disiplin adalah terkawal

b) Pendekatan Permisif

1. Bertentangan dengan autoritarian

2. Peranan guru adalah memaksimumkan
kebebasan pelajar.

3. Jika pelajar dikawal, akan menyekat
perkembangan semulajadi mereka.

4. Set aktiviti guru memaksimumkan kebebasan
pelajar
c)Modifikasi tingkah laku pelajar
Mengikut kamus Dewan Edisi ke4 Modifikasi ertinya proses
(perbuatan atau tindakan) mengubah sedikit sesuatu
(keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan.

• Guru mengubah tingkah laku pelajar ( dari t / laku –ve kpd
t /laku +ve )
• Pengurusan bilik darjah adalah satu set akt. yg menggalakkan
t/ laku +ve.
Cth: jadual tugas harian yang disediakan dapat memupuk sikap
tanggungjawab dan mendisiplinkan murid. Secara tak
langsung murid akan melibatkan diri secara aktif mengikut
jadual yang ditetapkan.

d) Menggalakkan persekitaran pembelajaran yang +ve
• Pembelajaran dimaksimumkan :
-hubungan baik antara :
i. pelajar pelajar dan
ii. guru pelajar.

• Pengurusan bilik darjah - satu set aktiviti dimana guru
membentuk hubungan yang baik dan persekitaran bilik darjah
yg +ve
• Bilik darjah adalah satu sistem sosial
- pengajaran berlaku dlm konteks kump @ ind
- t/ laku kump. beri kesan dlm pembelajaran
• Peranan guru :
-merangsang pembentukan t/laku
-menjaga sistem organisasi b/darjah

Pengajaran dan Pengurusan – samb.
AKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI PENGURUSAN
• Menggalakkan pencapaian
pelajar kpd obj. pengajaran yang
spesifik.

• Cth : mengesan keperluan
pelajar

merancang pemb.

menyoal /menilai
kemajuan pelajar


• Membentuk dan menjaga
keadaan di mana pengajaran boleh
berlaku dengan berkesan.

• Cth : membentuk hubungan
guru dengan pelajar

membentuk norma
kumpulan yg produktif
Pembentukan & pengurusan persekitaran
• Keadaan bilik
darjah yg tersusun
membantu guru
mengajar
beberapa waktu
pembelajaran dlm
sehari
Pengurusan
bilik darjah
Pembentukan & pengurusan persekitaran
perkara utama
utk dptkan
susunan blk
darjah yg baik
Pastikan lalu
lintas dlm blk
djh X sesak
Pastikan
semua pljr dpt
dilihat oleh
guru
Pastikan pljr
mudah lihat &
dengar
penyampaian
guru
Ruang &
tempat yg
sesuai utk guru
berdiri sms
mengajar
Bahan
pengajaran utk
guru & murid
mudah
didapati
Papan buletin
utk pamer
hasil kerja
murid & bahan
p&p
Penggunaan
ruang –
perabot &
alatan disusun
teratur
PEMBENTUKAN
PERATURAN
BENTUK PERATURAN
• EKSPILIST
•JELAS
•BOLEH DIIKUTI
MERANCANG
PERATURAN
• Tidak terlalu banyak
• Setiap peraturan ditujukkan contoh
• Berbincang dengan pelajar
• Nyatakan tingkahlaku tidak sesuai
• Bincang pada hari pertama kelas
• Berbincang dengan pelajar sebab
dibuat peraturan tersebut.
GANJARAN DAN HUKUMAN
• Simbol
• Pengiktirafan
• aktiviti
• Gred
• Hilang
keistimewaan
• Dendaan
• Gantung sekolah
JENIS
GANJARAN
JENIS
HUKUMAN
JENIS
GANJARAN
CONTOH
SIMBOL
nombor, bintang, dan lain-
lain.
PENGIKTIRAFAN
Mempamerkan kerja
pelajar, pengiktirafan
secara lisan, sijil atau
pelekat.
AKTIVITI
Aktiviti yang menarik
seperti lawatan.
JENIS
HUKUMAN
CONTOH
GRED
Mengurangkan gred atau
markah jika tidak hantar atau
menyiapkan tugasan.
HILANG
KEISTIMEWAAN
Pelajar yang telah merosakkan
alat tidak diberi menggunakan
alat tersebut.
DENDAAN
Bentuk kerja yang berulang
seperti menulis berkali-kali.
GANTUNG
SEKOLAH
Pelajar yang melakukan t/laku
yang kronik seperti terlibat
dalam pergaduhan.
PENGURUSAN T/LAKU PELAJAR
• Memantau Perlakuan Pelajar.
• Ketekalan.
• Pengurusan Segera kepada
T/laku negatif.
MEMANTAU
PERLAKUAN PELAJAR
• Emmer dan Rakan-Rakan ( 1989 )

1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti
pembelajaran.

2. Pemantauan pelajar kepada
peraturan bilik darjah.
Pemantauan
dilakukan semasa :
• Pengajaran
•perbincangan
•Membuat tugasan
KETEKALAN
• Emmer & Rakan-Rakan:
- Mengekalkan harapan perlakuan yang
sesuai dan tidak sesuai dalam aktiviti
tertentu.
- Ia juga bermakna harapan ini adalah untuk
semua pelajar dalam semua keadaan.
KETEKALAN
Contoh :

Jika pelajar dikehendaki memakai kot
makmal semasa kerja makmal, maka
setiap kali kerja makmal, pelajar
dikehendaki memakai kot tersebut.

Ketidaktekalan
akibat 3 sumber :
1. Peraturan tidak munasabah/tidak
sesuai.
2. Guru gagal memantau dengan rapi
3. Guru tidak merasakan peraturan itu
penting dikuatkuasakan.
Alternatif jika tidak tekal :
1. Peraturan tersebut dijelaskan semula.
2. Ubah suai peraturan dan perkenalkan.
3. Batalkan peraturan dan ganti
peraturan lain.
CONTOH PERATURAN BILIK DARJAH.
1. Semua murid hendaklah duduk di tempat masing-
masing apabila pelajaran bermula.
2. Murid-murid tidak dibenarkan makan atau minum
di dalam bilik darjah.
3. Murid-murid tidak dibenarkan membuat bising di
dalam bilik darjah.
4. Murid-murid dilarang menconteng dinding, meja,
papan notis dan papan tulis.
5. Murid-murid dilarang duduk di atas meja kecuali
diarah oleh guru.
6. Murid-murid tidak dibenarkan berada di dalam bilik
darjah pada waktu rehat.
PENGURUSAN SEGERA KEPADA
TINGKAHLAKU NEGATIF
1. Kurang penglibatan dan aktiviti pembelajaran.
2. Memanjangkan masa membuat tugasan.
3. Tidak memberi perhatian dan
mengelak membuat tugasan.
4. Sengaja melanggar peraturan.
TINGKAHLAKU
NEGATIF
Cara menangani T/laku Negatif :
1. Arah semula perhatian pelajar kepada tugas.
2. Semak kemajuan pelajar beberapa minit.
3. Perhati atau bergerak ke arah pelajar
berkenaan.
4. Ingatkan pelajar tentang peraturan
berkenaan.
5. Beritahu pelajar supaya berhenti melakukan.

MASALAH DISIPLIN
KATEGORI
MASALAH
DISIPLIN
JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN
JENAYAH
1. Merosakkan harta benda sekolah,
2. mencuri,
3. berjudi,
4. memeras ugut,
5. menyertai kongsi gelap,
6. menyalahgunakan dadah,
7. menumbuk guru,
8. bergaduh,
9. membaca atau melukis gambar lucah.
MASALAH DISIPLIN
KATEGORI
MASALAH
DISIPLIN
JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN
KELAKUAN
NEGATIF
1. Berambut panjang
2. Memakai stokin berwarna
3. Berkuku panjang
4. Menghisap rokok
5. Bercakap kasar
6. Berbual-bual dengan dialek
7. Tidak menghormati guru
8. Makan dalam bilik darjah
9. Membuat bising.
10. Tidak membuat tugasan
MASALAH DISIPLIN
KATEGORI
MASALAH
DISIPLIN
JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN
MEMBOLOS
1. Ponteng kelas
2. Ponteng sekolah
3. Ponteng aktiviti kokurikulum
4. Datang lambat ke sekolah
5. Makan di kantin semasa waktu P&P
6. Lewat ke perhimpunan sekolah
7. Berkhayal atau tidur dalam bilik darjah

MASALAH DISIPLIN
KATEGORI
MASALAH
DISIPLIN
JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN
MENIPU
1. Meniru dalam ujian @ peperiksaan
2. Menyalin kerja murid lain.
3. Tidak menghantar buku latihan
4. Menandatangani sendiri surat ibubapa
5. Bercakap bohong
6. Berpura-pura sakit.

RUMUSAN
• Pengurusan bilik darjah yang baik tidak
berlaku tanpa perancangan.
• Pengajaran akan berlaku dengan lancar
sekiranya bilik darjah mempunyai aktiviti
pembelajaran yang tidak ada gangguan t/laku
yang tidak menyenangkan.