You are on page 1of 29

I maailmasõja eelne, aegne ja järgne modernism

Margit Arusoo 2008

nimetatakse avangardismiperioodiks
 kõige

eelneva eitus  teadlik teisititegemine  iseloomulik oli programmilisus  domineerisid manifestid, teooriad, tekstid olid algul tagaplaanil

Futurism

 Nn

tulevikukunst  I manifest: Filippo Tomasso Marinetti (Itaalias) Vene manifest: “Kõrvakiil ühiskondlikule maitsele” (köidetud kotiriidesse) 1914 V. Majakovski, I. Severjanin, Burljuk

Eitasid kogu senist kirjandustja kunsti:
 See

tuleb ajaloo prügikasti visata.

Ülistasid tugevat inimest, olid nitšeaanid
Kiitke mind! Olen suurtest tugevaim. Mina kirjutan “nihil” Kõige peale, mis tehtud. V. Majakovski “Pilv pükstes”

Põhiloosung oli:

Maha teie armastus, maha teie kunst, maha teie riik, maha teie usk. V. Majakovski poeem “Pilv pükstes”

Ülistasid igati urbaniseerumist:
 Katedraalide

asemel tuleb ehitada tehaseid, Veneetsiast tuleb luua vabrikulinn. Luule ülistagu /---/ arsenalide ja laevadokkide öisi vappumisi võimsate elektrilampide valguses, hiigelvaksaleid, mis neelavad suitsevaid madusid, tehaseid, mis ripuvad pilvedest oma suitsuköite otsas, atleedi hüppe taolisi sildu... (F. T. Marinetti)

Urbaniseerumist ülistati väga poeetilises vormis.
Mu hinges on vaksal, kus masinatel rendez-vous ja rööpad kõneldes jooksevad kauguse sireenilisse suhu./---/ Vaksalitee lahkmel sale semafor saadab hõõguvaid suudlusi saabuvale rongile ja teretab teda alati esimesena, kui külalisele uksele vastutulev majadaam, võttes raudelaja õlult pika ülikuue – kiire jooksu. (Albert Kivikas “Vaksalis” kogust “Lendavad sead”)

Olid nitšeaanid.

 Ülistasid

tugevat isiksust, oma mina.  Võtmeloosung oli: “Mina võin, mina tahan, mina suudan!”  Pooldasid sõdu.

V. Majakovski “Pilv pükstes”
Kiitke mind! Olen suurtest tugevaim. Mina kirjutan “nihil” kõige peale, mis tehtud. Mitte iial mitte miskit Ei taha ma lugeda. Mis on raamatud? Tühi lehtlus!

Põhjustasid murrangu luulekeeles:
 Lõhkusid

lauset, isegi sõnu.  Harilik keel tuleb hüljata ja asemele võtta mingi grammatika esperanto. (F. T. Marinetti)

V. Majakovski “trepid”

Oo, millise innuga kõik need sandarmid ja nuhid mind võllasse tassiks see eest, et ma käes hoian sirbikat, haamrikat vereva nahaga passi. Luuletus “Nõukogude passist” 1929

Püüdsid ärritada väikekodanlust.
 Riietuses,

tekstides, käitumises.  Just futuristidest said alguse epateerivad avalikud esinemised.

V. Majakovski
 Publik:

Majakovski, te peate ennast proletaarseks kirjanikuks, kollektivistiks, aga kirjutate alati -- mina, mina, mina?  V. M: Aga mis teie arvate, kas Nikolai II oli kollektivist? Ta kirjutas ju alati: “Meie, Nikolai II.”

V. Majakovski
 Publik:

Majakovski, miks te kannate sõrmes sõrmust? See ei sobi teie näoga.  V. M.: Sellepärast ma kannangi teda sõrmes, mitte ninas.

Eesti futurism
 Koguteosed

“Moment I” 1913  “Roheline moment” 1914  Autorid: A. Kivikas, H. Visnapuu, R. Roht  Markantsemad näited:  Alber Kivikas “Lendavad sead”  Henrik Visnapuu “Hõbedased kuljused”

Dada(ism)
 Tekkis

1916 Zürichis  Koondas väga rahvusvahelise seltskonna.  Eestvedaja oli Tristan Tzara (1896 – 1963), kodanikunimega Sami Rosenstock

Eesmärk oli luua täiesti mõttetut kunsti. Termin tuleb imiku lalinast. Millel pole veel semantilist tähendust.
 Ma

vihkan tervet mõistust. /---/ Ei maksa otsida sõnade “dada” ja “dadaism” mõtet. Vene ja rumeenia keeles märgib see kahekordset jaatust. Võib olla on see hoopis imikute kunst, väljendades nende mõttetut lalisemist. (T. Tzara)

Sõnad seati kõige kummalisemasse järjekorda.
 Manifestid

koosnesid kõige kummalisematest kriipsjoonistest, arvude postidest ning olid trükitud mitmesuguste śriftidega.  2=3

T. Tzara tekst:
Haigus pimeduses süttib tikkudena meie organismis Jäätuda Puuduta mind üksi ainult mind Kerkib spiraal mööda valge maa veert Väike Siberi küla

Võttestik:
 glossolaalia

(juhuslike silpide ühendamine)  kollaaž (eri tekstide ühendamine)  levinum kujutavas kunstis

Näide:

http://y.delfi.ee/norm/115103/5716576_4fAMe0.jpeg

Ideoloogiline tagapõhi:
I

maailmasõda  mõttetusele reageeriti mõttetusega

Sürrealism (tlk. ülereaalsus)
 Tänini

väga elujõuline vool  Alguse sai 1919, kui ilmus André Bretoni ja Philippe Soupault’ luulekogu “Magnetväljad”.  I manifest 1924 (Breton, Louis Aragon, Paul Éluard, Tristan Tzara, Guillaume Apollinaire)

Sürrealism hõlmas ka teisi kunstiliike:
 Salvador

Dali:

http://www.prints.co.nz/Merchant2/graphics/00000001/Y23_Exploding_Clock_Dali_Salvador.jpg

Eitasid:

 Objektiivset

loogikat, konventsioonidel põhinevat maailmapilti, tavareaalsust

Jaatasid:
 Subjektiivset

ülemeelelist tõde  Inimene oli nende arvates eelkõige ta kujutelmad, fantaasiad, unenäod ja alateadvus.  Nad üritasid avastada sisekaemusele vastavat maailma.  Vallandasid meeletu keelelise ja kujundilise energia.

Eesti sürrealistid:
 Ilmar

Laaban (11.XII 1921 – 2000)

http://www.discogs.com/image/A-150-184439-1085741928.jpg

Andres Ehin (13. III 1940)
 Tuli

kirjandusse kassetipõlvkonnaga

http://www.epifanio.eu/nr3/images3/andresehin.jpg