You are on page 1of 14

- 53 -

CALCULUL
ELEMENTELOR
ARPANTEI

- 54 -

- 55 -
E T A P A a I V - a

4 . C A L C U L U L U N O R E L E M E N T E
A L E S A R P A N T E I

n cazul arpantelor din lemn pe scaune se calculeaz principalele
elemente cu rol de rezisten#: ipca (sau astereala), cpriorul, pana i popii.
n cadrul proiectului, pentru simplificare, se vor calcula numai panele
i popii; celelalte elemente (ipcile sau astereala i cpriorii) se adopt.
Calculul elementelor arpantei se efectueaz conform STAS 856, prin
metoda rezisten#elor admisibile (MRA), considernd urmtoarele ncrcri:
$ permanente - din greutatea proprie a elementelor (G)
$ temporare: - din greutatea zpezii de pe acoperi (Z)
- datorit ac#iunii vntului ( V)
- sarcin concentrat (greutatea unui om) (P),
n urmtoarele grupri (combina#ii de ncrcri ), recomandate de STAS 856:
$ gruparea (a) - G + Z
$ gruparea (b) - G + V + Z
$ gruparea (c) - G + P
Etapele calculului de rezisten# sunt urmtoarele:
A. Evaluarea ncrcrilor.
B. Determinarea eforturilor.
C. Verificarea (dimensionarea) sec#iunilor.


- 56 -
n cazul elementelor solicitate la ncovoiere ale acoperiului (cum
sunt panele, cpriorii, ipcile i astereala) calculul cuprinde dou faze:
1. calculul de rezisten#;
2. calculul de rigiditate.
Calculul de rezisten# are ca scop fie verificarea sec#iunilor, respectiv
verificarea eforturilor unitare efective care iau natere pe sec#iuni datorit
sarcinilor, comparativ cu rezisten#ele admisibile ale materialului, fie dimen-
sionarea sec#iunilor elementelor, pentru ca acestea s poat prelua ncrcrile.
Calculul de rigiditate urmrete compararea sge#ii efective a unui
element, datorit ncrcrilor din exploatare, cu sgeata maxim admisibil.
Pentru a fi considerate corespunztoare n exploatare, elementele de
rezisten# ale acoperiului trebuie s ndeplineasc cerin#ele ambelor etape.

4.1 - VALORI UNITARE ALE NCRCRILOR
a. Aciuni permanente (AP)
Provin numai din greutatea proprie a elementelor (g) i se adopt
conform STAS 10101, func#ie de alctuire i de materialele folosite.
1. Pentru nvelitori se adopt urmtoarele valori (g

):
- %igle solzi 1 strat - g
i
= 41,0 daN/m
2
- %igle solzi 2 straturi - g
i
= 63,5 daN/m
2
- %igle presate 1 strat - g
i
= 42,0 daN/m
2
- %igle trase 1 strat - g
i
= 36,0 daN/m
2- 57 -
2. nvelitoare + elemente auxiliare (ipci i cpriori) (g
i,a
):
- %igle solzi 1 strat - g
i,a
= 65 daN/m
2
- %igle solzi 2 straturi - g
i,a
= 85 daN/m
2
- %igle presate 1 strat - g
i,a
= 50 daN/m
2
- %igle trase 1 strat - g
i,a
= 50 daN/m
2

3. Greutatea tehnic a lemnului se adopt astfel:
- pentru lemn de rinoase, frecvent folosit - & = 600 daN/m
3


b. Aciuni temporare (AT)
Sunt determinate de greutatea zpezii, de ac#iunea vntului, precum
i de greutatea unui om cu unelte, exercitate asupra acoperiului.

1. ncrcarea cu zpad (p
z
)
se determin conform STAS 10101/21-92, func#ie de forma i unghiul de
nclinare ale acoperiului, utilizndu-se rela#ia de calcul:

z e zi z
g c c p = n care:
c
e
este coeficientul prin care se #ine seama de condi#iile de
expunere a construc#iei, avnd valorile: c
e
= 0,8 pentru acoperiuri obinuite,
n condi#ii de expunere normale, respectiv c
e
= 0,6 pentru expunere deosebit;
c
zi
- coeficientul prin care se #ine seama de aglomerarea zpezii pe
suprafe#ele construc#iei expuse depunerii zpezii, adoptndu-se ca mai jos:


- 58 -

Deoarece unghiul de nclinare a acoperiului cldirii proiectate este
cuprins ntre 30' i 60', valoarea c
zi
se adopt de pe linia a doua din tabel i se
majoreaz cu 25%, corespunztor variantei 2 de aglomerare cu zpad, deci:


= 25 , 1 c
z2
30
( - 60

g
z
este greutatea de referin# a stratului de zpad de pe
suprafe#ele orizontale din vecintatea cldirii; se adopt conform tabelului:

ZONA A B C D E
g
z
(daN/m
2
)
90 120 150 180 150...720

2. ncrcarea datorit vntului (p
v
)
Se poate neglija datorit valorilor foarte reduse (8...15 daN/m
2
) sau
chiar negative (efect de suc#iune) care rezult pentru l#imile curente mici ale
tronsoanelor i pentru pantele uzuale ale acoperiului cldirilor de tip vil.

3. ncrcarea concentrat (P)
Se adopt: P = 80 daN - reprezentnd greutatea unui om cu unelte.


- 59 -
Deci, n calculele din cadrul acestui proiect se vor utiliza gruprile:
w gruparea (a) - G + Z
w gruparea (c) - G + P

4.2 - CALCULUL PANELOR

Panele sunt grinzi liniare, paralele cu creasta acoperiului, rezemate
pe popi (excep#ie face pana de streain, rezemat continuu), avnd sec#iunea
dreptunghiular normal (cu axele sec#iunii orizontal, respectiv vertical).

Se calculeaz pana cea mai solicitat, care este de regul pana de
creast; pentru celelalte pane se vor adopta aceleai dimensiuni ale sec#iunii.
Din punct de vedere static pana se consider grind simplu rezemat,


- 60 -
avnd deschiderea de calcul ( l ) determinat conform STAS 856 astfel:
... l = l
o
+ 2
2
a
= l
o
+ a = T 2
2
a
= T a
n care: T este traveea, respectiv distan#a dintre ferme (dac T < 5 m, n
calcule se adopt T = 5 m); l este deschiderea de calcul a panei (n m),
func#ie de deschiderea liber ( l
o
); a = 70100 cm.
Grinda se consider ncrcat cu o sarcin uniform distribuit, dat
de suma ncrcrilor din greutatea proprie i din ncrcarea cu zpad - n
gruparea (a), respectiv cu o sarcin uniform distribuit datorit greut#ii
proprii i cu o sarcin concentrat dat de greutatea unui om - n gruparea (c).
In aceste condi#ii, pana este solicitat la ncovoiere plan.

a. ncrcrile aferente panei


Pentru a se lua n considerare i greutatea proprie a panei, a crei
sec#iune nu se cunoate, se va utiliza o sec#iune de 10x15 cm sau 12x15 cm.


- 61 -
1. ncrcri din greutatea proprie pe lungimea de 1m:
- nvelitoare, ipci, cpriori:

p a , i p , a , i
d g g = (daN/m) (g
i,a
- pct. 4.1 a);
- pan:
l p p p
h b g = (daN/m) (d
p
, b
p
, h
p
- n m)
p p a, , i p
g g g + =
(daN/m) (&
l
- n daN/m
3
).

2. ncrcarea cu zpad, aferent unui metru de pan:

p z p , z
d p p = (daN/m) (p
z
de la pct. 4.1 b)

3. ncrcarea concentrat:
P = 80 (daN)

4. ncrcri totale pe pan:
- gruparea (a) :
p , z p
a
p
p g q + = - ncrcarea total uniform distribuit
aferent unui metru de pan.
- gruparea (c) : . concentrat P P ; distribuit - g q
p p
c
p
= =

b. Determinarea eforturilor

Panele sunt solicitate la ncovoiere plan. Deoarece calculul se face
numai la efort unitar normal, intereseaz valorile momentelor ncovoietoare.


- 62 -
- gruparea (a) (G+Z) :
2 a
p
q
8
1
a
M l =
- gruparea (c) (G+P) : l l + =
p
P
4
1
2 c
p
q
8
1
c
M
c. Calculul seciunii

1. Calculul de rezisten# (verificarea eforturilor):
2
i a
3
2
p p
p
i a
p
max
ef
daN/cm 100 ; ) (cm
6
h b
W
W
M

=

=
=

Dac condi#ia de rezisten# nu se verific (tensiunile efective rezult
prea mari sau prea mici fa# de rezisten#a admisibil), se adopt alt sec#iune
(eventual fr recalcularea ncrcrilor); n final se re#ine sec#iunea pentru
care eforturile rezultate sunt cele mai apropiate de )
a,i
(f*r* a-l dep*i).

2. Calculul de rigiditate (verificarea sge#ilor)::

200
a
f f
max
ef
l
= ( l - n cm)
Sgeata efectiv maxim n cele dou grupri se calculeaz astfel:
- n gruparea (a)
p
I E
1
4 a
p
q
384
5
a
ef
f

= l
- n gruparea (c)

=
3
P
48
1
4 c
p
q
384
5
c
I E
1
c
ef
f l l


- 63 -
- sgeata maxim de calcul va fi: )
c
ef
f ;
a
ef
f ( max
max
ef
f =
n care:
2
daN/cm
5
10 E ;
12
3
p
h
p
b
p
I =

= ; b
p
, h
p
- n cm
Dac sgeata nu se verific, este necesar adoptarea unei sec#iuni
mai mari; n acest caz eforturile efective scad, ns trebuie acceptate ca atare.

4.3 - CALCULUL POPILOR

Popii sunt elemente verticale care sus#in panele i preiau ncrcrile
transmise de acestea, fiind, prin urmare, solicita#i la compresiune cu
flambaj.Popii pot fi de sec#iune dreptunghiular sau de sec#iune rotund.
Se calculeaz popul cel mai solicitat (de regul popul central) i se
poate adopta, pentru simplificare, aceeai sec#iune i pentru ceilal#i popi.
Dac diferen#ele de ncrcare ale popilor rezult importante, pentru
economie de material se dimensioneaz separat fiecare categorie de popi.
Sec#iunile ini#iale pentru evaluarea ncrcrilor din greutatea
proprie se adopt din irul: 12x15 cm, 15x15 cm ; - 12 cm ; - 14 cm.
Fiecrui pop i va revini ncrcarea de pe o suprafa# aferent de
acoperi dreptunghiular, avnd lungimea egal cu distan#a dintre pane
(l
x
= d
p
/2 + d
p
/2), iar l#imea egal cu traveea (l
y
= T/2 + T/2), dac
distan#ele dintre elemente pe cele dou direc#ii sunt egale. Dac aceste
distan#e sunt diferite, laturile dreptunghiului suprafe#ei aferente rezult ca
semisum a l#imilor fiilor situate de o parte i de alta a popului,
mrginite de pane, respectiv de ferme (lx = d
p1
/2 + d
p2
/2; ly = T
1
/2 + T
2
/2).


- 64 -


a. Determinarea ncrcrilor

1) nc*rc*ri permanente din greutate proprie

- nvelitoare + ipci + c*priori: T d g G
2 p a i p a, i
= (daN)
- pana : T h b G
lemn p p p
= (daN)
- popul :
pop
lemn
pop pop pop
H h b G = (daN)
______________________________________________________________________________________
- total:
pop p p a, i
G G G G + + = (daN)


- 65 -
2) nc*rcarea cu z*pad* aferent popului
T d p p
p z pop , z
= (daN)
3) nc*rc*rile totale aferente unui pop
Q = G
p
+ P
z, p
(daN)

b. Eforturi secionale (fora axial! N)
N
max
= Q (daN)

c. Verificarea eforturilor unitare


c a
c
min
ef
)
A
N
)

= )
a c
= 100 daN/cm
2
(1)

Aria de calcul pentru elementele de sec#iune dreptunghiular este:
A
c
= A
net
A
br
= b
pop
h
pop


Coeficientul de sub#irime . rezult pe baza urmtoarelor calcule:

pop
pop
min
pop
f
b 29 , 0
12
2
b
i ; H = = l
pop pop
pop
pop
min
min
min
min
max
b h A ;
12
3
b h
I ;
A
I
i ;
i
f
. =

= = =
l


- 66 -


Coeficientul de sub#irime maxim trebuie s ndeplineasc condi#ia:

Dac* nu se respect* aceast* condi#ie se alege alt* sec#iune, mai mare.

Coeficientul de flambaj
min
al popului se calculeaz* astfel:

a) dac .
max
75
min
= 1- 0,8(.
max
/100)
2

b) dac .
max
> 75
min
=
2
max
3100Dac* rela#ia de calcul (1) nu se verific*, se adopt* o alt* sec#iune,
mai mare i se reiau calculele de verificare pn la satisfacerea condi#iei (1).
pop
pop
max
b 0,29
H
. deci,

=
150 . .
ad
max
=