You are on page 1of 1

Nr . 85/23.02.

2012
Catre ,
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj


MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SI
SPORTULUI
Unitatea de Management a Proiectelor privind Modernizarea Retelei Scolare si Universitare
INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI OLT
Str.Ecaterina Teodoroiu nr.64B Slatina, Telefon 0249/412314
Fax 0249/412801; Email secretariat@isjolt.ot.edu.ro ,Web: isjolt.ot.edu.ro