Montserrat Bertran

GUIÓ PER ESCRIURE UNA POSTALPLANIFICO
• Trio i compro una postal
• A qui l’escric?
• Què li vull explicar?
FAIG UN ESBORRANY EN UN FULL
• Escric la data
• La salutació
• Faig l’explicació
• Escric el comiat
• Signo
REVISO I CORREGEIXO
• Reviso l’ortografia, el lèxic,
l’estructura de la frase, els
connectors
ESCRIC EL TEXT A LA POSTAL
• Giro la postal de manera que la
foto quedi bocaterrosa.
• Observo: l’espai on cal posar el
segell, la línia divisòria entre
l’espai per a l’adreça i el text, i
l’espai en blanc per escriure.
• Passo el text
• Tinc cura de l’espai que té la
postal per escriure
• Procuro fer bona lletra, deixar
els espais i marge
ESCRIC L’ADREÇA
• Nom i cognoms del destinatari
• Nom del carrer o plaça, número
del carrer, pis, porta
• Poble o ciutat i codi postalL’ENVIO
• Hi enganxo el segell
• La tiro a la bústia
Montserrat Bertran

COMPROVO SI HO HE FET TOT

si

no observacions
He posat la data?

He començat saludant?

He escrit tot el que volia explicar?


He fet bona lletra?

He revisat l’escrit procurant de no fer
faltes?

M’he acomiadat?

He signat?

He escrit les dades del remitent?
• nom i cognoms
• nom del carrer o plaça,
número del carrer, pis, porta
• poble o ciutat i codi postal


He enganxat el segell?


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful