IDYOLEK-pampersonal na gamit ng wika, kadalasang yunik.

DAYALEK-nadedebelop sa rehiyong kinabibilangan.
SOSYOLEK-pansamantalang barayti.
ETNOLEK-nadedebelop mula sa mga salita ng mga etnolonggwistikong grupo.
EKOLEK-kadalasang mula o sinasalita sa loob ng bahay.
PIDGIN-wikang walang pormal na estruktura.
CREOLE-nadedebelop ang pormal na estruktura.
REJISTER-wikang espesyalisadong nagagamit sa isang partikular na domeyn.
.ang etnolek mga salita yan mula sa mga etnolingwistikong grupo..halimbawa taga
Maranao..ang ekolek naman..mga salitang ginagamit natin sa mga tahanan
.idiyolek..mga pampersonal nating wika

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful