You are on page 1of 17

Tartu Ülikool

Matemaatika-informaatika teaduskond
Arvutiteaduse instituut

Automaatne Windows XP paigaldus
Praktikumimaterjal

Koostaja: Rein Raudjärv
Juhendaja: Kersti Taurus

Tartu 2006

.................................................................................................1.........................................................................11 2.......... Windowsi paigaldamine ...............................0......3........................2......................... Lisaseaded ......6 1..................................................................................... Üldseaded ........................................................................................................................................................................................ Alustamine................................................12 2.............................12 2............15 Kasutatud kirjandus .....................4 1.........................................4.......................... Windowsi paigalduse vastuste faili koostamine....................................................................................................2.........................................................................................................17 2 .3..........1............. Võrguseaded ........................................................................................................4 1..................... Esmane Windowsi seadistus...................................................... Windowsi paigaldamine .... Kohendamine..................................8 1......................................................9 1............. Sisukord Sissejuhatus ...........................................................................13 2.. Järelseadistamine .................................................................5.............. Salvestamine....................................................................................................3 1.11 1......

HP jt tootjate poolt koostatud nn OEM CD-d). Automaatse paigalduse üks eesmärk on see. kuhu partitsioonile Windows installida (praktiliselt enne installi). Lisaks on Windowsi paigaldust võimalik muuta selliseks. et kogu kõvaketas lastakse alati tühjaks ning tehakse sinna üks suur partitsioon (sobib uue arvuti puhul). et koos Windowsiga paigaldatakse arvutisse ka muid programme. Automaatne režiim tähendaks seda. Käesolev praktikumimaterjal sisaldab samm-sammulist illustreeritud juhist kuidas koostada Windowsi paigalduse vastuste faili (1. Selleks koostatakse. Seepärast on parem mõningad seaded. draivereid ning tehakse täiendavaid seadistusi (nagu Dell. Praktikumi käigus läheb teil vaja järgmisi asju: 1. Soovitav on selleks kasutada programmi Setup Manager. 3. peatükk) ning kuidas selle abil automaatselt Windowsi paigaldada (2. mitme operatsioonisüsteemiga arvuti). Microsoft Windows XP Professional Installation CD. See jääb aga antud praktikumist juba välja. Arvuti. mis on kaasas Windows XP Deployment Tools pakettides (eraldi versioonid iga Service Pack-i jaoks). Esmapilgul võib tunduda. kuhu on Microsoft Windows XP Professional juba paigaldatud. et kasutaja ei peaks võimalikult pika aja jooksul arvutiga suhtlema. Siis küsitakse Windowsi installil kasutaja käest ainult osasid seadistusi. winnt. peatükk). 3 . mida harilikult Windowsi paigaldamisel kasutaja käest küsitakse. Vaba flopiketas.sif failis on võimalik ka näiteks mõnede Windowsi komponentide paigaldamine ära keelata (vt Deployment Tools-iga kaasas olevat dokumentatsiooni). mis installi ajal flopidraivi sisestatakse. Sissejuhatus Windows XP automaatne paigaldus (Unattended Installation) on Windowsi käed-vabad meetodil paigaldamine.ini-tüüpi fail nimega winnt. Selle kasutamiseks on vaja eeldefineerida vastused. Vastuste fail võib olla ka lünklik. Antud küsimus esineb installi väga varajases osas. Ajavõit tekib aga juba teistkordsel sama seadistusega Windwosi automaatsel paigaldamisel. Praktikumis käigus koostatavas vastuste failis jäetakse kasutaja valida.bat failiga). 2.sif. Koostatud fail tuleb kopeerida kas Windowsi installi CD /i386 kausta või eraldi flopikettale (koos winnt. NB! Antud praktikumimaterjal ei sisalda juhiseid BIOS-i seadistamiseks ning Windowsi paigaldusega seotud partitsioonide halduse kohta (sh. mis igal arvutil võivad olla erinevad (arvuti nimi ja töögrupp) määrata pärast Windowsi paigaldust. et Windowsi automaatse paigalduse peale kulub rohkem aega kui tavalise paigaldusmeetodi puhul.

0. Pakkige tõmmatud fail lahti. 1. vastuste fail 1. Käivitage fail setupmgr. Windowsi paigalduse vastuste faili koostamine Windowsi automaatseks paigalduseks on vaja koostada vastuste fail.0. Paigalduse tüüp Vajutage Next. Tervitus Vajutage Next.com. Selleks kasutame programmi Setup Manager. Valige automaatne paigaldus – Unattended setup. 1. Kasutage näiteks otingumootorit Google – www.0. olemasolev Vajutage Next. Alustamine 1.0. Uus või Valige uue vastuste faili loomine – Create new. 1. 1.google.0. 1. Vajutage Next.0.3. Toode Valige Windows XP Professional.exe. Laadige alla pakett Windows XP Service Pack 2 Deployment Tools (maht Käivitamine alla 2MB).4.0.2. mida paigaldamisel kasutatakse. 4 .1.

Levitamine Valige CD-lt paigaldamine – Setup from a CD.5. 5 . 1. Vajutage Next.0. Vajutage Next. Kasutaja interaktsioon Valige täisautomaatne režiim – Fully automated.6.0.1.

Nimi ja organisatsioon Sisestage nimi ja organisatisoon.2. 1. 1.1. seaded Vajutage Next. Kuva Jätke väljad muutmata.7.1. 6 . Üldseaded 1.1.0.1. Litsensiga nõustumine Linnutage väli I accept the terms of the License Agreement.1. Name: OS praktikum Organization: TÜ Vajutage Next. Vajutage Next.

3. Valige välja Time zone väärtuseks: (GMT+02:00) … Vajutage Next. 1.1.1.4. Ajavöönd Määrake ajavööndiks Tallinna ajavöönd. Vajutage Next. 7 .1. Toote võti Täitke väli Product Key oma Windowsi võtmega (joonisel olev kood ei kehti).

1. Võrgu Kasutage vaikimisi valikut.1.2. siis jätke see määramata.2. 1.1.2.2. Administraator i paarol Sisestage välja Password ja Confirm password väärtuseks parool. Vajutage Next. Töögrupp Kuna töögrupp võib igal arvutil olla erinev.2. 8 . Arvuti nimi Kuna arvutinimi võib igal installil olla erinev. või domeen Vajutage Next.2.3. komponendid Vajutage Next.3. siis jätke see määramata. 1. Linnutage väli Automatically generate… Vajutage Next. Võrguseaded 1.

kus võimalik.1. Valiga välja Country or region väärtuseks Estonia. 1.1.3. Vajutage Next.3. Lisaseaded 1. 9 . Telefon Määrake seadetes Eesti igal pool.2.3. Regiooni seaded Linnutage väli Customize the default regional settings Vajutage Custom….

2. Keeled Kasutage vaikimisi valikut (Baltic).3. 1.3. Vajutage OK. Vajutage Next. 1. 1. Vajutage Next.6. Käivita Siia on võimalik lisada käske.8. 1. mis üks kord ainult käivitatakse. Lisakäsud Siia on võimalik lisada täiendavaid käske.3. Vajutage Next. 1.3. Vajutage Next. Ka need võivad igal arvutil olla erinevad.3.3. Printerid Siin saate lisada printereid. korra Vajutage Next. 1. kaust Kasutage vaikimisi valikut. Vajutage Finish. 10 . Installi Siin saate määrata kausta.4.1. Regiooni seadete kohandamine Valige kõigi väljade väärtuseks Estonia. kuhu Windowsi failid kopeeritakse. ja kesta seaded Kasutage vaikimisi valikuid. Vajutage Next.5.1. Jätke printerid määramata.3.3. Brauseri Siin võite määrata näiteks Internet Exploreri avalehte jms.7.

Otsige üles rida AutoPartition=1. Kirjutage välja Path and file name väärtuseks A:\winnt.5. Kohendamine 1.4. Salvestamine 1. Kirjutage selle asemel AutoPartition=0. Vaikimisi automaatse Windowsi paigalduse käigus lastakse kogu arvuti Automaatme kõvaketas tühjaks ning tehakse sinna üks suur tühi partitsioon.5. Valmis Vajutage Cancel.sif. 1. et partitsioonide kasutaja saaks valida. Salvestamine Sisestage arvuti flopidraivi tühi flopiketas.1. kuhu ta Windowsi installida tahab. tuleb automaatne tegemise partitsioneerimine välja lülitada. Avage tekstiredaktoris fail A:\ winnt. Vajutage OK. 11 . Selleks.1. 1.5.4.sif.

Küsimata jäetakse ka arvuti nimi ning töögrupp. Ülejäänud aja võib kasutaja arvuti juurest eemale minna ning mõne aja pärast tagasi tulla – siis. Alustamine Sisestage Windows XP Installation CD. Windowsi paigaldamine Tänu eelnevalt defineeritud vastustele küsitakse nüüd Windowsi paigaldamisel ainult seda. 2. seadistamine Seadistage nii.1.sif ja winnt.2. Sisestage flopi. Salvestage seaded. kuhu Windows installida. kus saate valida partitsiooni.. kuhu kettale Windows paigaldada.1. BIOS-i Tehke arvutile taaskäivitus ning sisenege BIOS-i setup-i. 12 . 2.1. Partitsioonid Oodake ekraani. Tehke arvutile taaskäivitus. Valige partitsioon (vajadusel muutke olemasolevaid). siis vajutage klahvi.1. 2. kui juba Windows ära on installitud. Windowsi paigaldamine 2. Need tuleb määrata kasutajal ise pärast Windowsi paigaldamist.3. kuhu salvestasite failid winnt. Kui ilmub kiri Press any key to boot from CD.bat..1. 2.. et arvuti kasutaks käivitumisel esmasena CD/DVD seadet.

Windowsi paigaldamine Oodake kuni Windowsi paigaldatakse (võib võtta palju aega). Ekraani resolutsiooni muutus Windows võib teha ettepaneku ekraani resolutsiooni muuta.1.2.2.2. Esmane Windowsi seadistus 2. 2.1. Kui ilmub aken kirjaga To improve the appearance…. 13 .4. siis vajutage OK.

ühendus Vajutage Next.2.2. Tervitus Pärast Windowsi installi käivitub programm. 14 . Interneti Kasutage vaikimisi seadeid (kohalik võrk).4. 2. not at this time. mis lubab teha mõningaid seadeid interneti ühenduse ja kasutajate kohta.3. Vajutage Next. Valige No. 2. Vajutage Next.2. Registreerimine Ärge registreerige Windowsi.2.2.

siis tuleks need nüüd ära muuta.3. Vajutage Next.2. Valmis Windowsi paigaldus on lõppenud.5. 2.1.2.3. Sisestage välja Your name väärtuseks os.6. 2. töögrupp Avage System Properites (vajutage [Win]+[Pause] või valige Start Menu  My Computer  Properties või valige Start Menu  Control Panel  System). Arvuti Kuna Windowsi paigalduse käigus valiti arvutile suvaline nimi ning nimi ja vaikimisi töögrupp. 15 .2. Kasutajad Siin saate luua Windowsi kasutajaid. Valige paneel Computer Name. Järelseadistamine 2. Vajutage Change.

Vajutage OK. Vajutage OK. 16 . Sisestage välja Workgroup töögrupp kujul WINDOWS# (WINDOWS1 kuni WINDOWS5 – vastavalt oma grupile ja Windowsi üksusele).Sisestage välja Computer name arvuti nimi kujul nr# (nr05 kuni nr16).

26.shtml 17 . Windows XP Unattended Installation. Jeramie Lorson. Kasutatud kirjandus 1. http://www.hytekcomputer.com/Articles/XPInstall/1.2002.08.