Leiderschap voor managers

1.

Perspectief

Na het doen van dit deel van het e-program heb je meer inzicht in wat leiderschap voor jou als manager betekent. Daarnaast ben je je bewust van de invloed van perspectief op je dagelijks handelen. Door het benutten van dit inzicht creëer je meer mogelijkheden voor jezelf en anderen.

info@burospiff.nl www.burospiff.nl Spiff B.V. Brouwersgracht 258 1013 HE Amsterdam KVK 34296358 BTW 819113864B01 RekNr. 130618098

Leiderschap, wat is dat eigenlijk? We zouden kunnen beginnen met vertellen wat wij belangrijk vinden en wat onze visie is op leiderschap. Leiderschap begint met persoonlijk leiderschap en persoonlijk leiderschap heeft vooral te maken met zelf het roer in handen nemen, je eigen visie ontdekken en hiernaar handelen. Vandaar dat we beginnen met een vraag: Welk van onderstaande afbeeldingen past voor jou het beste bij leiderschap?

Leiderschap is voor mij….

Visies op leiderschap Stephen Covey is een bekende schrijver op het gebied van leiderschap. Misschien ken je zijn boek ‘de zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. Dit boek is gebaseerd op een studie naar 200 jaar succesliteratuur. Uit deze boeken en de wijsheid van veel leiders heeft Stephen Covey zeven eigenschappen gefilterd die in zijn ogen de essentie zijn van leiderschap. De eerste eigenschap die Covey noemt is: ‘Wees pro-actief’. Ofwel: toon initiatief, onderneem actie voor wat jij belangrijk vindt, wacht niet af, neem het roer in handen, creëer je eigen leven, je eigen kansen. Je hebt altijd keuze. Jij beslist! Wat is voor jou belangrijk in je leven?

Wat is voor jou belangrijk in je rol als manager?

Heb je wel eens meegemaakt dat je met iemand in gesprek was over een bepaald onderwerp en dat jullie het niet met elkaar eens waren? En dat op een gegeven moment één van jullie iets zei als ‘Als je het zo bekijkt, kan ik me inderdaad wel voorstellen dat…’ Je ontdekte dat jullie ieder de situatie vanuit een ander perspectief, een ander gezichtspunt, bekeken en daardoor allebei een andere wens hadden. Dat is een belangrijke ontdekking. Je perspectief bepaalt namelijk wat je ziet. Misschien had de ander zaken benoemd die jou nog helemaal niet waren opgevallen, en andersom. Wat voor jou belangrijk is en wat voor jou ‘gewoon’ is bepaalt vervolgens hoe je wat je ziet interpreteert. En je interpretatie tenslotte bepaalt hoe je handelt. Wat voor jou belangrijk is heeft een belangrijke invloed op je perspectief, het bepaalt onder andere waar je wel/geen aandacht aan schenkt. Het beïnvloedt je interpretatie en hiermee je oordeel over situaties.

Een verhaal over perspectief Twee oorlogsschepen die voor een oefening deel uitmaakten van een eskader waren al dagen bezig met oefeningen in zwaar weer. Op de brug van het schip dat het eskader aanvoerde stond ik op de uitkijk. Het was al avond. Flarden mist belemmerden een goed zicht. De kapitein bleef daarom zelf op de brug en hield alle bewegingen goed in de gaten. Vlak nadat de duisternis was gevallen meldde een wacht ‘licht aan stuurboord’. ‘Recht of niet?’ riep de kapitein ‘Recht, kapitein’ antwoordde de wacht. Er bestond gevaar voor een aanvaring. De kapitein riep tegen de seiner: ‘Sein: aanvaring dreigt, verander uw koers twintig graden.’ Er werd terug geseind: ‘Advies aan u: verander uw koers twintig graden’ De kapitein zei:’ Sein: ik ben kapitein, verander uw koers twintig graden’ ‘Ik ben stuurman tweede klas,’ was het antwoord. ‘Verander uw koers twintig graden’ De kapitein werd razend. Hij schreeuwde: ‘Sein, dit is een oorlogsschip! Verander uw koers twintig graden!’ Daarop kwam het signaal: ‘Dit is een vuurtoren’ En wij veranderden van koers.
Uit: zeven eigenschappen van effectief leiderschap – S. Covey

Welke inzichten levert dit verhaal je op?

Luister nu ns naar de MP3 met nog een verhaal over hoe een wisseling in perspectief in één keer je blik op de wereld kan veranderen. Ditmaal met een situatie die je dichterbij jouw dagelijkse ervaring ligt. Heb jij wel eens in een situatie met een medewerker een dergelijke perspectiefwisseling meegemaakt als de vrouw in het verhaal had met de man in de metro? Schrijf hieronder de belangrijkste inzichten die dit je heeft opgeleverd.

Zonder dat je het merkt neem je in de loop van de dag verschillende rollen en perspectieven in, bijvoorbeeld die van vader/moeder, zoon/dochter, partner, sporter, vriend(in), collega, manager, klant, ambtenaar, burger, etc. Vanuit al die verschillende rollen heb je een ander perspectief. Zoals jij gedurende de dag verschillende rollen en perspectieven hebt, hebben de mensen om je heen dat ook. De volgende keer dat je met een medewerker in gesprek bent wees je dan bewust van je eigen perspectief, wat jij belangrijk vindt EN onderzoek het perspectief van de ander, wat hij/zij belangrijk vindt. Kies dan bewust welk perspectief je wilt innemen, wat de meeste mogelijkheden biedt. Schrijf hieronder wat het onderzoek naar perspectief (je eigen en andermans) je heeft opgeleverd.