You are on page 1of 1
Beste Onderwijs blog: ZB Digitaal Als je wilt weten of het fenomeen weblog toekomst heeft, dan zou je dat in de categorie Onderwijs moeten zien. Daar moet immers de nieuwe generatie aan de professionele deur rammelen, daar moeten nieuwe vormen in de kiem aanwezig zijn, daar moeten jongeren de grenzen van de vorm verkennen en overschrijden. Als wij in die zin de toekomst van het weblog moeten afmeten aan de categorie Onderwijs, moeten wij de conclusie trekken: het weblog heeft geen toekomst. Bij de nominaties zijn de jongeren zelf nagenoeg afwezig. Wij roepen daarom op het weblog in het onderwijs een plek te geven en studenten daarvan de charme en het nut te laten zien. Een mooie taak voor docenten. En die docenten zijn wel weer rijk vertegenwoordigd in de categorie Onderwijs. Ze vertellen ons verhalen, nemen ons mee op reis en tikken ons op de vingers als de d’s en t’s niet kloppen. En de kwaliteit is goed, adel verplicht. Door één log was de jury… laat ik zeggen ‘vertederd’. Het valt op dat de afgelopen tijd leden van de weblog- scene elkaar aanstootten: “Kijk dat nou eens. Even blijven volgen.” Het zijn goede artikelen en analyses, maar het is vooral het bijzondere perspectief. Dat is de toegevoegde waarde: lokaal en rechtstreeks vanuit de bibliotheek. Jeetje wat zijn wij enthousiast over de winnaar bij onderwijs: ZB Digitaal. http://zbdigitaal.blogspot.com/