You are on page 1of 2

S GIO DC & O TO

HI DNG
---------------

K THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYN NGUYN TRI


NM HC 2014-2015
MN THI: TON (Khng chuyn)

Thi gian lm bi: 120 pht (khng k thi gian giao )


Ngy thi: Ngy 19 thng 6 nm 2014
( thi gm: 01 trang)

Cu 1 (2,0 im):
1) Giai phng trinh :

43 x = x 1

2) Rt gn biu thc: A =

10 x
2 x 3
x +1

+
vi x 0 v x 1
x+3 x 4
x + 4 1 x

Cu 2 (2,0 im):
Cho parabol (P): y = x2 v ng thng (d): y = (m 1)x + m + 4 (tham s m)
1) Vi m = 2, tm to giao im ca (P) v (d).
2) Tm m (d) ct (P) ti hai im nm v hai pha ca trc tung.
Cu 3 (2,0 im):

x + y = 3m + 2
1) Cho h phng trnh:
(tham s m)
3
x

2
y
=
11

Tm m h cho c nghim (x; y) tho mn: x2 y2 t gi tr ln nht?


2) Mt t d nh i t A n B di 80 km vi vn tc d nh. Thc t trn na qung
ng u t i vi vn tc nh hn vn tc d nh l 6km/h. Trong na qung ng cn
li t i vi vn tc nhanh hn vn tc d nh l 12km/h. Bit rng t n B ng thi
gian d nh. Tnh vn tc d nh ca t?
Cu 4 (3,0 im):
Cho tam gic ABC nhn, cc ng cao AM; BN; CP ca tam gic ABC ct nhau ti H.
Dng hnh bnh hnh BHCD.
1) Chng minh: T gic APHN v ABDC ni tip.
2) Gi E l giao im ca AD v BN. Chng minh: AB.AH = AE.AC
3) Gi s cc im B v C c nh, A thay i sao cho tam gic ABC nhn v gc BAC
khng i. Chng minh ng trn ngoi tip t gic APHN c din tch khng i?
Cu 5 (1,0 im):
Cho x; y l hai s dng thay i. Tnh gi tr nh nht ca biu thc:

( x + y)
S=

x2 + y 2

( x + y)
+

xy

------------------------------ Ht ------------------------------H v tn th sinh: S bo danh:


Ch k ca gim th 1: .Ch k ca gim th 2:

Hng dn cu 5:
2
2
x + y)
x + y)
(
(
x 2 + y 2 + 2 xy x 2 + y 2 + 2 xy
2 xy
x2 + y2
S= 2
+
=
+
= 1+ 2
+
+2
x + y2
xy
x2 + y 2
xy
x + y2
xy
2 xy
x2 + y 2 x2 + y 2
2 xy
S = 3+ 2
+
3+ 2+
=6
+
2
2 xy
2 xy
2 xy
x +y

Vy gi tr nh nht ca S = 6; du = xy ra khi x = y