You are on page 1of 10

Bermotivasi

Matlamat
Umum
Pemulihan perlakuan
negatif
Pencegahan
perlakuan -ve
daripada
berlaku/berulang
Pembangunan
potensi sedia ada
Bantuan atau pertolongan yang diberikan
kepada pelajar dengan betul.
Pendidikan yg berkait dengan
penyesuaian pelajar dlm aspek
kehidupan.
Tanggungjawab semua pihak : sekolah,
pentadbir, ibu bapa, rakan sebaya & ahli
komuniti.
TUJUAN BIMBINGAN
Abdullah Sani Yahaya
Menolong pelajar mempelajari, memahami
pengalaman, nilai, sikap dan perlakuan sesuai
dengan masyarakat majmuk.

Melayani keperluan pelajar bagi
memperkembangkan potensi mereka.

Bantu pelajar memahami diri mereka & org lain.
Membantu pelajar dalam memilih &
merancang hidup mereka dengan berkesan

Membantu pelajar menyedari kekuatan dan
kelemahan mereka. Dalam bimbingan,
tumpuan adalah memperkukuhkan kekuatan
yg ada.