You are on page 1of 2

FITXA DE LECTURA

Lector Grup
Títol
Autor
Traductor Il·lustrador
Editorial Col·lecció
Número de pàgines ISBN
SINÒPSI1

1
S’entén per sinòpsi un resum molt breu de l’argument de l’obra. No és un resum de l’obra. Has de fer
aquest apartat en l’espai que hi ha assignat, sense annexos i sense eixir dels marges.
CARARCTERITZACIÓ DELS PERSONATGES PRINCIPALS

OPINIÓ CRÍTICA PERSONAL

OBSERVACIONS