P. 1
SUY NIÊM TRONG NGÀY SÔNG 155.pdf

SUY NIÊM TRONG NGÀY SÔNG 155.pdf

|Views: 2|Likes:
Published by Amy Anderson
By Nam Nguyen
By Nam Nguyen

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Amy Anderson on Jun 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

Suy Niêm Trong

Ngay Sông * 155

Chu đê suy niêm: Chêt la cưa đê đi vao coi sông thât

Luât tao hoa không ai cương nôi
Moi ngươi đơi đêu phai tuân theo
Sinh ra khôn lơn giâu ngheo
Sông rôi se chêt, phân đêu như nhau

Chêt la cưa đê đi vao coi sông thât

Chêt la môt thưc tai hiên nhiên se đên vơi tưng ngươi va moi ngươi . Co điêu la chêt khi nao ,
ơ tuôi tre hay tuôi gia , va chêt cach nao , trong trương hơp nao , không ai co thê biêt trươc
đươc, bơi vi no con thuôc vê tương lai . Publilius Syrus xac nhân ai cung phai chêt và cai chêt
se đên vơi moi ngươi, không trư bât cư môt ai : “Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái
chết.” Nhưng ngươi co tin ngương đêu tin tương linh hôn con ngươi co n tiêp tuc sông đơi
sông vinh cưu sau khi rơi khoi thân xac. Ho tin răng nêp sông nơi trân gian la nêp sông tam,
còn nêp sông đơi sau mơi la trương cưu, nên ngươi ta mơi thương noi “sinh ky tư quy - sông
gơi thác về” la vây. Chêt con co thê noi hiêu như sau: “Chết la cưa đê con người chúng ta đi
vao coi hăng sông .” Do đo, thai đô va cam nhân trươc sư chêt cua con ngươi tuy co khac
nhau, nhưng xet chung tât ca đêu săn sang hiêu ra răng luc chêt la luc bươc qua ngương cưa
cuôc sông đê tiên vao đơi sông trương cưu. Các tac gia không nhưng nhân đinh chêt la le
đương nhiên, mà còn khuyên moi ngươi chung ta nên sông sao cho xưng đang:

 Wolfgang Amadeus Mozart la ngươi tin vào Thiên Chúa, nên xac tin răng chêt la đương
dân tơi coi phuc đơi sau : “Tôi cảm ơn Chúa đã độ lượng ban cho bản thân tôi cơ hội đê
hiêu ra răng cái chết la chìa khóa mơ cánh cưa dẫn tới nguôn hạnh phúc chân thât.”
 Italo Calvino khi nhân đinh vê đơi sông cua con ngươi cho biêt răng không ai trong chung
ta lai co thê cương đươc lai cai chêt : “Ý nghĩa tôi thượng ma tất các các câu chuyện gợi
tới có hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sông va sự không thê cưỡng lại của cái chết.”
 Steve Jobs noi chêt la chuyên dương nh iên phai đên mà không ai co thê thoat đươc :
“Không ai muôn chết. Thâm chí cả những người muôn lên thiên đường cũng không muôn
phải chết đê lên được đó. Va cái chết la điêm đến của tất cả chúng ta, không ai có thê trôn
thoát. Và nên hiêu như vây, bơi cái chết có lẽ la phát minh tôt nhất của Sự sông. Nó la tác
nhân thay đổi của cuộc sông. Nó xóa cái cũ đê mơ đường cho cái mới. Ngay bây giờ la
bạn, nhưng một ngay không xa hôm nay, bạn dần dần sẽ trơ nên gia va bị xóa đi khoi cuộc
đời nay. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ quá mạnh mẽ, nhưng đó hoan toan la sự thât.”
 Edward Young nhân manh đên cái phong cach cua ngươi chêt , nên khi con sông chung ta
phai sông cho tôt:“Chỉ có đức hạnh thì con người mới giữ được vẻ uy nghi của cái chết.”
 Samuel Johnson cung công nhân sư chêt la le đương nhiên , và điêu quan trong la phai
sông tôt: “Điều quan trọng không phải chúng ta sẽ chết như thế nao , quan trọng la chúng
ta phải sông ra sao. Cái chết thực ra không quan trọng, bơi vì nó diễn ra nhanh lắm.”
 Mark Twain cho biêt mô t khi chung ta sông đơi sông xưng đang rôi , thi không nên sơ
chêt nưa, và nên luôn săn sang chơ cai chêt đên vơi minh : “Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ
cuộc sông. Người sông tôt hết mình không con sợ nữa ma sẵn sang chết bất cứ lúc nao.”
 Edmund Spenser: “Bình thường thì sau công việc vất vả là giấc ngủ, sau bão tô thì biên
khơi yên gió, sau chiến tranh là an bình, và cái chết sau cuộc đời đều la niềm vui lớn lao.”
 Thomas Carlyle: “Lòng can đảm ma chúng ta khao khát va tự hao không phải la long
can đảm đê mà chết tư tế, ma chính la đê sông một đời sông cho đáng sông.”

Vây, ta phai chu toan bôn phân lam ngươi tôt như Steve J obs gơi y: “Ta không có cơ hội lam
quá nhiều sự, thế nên mỗi thứ lam phải làm cho thât chu đáo, vì đó là cuộc đời ta. Cuộc đời
ngắn ngủi lắm, va rôi ta sẽ chết, đúng chứ? Ta được lựa chọn đê lam như thế cho đời mình.
Do đó điều ta lam nên làm cho thât tôt, và làm cho xứng đáng với công việc ta làm.”

Lơi câu nguyên trong ngày:

Lây Chúa, chúng con biết răng chúng con sẽ chết va sông lại cung với Chúa Giêsu Kitô. Do
đó, xin ban cho chúng con biết tin tương vào Chúa, đặt trọn niềm hy vọng vao Chúa, và yêu
mến Chúa hết long qua việc thực hanh Lời Chúa đê xứng đáng làm con cái Chúa. Có chư vây
chúng con mới thực sự chết cho tội lỗi va sông lại cung với Chúa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->