venster sluiten

Denk aan het milieu. Denk na voor je print!
'Media moeten eisen stellen'
Door: redactie 
26­6­14 ­ 00:00
"Een gedragscode kan geen kwaad, maar je kunt je afvragen wie er tot de beroepsgroep
behoort", zegt Esther­Mirjam Sent. "Als je mensen vraagt welke economen ze kennen komen
er niet­gepromoveerde economen langs, gepromoveerde politicologen, publicisten, noem
maar op. Iedereen noemt zich econoom of wordt zo geduid. Hoe kun je die diverse groep
bereiken met een gedragscode?"
"De tweede vraag is hoe je dat institutioneel zou moeten inbedden. Ik zou in de
jaargesprekken met mijn medewerkers prima de code onder de aandacht kunnen brengen,
maar op die manier bereik je alleen de gepromoveerde economen."
Dat economen met het nadenken over een gedragscode hun eigen rol in het publieke debat
kritisch bekijken, juicht Sent toe. "Het is heel verleidelijk voor economen om zich als algemeen
expert op te werpen. Maar ook de media zouden een code moeten hebben en bepaalde
expertise­eisen stellen aan de mensen die ze interviewen." Het probleem is ook dat van
economen te veel verwacht wordt. "Als het CPB met heel veel mitsen en maren voorspelt dat
de economie volgend jaar met 2 procent zal groeien, dan wordt er van gemaakt: de economie
gaat volgend jaar met 2 procent groeien.
"Wat economen wel goed kunnen is bijvoorbeeld het effect berekenen van een
belastingverhoging op de consumentenuitgaven. In dat soort micro­studies en algemene
duiding van macro­ontwikkeling zijn economen wel goed."
De Persgroep Digital. Alle rechten voorbehouden.