You are on page 1of 6

Intervju Max Modic, seksolog, pornofil in novinar 9

Stroka se že ves čas ukvarja
z vprašanjem,
kaj bi ženske sploh rade
Sprašuje: Tina Horvat hodil v cerkev in se spovedoval. Ne boš po- Max Modic, letnik 1964, je tisti novinar,
Foto: Igor Zaplatil treboval pomoči. Imamo pa kup institucij, ki ki je pri Mladini odgovoren za seks.
bi nam rade pomagale. Mislim, da je to zara- Brez dlake na jeziku odgrinja tabuje z
Ukvarjate se predvsem z raziskova- di družbene hinavščine. Strah pred goloto, najrazličnejših spolnih praks, ki se mar-
njem seksualnosti pri Slovenkah in pred telesnostjo. Nekateri celo govorijo, da je sikomu zdijo umazane in pregrešne.
Slovencih in na splošno. Kakšno je sta- svobodna spolnost pripeljala do širjenja bo- Urednika pornografskega mesečnika
nje pri nas? lezni, kot so aids in druge, ki so spolno pre- Vroči vikend imajo mnogi za skorajda
Ni dramatično, kot bi marsikdo rad dokazal. nosljive. To seveda ni res. Širijo se zaradi mi- kurbirja in zvodnika, čeprav se s »temi
Mislim, da se skladamo s kalupi, ki jih na šljenja, da so nekateri deli našega telesa gre- stvarmi« ukvarja zgolj raziskovalno.
tem področju lepo definira pojem združene Svojo ženo, s katero sta poročena že
šni in umazani.
Evrope. Nismo nič posebnega, morda nas za- osem let in imata dva otroka, je spo-
Ali je lahko človek srečen brez seksa,
znamuje le naša majhnost. Zasebno smo zelo znal pred osemnajstimi leti na Filozof-
če se zamoti, kompenzira z vrtičkar-
sproščeni in razgledani, radi seksamo in go- ski fakulteti, kjer se je pravzaprav zače-
stvom, športom ali kako drugače? Do-
vorimo o tem, ko pa pride pogovor na bolj la njegova kariera. Skupaj z Iztokom
puščate, da nekdo tudi drugače doživi Aberškom iz Tovarne vizij sta namreč
javno raven, se ustavimo. Bojimo se, kaj bo- polnost in zadovoljenost? sestavljala jedro legendarnega fakul-
do rekli sosedje, saj so oni še vedno norma, Dopuščam to možnost, vendar sem prepri- tetnega undergrounda K16, v katerem
ki nas določa. čan, da takšnih ljudi ni veliko. Vseeno gre za so ob pivu gledali piratske filme, kakr-
Kje je logika: zakaj je nekaj tako po-
samozatajevanje. Nekaj ti manjka. Zdaj se šnih v takratni Jugoslaviji ni bilo mogo-
membnega, kot je spolnost – tudi za
bom spet navezal na Cerkev in na celibat: kje če videti v kinematografih, in poslušali
nadaljevanje naše vrste – tako tabuizi-
je največ patoloških odklonov in zlorab? alternativno glasbo tistega časa.
rano? Zakaj ni pojmovanje naše osnov-
Prav v duhovniških vrstah. Zakaj? Ker repre-
ne potrebe izenačeno denimo s poj-
sija nad spolnostjo nujno vodi v patologijo. Ti
movanjem prehranjevanja? Kaj je v
tem umazanega, če začnemo pri začet- ljudje so krvavi pod kožo in dokler si ne bo
ku, neobremenjeno, brez katoliške in institucija Cerkve tega priznala, se bo to do-
druge navlake? gajalo. So najboljši dokaz, da brez seksa ne
Mislim, da je to dediščina zahodne krščan- moreš biti srečen. Lahko se zavestno odreče-
ske patriarhalne družbe. Ve se pač, da seks jo svoji potrebi, ne morejo pa je izbrisati, ker
prinaša določeno ugodje. Človek, ki ima ure- je močnejša od njih in jih obvladuje, ne oni
jeno spolno življenje, je srečen, zadovoljen. nje.
Vsi problemi, ki jih imamo, se manifestirajo Kaj se še zgodi, če nekdo nima ureje-
v spolnosti. Če si srečen, ne boš tako pogosto nega spolnega življenja?

te spodbuja k domiselnosti. brez čustev. kaj se Precej preprosto je: zame je normalno vse. umetnosti toliko sanjarjenja o idealih. kako so nekoga obglavljali. Oni te silijo. od kod en sanjski moški. kot uspelo. Kdor ga bere. ko zaradi nesposobnosti ljubezni do žen- Vseeno pornografija daje vtis. je vprašanje. samo da se ne reče tako. da ga ni malo. je namreč res. Ne more biti McDonald's. Če pogledaš bistvo. lo in modne revije. da vas ta žanr zani. Ker iz tega delamo stereotipe. če si priznamo ali ne. koliko. kot so Sanjski moški in Supernova ter lepotni izbo- ri. To je tako kot spanje: pa sprejemljiv. Tisto. živali. No. Ljudje smo se iz pornografije veliko naučili. Ljudje smo ta- dno več dela? šnega kozla. sama. varnosti pornografije preprosto ne verja. je vpraša. bi bilo nozvezda. Vsi smo po malem pornofili. a kako. se prepustili medijem? če greš na kosilo v dobro restavracijo ali v ločenih stereotipov. To se zgodi šele strinja in ne vključuje mladoletnih oseb in se vrže v delo. To ni ženska. Za priznamo ali ne. opaziš zelo čudne stvari. nje. Cankar mora biti. se vam je zdela najbolj nena- mladih nog in se doslej še nisem naveličal. v stvarnosti pa jih seveda ne najdemo. kako bodo rešile svet. Gre za klišeje. Zakaj je v nepornografskih medijih in blem. a jim ni ker jih ni? Smo takšni po naravi ali smo vzeti čas. Ljudje smo takšni. Seks je pač v svojem bi- Napovedujete torej zaton seksa in ve. bere Cankarja. da verjameš v to. da ima v pornografiji gre. vstopom v združeni evropski prostor ni pro. ki jih ustvarjata kozme- tična in modna industrija. ampak da te takrat. Mislim. V tem je dvoličnost manjkuje. Vsi sočustvujemo s trpečimi anketah. nografske. potešen. ampak preprosto nimajo časa. nisi ni to. za kaj gre. Sit si v obeh. kot sta Cankar in Prešeren. Pornografija kot vsak žanr živi od do. kar prikazujejo telenovele in Ne gre samo za seks. če ne. ko tudi telo začne tako delovati. naj mi nihče ne govori. ni prav grozna veselica. Vzemimo reklame za peri. Ja. da razširi zorno polje in domišljijo. Nič čudnega ni. samo da se ne reče ta. Če malo raziskuješ. Tisto. Moramo biti deloholiki. da ljudje ne bi hoteli seksati. a vsee- meni? skrenjenimi osebnostmi z motnjami. Ni bolj pokvarjenega. da je pornografija sporna. Odkriješ namreč publi. zavajajočega in skreganega z resničnostjo. in modne revije. ki ga kronično pri. če bo enako rekla por- družino. če ne. Seks je del časa. drugim zado.10 Ljudje smo se iz pornografije veliko na. ti. da ljudje ne bi hoteli seksa- Seks je pač v svojem bistvu tak. V ne. Seks ni to. ne priznajo. kar se do- gaja. Katera spolna praksa. Pornografija vsaj ne laže! V čem je njena pozitivna plat? To je tako kot pri kriminalkah. je to nezrelo. da Šport. s na slikah dogaja. Sloveniji. je umetnost. ampak za prosti čas na vtikati celo v maturitetno čtivo. kot so ta tek- movanja. ker tega ne poznaš in ne čimer se oba ali več odgovornih partnerjev Začne pisati. a lahko na vsakem koraku vi- diš lepše od zmagovalke na izboru miss sve- ta. so pornografske. ampak mem. Seks ma bolj kot vaše prijatelje? spolnost si moraš vzeti čas. preprosto nimajo časa. obstaja seks brez ljubezni. Pozitivno je. krške – si fantek in te te stvari veliko bolj za- ko. to bolj pravijo drugi. če si Kako ste ugotovili. recimo z otroki in with me. stjo in patološko? vadna? . da bi škodila. To je tako. Ne razu. kacije – takrat so bile seveda prepovedane in lo v dobro restavracijo ali v McDonalds. Če reci- membno je vprašanje kakovostnega preži- radi nekaj eksplicitnih opisov spolnosti. Sprva sploh ne veš. Jav. vse v redu. A dokler bodo oddaje. so por- mem. si zaradi njih lahko celo dobil sodnika za pre. a bi lahko rekel. da te osvobodi. nosti celo ustreza. le da si nekateri Z vstopom v združeni evropski prostor učili. Ja. naša družba drvi v čudno smer. ima pa seveda kot vse slabe plati. Lahko rečeš fuck. ljubezenskih zgodbah ali znanstveni fantastiki. Koliko ljudi v resnici seksa kar tako? nekateri potrebujejo osem ur. Kaj to natančno po. stuje polovica tega. Vsaka lepotica na izboru za miss bo rekla. nimajo kot punce. je namreč res. če sklepam po Ste tudi pornofil. stvu tak. da niso znale rešiti. je ske in občutkom krivde do matere je seksamo kar vsevprek. vsi predsodki. So na lepo- tnem tekmovanju. kot da je. to je konstrukt. To je zelo zanimivo. Če enkrat na mesec uživaš. Žanr pornografije spremljam že od Kje vidite mejo med normalno spolno. Po. ki jih no. zadovolji. Za spolnost si moraš Američani so ustanovili tri komisije. pa na odru govorijo neu- mnosti. bo neokusno. da lahko koga moti Vitomil Zupan za. ki nam jih daje. Vzemimo reklame za perilo splošno in za užitke. ne more biti najlepša ena nje. bi pisal. da holivudski filmi. od zlorabljanja do izkoriščanja. ni problem. Z takrat. je v redu. kar se dogaja. Če mo Tina G. Če pogledaš bistvo. ki ste jo opazili v sem res. To kaže. da so se začeli kšni. kot če greš na kosi- vudski filmi. dovolj. ne smeš pa Koliko seksa? Cankar s svojo sprevrženo spolnostjo tega pokazati. kar prikazujejo telenovele in holi. Ni pomembno. nisi potešen. ali moreš doumeti. pride in reče: Do you wanna fuck vljanja prostih trenutkov. Rekreacija. No. naše družbe. No. a kako. Sit si v obeh. in če začneš verjeti va. Pornografiji navadno očitajo vse mogoče. To je tako. benega dokaza še niso našli.

da ga spolnost ne zanima nami. Ljudje tam seksajo brez zaščite. To bi mor. saj spo. Dr. Če ostaneva pri svinger klubih: imate občutek. gledam. To je bolno. Predsodki jo prebral s tega področja. Jaz Zgolj službeno. da je spregovoril za Mladino govorno. prosto. Košiček je bil res pravi ljudski seksolog. Vsi veliki užitki potegnejo za sabo ve- lika tveganja. skrivnostne. ne samo nogometaši. bi bilo slabše obvladuje svoj spolni nagon. Ali krat razloženi vsi termini seksologije. da se dosti dogaja na podeže. bolj postajaš paranoičen. da jim je všeč. Pravijo. res s čim postavljati! Vsa evforija. češ ksološki leksikon je bila prva knjiga. ki so »nor. kaj govo. kaj bi vljana še ogromno nenavadnih mo. V vaših člankih je za običajnega drža. je pa vasica na Štajer. ker nočejo tvegati. ve pa ste bolj premišljene. njem? Do njega nimam nobenega odnosa. Deluje. V bistvu ne. ha. ksualni terapevt? miva ugotovitev je morda bila. ki ima svojega. mer- kdo pomisli. odgovorijo. ker ga ne varjati. rekel bi. predsodke drugih. da imajo invalidi ravno tako mo. užalili »normalnosti«. To lah- skem. še preden sem se rodil. In mi je vse No. ali se ne zavedajo nevarno. ma finančni vidik nereševanja problema. da se dosti do. razčiščenimi pojmi. ker se imate bolj v oblasti kot moški. kaj naj naredi. Danny je krasen človek s povsem Ha. da so ubogi in da bo vse dobro. Njegovo znanje je bilo izje. Odraščal sem z njegovimi knjigami. ker bi vsakemu konkretno ukvarjaš. Odpor do medijev je silen. Prav nobenih možnosti ni. ko gre za slovenski nogomet. da bi ki je znal odkrito povedati o določenih stva. Košička je v Sloveniji zavladala kompenzacija za seks oziroma kakšen življenju. je rekel. nobenega. ljudje pa imajo raje. Ugotoviš. Prepričan je vase. se ponoči spremeni v svinger klub. ga. se lahko slabo konča. Da jih ne bodo užalili. da je on takšen. Življenje se mi ne potrebe in da bi se bilo treba temu bolj po. da so tam ljudje zelo srečni? Jih menjavanje partnerjev čustveno zapolni? To so ljudje. Denimo svinger klubi. A vam velikokrat uspe premagati dročju. znavaš tudi negativne plati. se oni tam sre- čujejo in se dajejo dol. da bi ga tratil za kaj take- svetiti. Ja. Ste kdaj razmišljali. a je vse zelo dobro urejeno. da imajo kot vsi drugi ljudje spol. ki se poznajo med seboj. a če nisi zavarovan. da vsi obravnavajo pornografijo kot nekaj zelo ne- varnega. poklical sem ga in vprašal. identifici- udarijo na plan in razumnost ne pomaga. kot leglo vseh bolezni. kot ga imajo pornoi- gralke in -igralci. da vprašal. Kakšno je vaše mnenje o je vaš odnos do tega športa? bovancev doma in osebja se ni hotelo pogo. Užitek Nekje sem prebral. Vprašanje. in to spolnosti res veliko lažje manipulirati. ki sem ga. Če bi imeli vsi ta- kšen odnos do seksa. žnost. 11 Ne bi mogel reči. Če bi bili vsi takšni. da me je kdaj kaj šoki. saj mi ni v seksu nič človeškega tu. kovnjakom: Je nogomet res nekakšna pred kratkim spraševal invalide o spolnem gije dr. Da ne bi sorodniki znoreli. da me je kaj šokiralo. Pa ne govorim samo o aidsu in dru. aseksualcih. zumem. Kot gre- do nekateri skupaj na pijačo. če razkrije svojo intimnost? Ko sem Po smrti nesporne avtoritete seksolo. da ste močnejši spol na tem po- gih spolno prenosljivih boleznih. če bi se imeli da bodo iz doma naredili bordel. Denimo svinger klubi. To se ki ima svojega. Ne marajo pa ki se ponoči spremeni v svinger klub. tako človeška bitja? Njim ni nerodno. Napadla bi jih polovica sorodstva. praznina. odzovemo se neod- in ko jih vprašaš. ker Bojijo se. da smo vse preži nate pri užitkih. mno. V Ljubljani ni rečeš. izšla. Najbolj zanimiva ugotovitev je mor. zdi predragoceno. žnosti seksa. ki ga rada postavim stro- tega. Da ne bodo ženske manj seksualne kot moški? privoščil. Gre za popolno- mi zdi fascinantno. češ da nismo v o svoji aseksualnosti? imate določen cilj. kot da bi seksal. Kam smo prišli! Ne bi rekel. preveč. kaj ne morejo govoriti zaradi tistih. Tudi zato je zelo čudno. ženske pa ste ima svojo ceno in zahteva določeno varnost. da poudaril. bi se spolne bolezni zelo hi- tro zaustavile. Vse je pod nadzorom. Povedal sem mu. kaj bodo rekli drugi. Kako ste prepričali Mi smo bolj impulzivni. me bi enako rekle za vas! se pojavijo v časopisu? povedal. kot da sti okužbe s HIV. cenim pri ljudeh. Zelo pre. seveda. Bolj kot se s tem čan spolni nagon kot neinvalidi? Da so prav tega ne bi mogel. pa je ranje s športniki. Ali gostilna na Krasu. Se. Kaj ima nekdo od marsikaj drugače. Najbolj zani. . ki narediti odločilnih korakov. Sploh po resnici. če jih tolažiš in jim Ljubljani ni nobenega. Smo bolj neposredni. ker bi bil še radikalnejši od nje- gaja na podeželju. Ja. a o tem povedal. če v prostem času raje gledaš no- rimo o njih. V njej so bili že ta. iz Jih obiskujete zgolj službeno? česar je v ZDA nastala prava industrija. ki bi si jih lahko malni«. seveda. Takšna miselnost je nevarna. Bolj znate manipulirati z Afriki. ti so obveljali. saj mi Ne bi mogel reči. ralo. Ali gostilna na Krasu. Se strinjate z njim v trditvi. Dannyja. Psihološka in filozofska stroka Tudi dirkanje z avtomobilom daje dober ob- čutek. Kako prepričate ljudi. V da bila. da je z moškim v Saj jih ne veliko. Mislim. V evropskem pornobiznisu ni bilo primera okužbe s HIV od osemdesetih let. in še preden sem ga kar koli sploh rade. ko traja nekaj mesecev ali let. jenje sekund in milimetrov – bolno se mi zdi. Po svoje jih ra. da bi postali se- ni v seksu nič človeškega tuje. če imaš mo- se izpostavila medicinska sestra in povedala reh in večinoma je imel prav. gometno tekmo. Njegovi nasve. lju. Veliko oskr. Rekreativno. da pišem članek o se že ves čas ukvarjata z vprašanjem. potem je to nekaj skrenjenega. je. je pa vasica na Štajerskem. se je pojavil problem.

znova. soč batin Guillauma Apollinaira in Spomini mladega Don Juana.12 Ja. da je seksualna delavka. Eden bolj dan. ko ležita na po- Ali so vse te množice navijačev seksu. saj vendar nenehno ne- kem platnu. ko ni bilo zunaj nobe. za med. če ima diplomo. ni bilo vse v redu. dogajalo vse mogoče. ko je tudi pravno le ena ru. mimo? Ali ni to malo patološko? ali je šlo zares ali ne. zakaj bi se morala sramovati. ki bodo vsem všeč. pri katerih ljudem ni jasno. da so av. je v filmu Najini mostovi. Bilo je mnogo vidikov in filmi so bili pe- strejši od resničnosti. pri- s konzerve. pri katerem oba uživata. tam se vidi. kjer glavna junakinja Poštar zvoni vedno dvakrat. legendarnem klubu v kleti na Filozof. Zakaj jih ne bi? ba največjega ljubimca vseh časov. ampak Res sem užival ob delu Tri hčere svoje mate. bi starši izpisali študente! kjer so prav tako eksplicitni seksualni prizo. Kaj je zvezd. tney Spears in podobne. To je zelo blizu erotičnemu prizo- porazno spolno življenje. Žuri. Pornomanifest. Menda so jo izkori. predvsem pa se je precenjevala.. Trdim. izšla bo. Narejeni so za raven dvanajstletnikov. obstaja seks brez ljubezni. prikazana na viso- enotni trg. Zakaj tako. Rekreaci- ja. jo Severine. niče. samo da v njih ne nastopa- ta pozneje povedala. ri. Postala je ja- enega seksualnega prizora. zelo težko bi se omejil na samo enega. nekaj išče in ne najde. drugi pa ne morejo biti komercialno uspešni. kaj se v porno- stelji in ženska prevaja besedilo iz španščine alno neizpolnjene? grafiji »res« dogaja. re Pierra Louysa. se pridružila radikalnim feministkam seksu. ničar. da ženska res uživa. da se je pogovoriti s kom drugim. kakršni so mi bili najbolj všeč. Je prava priti v igralsko meko. Kaj menite o knjigi Seksualno življenje bri prizori so tudi v Prvinskem nagonu in v nem avditoriju. je vse čisto drugače. ni prav grozna ve- selica. seksi filmov je tudi Don Juan de Marco.. sploh v Ameriki. Mi smo odraščali ob Emanuelle (Sylvia Kristel). Stari K16 je bil nekje do leta Catherine M. Pri Catherine M. da so publiko razde- lili. ki se mi je vtisnila v Ja. Naš program je bil takšen. šnega se ji ne bi bilo treba sramovati? predvajali ta film. Gre za super domači izdelek. Ni mi ja- stili. Porno. kakršnih je po Slovita igralka Linda Lovelace naj bi le. Na. . Zelo do- samo da smo ga gledali v kleti. Resnica ni samo ena. med fotografom in gospodinjo. ki pridejo doživete prizore. Cvitkovič pa ji z roko leze po no- Ob tem bi lahko rekel. Francoska pornoigralka ima diplomo iz filo. Zanimivost ni bil Hollywood. je opa. Če bereš Nimfomanko. resničnost je neprimerno bolj pestra od fil- ma. tudi v ero. Gre za izredno 1990 alternativno gnezdo. gi navzgor. ki ga ženska ne zna njun seks je dejansko zelo pristen. moristično in dobro napisan orto hard core. da je ženska. tam sem bil vodja kulturnega programa v knjiga. nega ni v posnetkih. kot več seksati in manj žogo brcati. sicer pa pravega še nismo posneli. zno nezadovoljstvo. Vidi se. naj pozabila. ob italijanskih erotičnih ko- medijah. Nič spor- Leta 1972 res marsikaj ni bilo v redu. spomin. tematski večeri. od vej šovbiznisa. Potem pa pridejo invalidi z olimpijade s začela sramovati svoje kariere. Udarilo ji je v glavo in zgodilo se ji je. Romanca zlatih piratskih časih. Danes je nasprotno. napisala jo je Ovidie. Morda edino V leru. Se vam zdi njen zanimanje zanj je bilo ogromno. ženska in nikakor ni sfabricirana kot Bri- na igralka. a po fil. da ne moreš verjeti. Ne pomnim niti ha. kar je nemogoče. koncerti . Sloveniji mnogo. da pri snemanju torici stvari jasne. Šport. Včasih so jih delali zato. Tudi v Sloveniji bo izšla zelo dobra Najbolj erotična scena. da je nihče ni prisilil ki ravni in prav nič zbanalizirana. ki se je zavrtel na veli. spraviti iz sebe. zgod- kakršen je bil po kinematografih v Evropi. kakr- prišel na Filofaks in postavil tablo. ki je že zdav- nega dobrega filma in je imela Jugoslavija še zofije! Zase govori. Seks prika- zujejo kot motnjo. Vse to se je v Hollywoodu zdaj poenotilo. bi se morali In to ob pomanjkanju kakršnega koli uspe. Vsi jo sprašujejo. ne snemajo več. V K16 smo vrteli po tri filme na in ljudi težko prepriča.. Fantje bi morali Morda takrat res ni bilo vse tako urejeno. špageti vestrnih in kungfujih. Sicer pa se je vaša kariera začela v K16. in začela pisati knjige o tem. ki bi bil podoben kupom medalj in jih nihče ne opazi. vse piratske. Takšnih. a vseeno. ki ima očitno nerazčiščen domači videofilm prikaz seksa. Delajo filme. kaže v spolnosti. kako so jo izkoristili. No. zakaj dela por. Končajva s Severino. guje videz seksualnega simbola. odlično promocijo. Kaj pa spolnost v slovenskih filmih? Katastrofa. Kaj pa od filmov? Hm. To se sno. saj kažejo normalen mu je bila slavnejša od vseh holivudskih Katera knjiga vam je sicer najljubša? zdrav seks. Potem seveda Deset ti. zvezde pišejo avtobiografije in jih prodajajo Najlepši erotični prizor iz tujega filma? ski fakulteti. je zdaj v pornografiji. Ni bila dovolj nadarje. v to početje. da bomo odnos do spolnosti. njej pa kljub vsemu ni uspelo tični zbirki Slovenskih novic. da ga ni malo. Če bi zdaj pisala jo je ženska. da imamo v Sloveniji silili in vse mogoče. To je tako hu. če skle- pam po anketah. Vrteli smo tudi Globoko grlo in Seveda sem bral že mnogo boljših knjig. pri tem narobe? Lahko bi ga izkoristila kot prvi trdoerotični film. Mislim. ob pivu in pol. da ga nismo sposobni. v katerem se je pretirava v seksanju z vsemi. Tega se ne da gledati.

V Mladininem Ro. ki bi jo moral poznati vsak par. lo. pripomb in po. Podobno se dogaja s kaznova- In reduciranje spolnosti na tehnično raven (vide- sljivih bolezni negativne plati »teh stvari« in kaj njem odvisnikov. v takem trenutku lahko rar. Naš naslov: Ona. Max Modic ugotavlja.. januar. da si v prihodnje Kaj bi ženske sploh rade nosti in mlajšim rodovom pustili zaupanje. Vse informacije je mogoče preveriti največ 50 tipkanih vrstic. In ta. tudi pornografija ne more razrešiti krize stavljen dr. ki preseže vse. kot je zdaj žensk. prodira na tuji trg. kot pravi belgijski profesor psihoanalize. načina življenja. Sam sem zaposlen v sloven- odnosov med moškimi in ženskami sedanjega ča. preberem v intervjuju rete v knjigi Orgazem brez meja – skrivnost spol. poveže še uveljavljajo. V Ljudje smo se iz pornografije veliko naučili. zakonito obsojanje in izrek višine kazni ter pravic bistva harmoničnega ljubezenskega odnosa. Učila Interna- rade. a pustijo človeka praznega in organizirani izključno s strani obiskovalcev naše. ščih. Danes so (marginalna) manj- spolne emancipacije. ki s skoraj 2800 registriranimi hval. in se tudi navaja ljudi na v resnici začutiš Božjo bližino. ki jo je spoznal že pred osemnajstimi le. Boginje ali pijavke družbeno skupnost z upoštevanjem specifičnega škim) željam naklonjene. tno velika večina v »znani slovenski skupini« pre. rek na kaznovanju in ne na preprečevanju razmi- kšne bližine običajno ne prinese aerobično. skem zaporu in sem večkrat zasledil. Želim vam. komunalno infrastrukturo in podobno. zato poznala Siddharto. ki so nas pe- naslovom in telefonsko številko. eden iz Maribora). ki jih po zaljubljenosti prinese »real li.M. polnim (dva iz Ljubljane. šljanja na podlagi družbenih norm. ki se že Mantak Chia in Maneewan Chia ter Douglas ves čas ukvarja z vprašanjem. pusti moške. enkrat bistveno več podpore represivci na sodi- koč izjavila Manca Košir. na cedilu. svoje koncerte. ki sta obe enako daleč od Vročega vikenda začel izdajati Moj vikend.O. zbrati denar za nove in večje zapore. Kdo se saj za »svoj trud« na koncu dobijo pri ženskah naj- ukvarja zgolj raziskovalno in službeno. da bo naše pismo prikazano javnosti. kar je avtobusi domačih poslušalcev bolj samozavestno znovanju v cestnem prometu. policijo. da dr. telefonske in internetne lini. s pornofilom Maxom Modicem v prvi letošnji šte. krat se na vaše pisanje odzivamo člani S. Pismo mora biti opremljeno s pravim imenom. Peter sam. ob poplavi hitrih užitkov zavili v Sex'Donaldse ruma (uradni forum skupine Siddharta). družbeni lestvici. Ljubljana Tudi iz tega konteksta je treba podpreti določeno nikakršne želje. Lendavi. Paul Verhaeghe v svoji knjigi Ljubezen v šenj. Skupina Siddharta je o naših namenih tem sodeč je v Sloveniji vsak drugi moški nasil- . po- se odtujitve. Vsi Nasilnež in lastninski odnos je. mar ne bo ju- spolnost ni nič več kot potreba nekje med popkom barijami«. sicer stni režiji organizirati in napolniti treh avtobusov pa vaših prispevkov ne lektoriramo. transcendira ali kot je ne. sti- let z ženo. lepo pozdravljamo. ki ji sledijo. objavljenem 4. da je to res. tehnično raven obarva. ga foruma. da nam pošljete ne Siddharta. da ne bo pomote. kot nadaljuje Verhaege. forumu. To. kjer ziku »naspidira« slovensko sceno s svojimi »kur. elektronska pošta: ona@delo. nas združuje. ja. Delujejo po načelu več gostov. Po ga pehajo po še in še. postaja paranoičen. V zanimivem intervjuju (Fokus) je na kratko pred- Na koncu pa še to. Objavili bo.. ko sem se zamislila o vsebini napisanega. Izbris ene skupnosti pomeni v prihodnje nevar- muliraj jo na pravi način in vznemirjenje bo prišlo ti na Filozofski fakulteti. da vaša izjava temelji na dezin- formacijah in ne na namernem škodovanju skupi- luh«. Ljubljana fe«. Zaenkrat lep pozdrav. prevozi na oglede Siddhartinih koncertov so bili Pri prebiranju članka Neže Prah me je kar zmrazi- gotovijo samo sitost. ni Siddharta. j. am. foruma (83 podpisnikov) vilki One. da bolj kot se »s tem« ukvarja. namreč na svoje koncerte pripelje kot tudi drugim podobno mislečim. na našem forumu. Žal imajo za- dvoje teles in dvoje duš. uporabniki daje vedeti. na kateri bomo lahko preverili avtentičnost.. da nam ni bilo težko v la- nom o javnih glasilih vzeli pravico in jih zavrnili oziroma ustrezno skrajšali ali priredili. In.A. času osamljenosti (Orbis 2002. grebu. bolj Čeferin zastopa (za simbolično nadomestilo oziro- ki pronicljivo razdeluje probleme vsakdanjega lju.si. filmi. Saj takšen seks pri ženskah ne vzbuja Dr. je bilo že mnogo napisanega. da odgovora še dolgo ne bo. Podobno je storila znana slovenska skupina.A. nosti.« Glede na odzive bralcev je oči. ko spoznava mimo aidsa in drugih spolno preno. O skupini Siddharta in njeni domnevni navadi. zgodi se bližina. da se izve resnica. smo vašim (mo. Dunajska 5. med vznemirjenjem in orgazmom. Novem mestu in še kje bi to pomenilo vudski filmi) fantazma. priimek in kraj bivanja. kaj bi ženske sploh Abrams in Rachel Carlton Abrams. se Max Modic enostavno potisnjenostjo na družbeni rob. avtorjev Uporabniki S. 8. da sko. ker spoznava tudi negativne bezenskega in seksualnega življenja moških in ma celo brezplačno!) ljudi na socialnem in družbe- plati. fo. zakaj je vedno bolj paranoičen. si bomo v uredništvu skladno z veljavnim zako. mo z nežnostjo. zato gre vsa- kršno pisanje v tej smeri izključno v škodo skupi- Prostorske možnosti za objavo vaših pisem so omejene. verjamem. Seks ljubezen s starostjo vedno lepša (kot lahko prebe. mese. ki z moč in pomen represije. težko pa ga zberemo za zdravstvo. Ampak kaj bodo potem rekli sosedje? tri razvita Evropa enako(diskriminatorno) obrav- in koleni. v zaporih in ne po barvi kože in umeščenosti na katerem oboji hrepenimo. Marjan Čander. se vam je zapisalo: »Veliko mladih skupin.O. močneje vozi svoje oboževalce z organiziranimi prevozi na kojnine. ampak dlje kot se poznamo. toleranco in vložiti še več napora za vključevanje v Če pa je v nas (ženskah) želja.M. Zato želim vsem parom. Oči. Ker domnevamo. Brez želje pa so vse erogene cone čisto brez pomena. v katerem je pouda- takrat dokazovalo plitkost njenih avtorjev. ki se Vsa čast in podpora tako gospodu Petru Čeferinu gazem se ne zgodi samo med nogami . hitri stiki za avanture in podobno). Rome oziroma cigane. maja 2004.M.A. večja zvezda. da niso rejo. z la. tako da bomo lahko objavili čim več vaših mnenj. tno je vsakršno zanikanje tovrstnega početja s nezaposleni sami krivi za svoj položaj. Barbara Salobir. svoje kolege in prijatelje v zameno za višji hono. imenovanje predlagal prvak SNS. in ima z njo dva otroka. Ni problem no porivanje (videno v pornografskih filmih). mu iskreno verjamem. ljudi iz nekdanje »Juge« in dru- no v pornografiji). šina »cigani« v samostojni Sloveniji. da postane seksualni »debe. zato vas prosimo. »temi stvarmi«. S nost za izginotje druge. Kar posplošena postaja floskula. fije. bo takrat zavzel za Slovence in Slovenke? nižje ocene. sta to le Od Maxa Modica bi bilo zato veliko bolj fer. problemov. Živ primer je Zakon o ka- lanju po sceni je s to izjavo doživela posmeh. Ker tako kot telenovele in holivudski filmi ne mo. Čeferin tional. saj se (pornografske revije. skoraj da bi lahko rekla iz lastnih izku. če bi Na področju obravnave na sodiščih v Murski Sobo- moška (pornografija) in ženska (telenovele in holi- nehal »kvariti« slovensko Mladino in bi namesto ti. plače. Ljubljana. da ne boste zaradi prvih strani članov skupine naletelo na gluha ušesa. ki je tipično moški proizvod počne med vikendom po tem. kov že zelo široka. upanju. Peter Čeferin in je tako »baza« podat- našli še nobenega dokaza o škodljivosti pornogra. nam zdi več kot potrebno. da boste našli svojo pot usklaje. In to ni samo krščanska dogma. z vse- On je v privat vendar urejen gospod. In če je on predstavnik stroke. ki za. bodisi z asimilacijo ali samo od sebe). Kajti. A dokaz. ljali na doslej največkrat omenjeni koncert v Za- mo le ime. Če bo dolžina presegla predpisano. or.O. vas je pač v svojem bistvu tak . saj trdi. ko brez dlake na je. da pornografija škodi.. V članku o groupiejevstvu. je Max Modic sa. da so si revni in pak spoznanje vseh modrih po svetu. Ljubljana). gih tujcev z vzhoda. vas vljudno vabimo. t. poročen osem navala nas? mi miti o erogenih conah (poišči pravo točko.60 Pošta Med seboj Cenjene bralke! skupinskega obiska njihovega koncerta imela mo- žnost izvedeti le prek branja foruma. po stnimi izkušnjami. Tržič 2004). raznih upravah ipd. nem dnu. da je poiščete prave informacije na S. voj- ni odvisna niti od močnega telesa in z leti ne prine.

mesec izide v slovenskem prevodu pri založbi Učila. da dr. Zakaj se dr. pa najverjetneje še ta pripraviti. ki zna poleg teorije prikazati dejavnosti in izvajanje ko preverili avtentičnost. razumel snov in znanje uporabil v novih vsebinah. kakršno je Omizje. To je faza. na kateri bomo lah. mora biti opremljeno s pravim imenom. Gospod Justin no. na pri- moralizmom ne solite pameti tistim. Gospa Peternelova še vedno vztrajno ra- nekakšen drugačen svet. Igra so dejavnosti. prisotne opozorila. usmerjeno. za- stracijo naslova omenjenega intervjuja v Oni padlo nuarja. Tudi o Vročem Weekendu se bova pogovarja. ril o zabavi. da se je med oddajo počutila izredno nelagodno. Pri miselnih procesih skozi igro otrok po- zvezi. Pri nas do- tne« naslove. da je za in razčistita osebnih konfliktov in nesoglasij. elektronska pošta: ona@delo. 2002). Kljub navidezno pripra. asocialne. ki imajo o ljubezni in se- pravljanju o rezultatih mednarodne raziskave TIM. si bomo v uredništvu skladno z veljavnim zakonom o javnih glasilih vzeli pravico sede. ne bi govo- mer: na obravnavi je strokovnjakinja s titulami prof. če želimo. malodane Učitelj. Pri pouku matematike prevladuje naravno učenje. če bi videl. da najbrž ni bil prisoten pri pouku v devetletki. da bo otrok zadete in od države izigrane očete. ka. ki tega ne razume in tega ne izvaja. Mediji so se ob Voditelj je bil nestrpen. Požarnik na različnih brego- v tako poljudno koncipirani reviji. ki očitno ne znajo prebrati niti intervjuja uredniku. zaznati logične razlage. čez drugega. bijo otroke v vzgojo in varstvo od sto primerov le štir- rili nevarno zoženo vidno polje. kakšno je delo učitelja v devetletki. MS. Power (British Film Institute. na katere se mora učitelj temeljito res take barabe. zakaj Čestitam gospe Boži Plut. naj se ustanovi pa seveda ne pomeni. Takšne nad vzgojno-izobraževalnim sistemom. pouka tudi v praksi. ki ga poseduje društvo Podos. Gaber in dr. ali pa je z našim sistemom nekaj hudo narobe. da so nekateri govorili v jeziku. priimek in kraj bivanja. kakršnega smo poznali pred leti. ali smo slovenski očetje nography. se zato upravičeno sprašuje. da bom vsakemu. kot ata na mamo. vljal je ulična vprašanja. ki je pri pouku ma- mati začutila potrebo (v dobro otrok!) vzeti v bran pri- skim življenjem rušim vaš priljubljeni stereotip. našega šolstva. ki bi s tega vidi. do- In kako fukate vi? tej novici zdramili in pohiteli razpravljati. pripomb in pohval. ker ga je »priganjal čas«. vsem. temveč o tra- ste pač sprijazniti. Da obstajajo ljudje. kot je Omizje. da bi ostal tak še naprej. vendar jim v oddaji Omizje ni bilo bil komaj zadostno oceno. jih opo- ju me je prav ganil. temveč stoji- plankanost noben vzgojno-izobraževalni sistem ne V omenjeni oddaji je bilo mogoče razbrati. zakaj je postal tako popularen. Stojan Jež in Boža Plut sta bila konkretna. ki od vseh gostov problema- in jih zavrnili oziroma ustrezno skrajšali ali priredili. pri kom želi živeti. Stanič. učitelji. jih pač pustite pri miru in s svojim petkrajcarskim širno gradivo. 12. Gaber ne soočita sama v podobni oddaji tolmačil svojih trditev iz »inkriminiranega« pogovora. ker menim. eden več drugi manj. deviantne. Fredi! vzroke rezultatov. kakor je vedel in znal. ki bi prevetril učne načrte in nut časa. Ive A. Prav tako je v gradivu razvidno za osla. Na pri- la šele. Maro Cotič. sicer ima izdelana merila varstva otrokovih interesov. pojasniti vzroke. Če bi sprejel vašo dikcijo. Morali se bo. da že tako slabi komunikacijski no nalogo tudi pri ozaveščanju ljudi. trebuje konkretne predmete. ki in dr. kačo. da obstajajo tudi drugačni od dru- Bulimično izobraževanje!? dicionalnem pouku. vaš članek o Fredi. dna bralka. pokazala pokončno držo in sodnici na Višjem kaj je tako. 1994).60 Pošta Med seboj Cenjene bralke! pričajo. Vendar je je očetje. konzumenti pornografije patološke. mer: ko je otrokovo mnenje o njegovi materi pozitiv- ka radi pogledali onkraj plota ustaljenih predsodkov. in gle- Spoštovana dr. tako da bomo lahko objavili čim več vaših mnenj. Med igro in učenjem ni bistvene razlike. da je njihov čas potekel. ki sta jih hčerki Stojana Ježa in kurikulum. vaše pismo je v ilu- otrok Ostržek. ne cilje. mijo. Ljubljana ko. da je po besedah dr. v neposrednem stiku z učenci in Naš naslov: Ona. Zakaj se RTV loteva oddaj. Zanima me tudi. Dr. priča tudi dejstvo. je vse skupaj še toliko bolj skrb jih v praksi ni zaznati. tretja. jih doživlja kot igro. in da bi k sodelovanju morali povabiti tu- lo. barka pa gre svojo pot. po. ni pa povedala drugačne številke. drugi klicatelji v isti oddaji odločno zanikali. da za človeško za. v isti sapi pa je otroka željen najstnik absolvira že v srednji šoli. zato bi se morali Barbka Marflak. temveč o otrokovih lastnih aktivnostih. saj so njene bese- Kaj bi ženske sploh rade Pravljice na račun otrok de ostale v zraku. Barbara Salobir. Pismo tiko zelo dobro pozna. da so naši osnovnošolci v znanju čin pouka. Stojan Jež zbornik različnih avtoric. zato vas prosimo. rečen pojem. zato dovoli.si. Zakaj niso nobenega povabili v oddajo? vom. . Požar- jo. govoriti o sodobnem pouku matematike. da nam pošljete največ 50 drugega ter izbiranju okoliščinam ustrezen govor. dokazuje tudi ob- Morda odgovorni menijo. Dunajska 5. ko boste postali njegova naročnica ali vsaj re. ne more serijski posiljevalci in množični morilci. saj je nemalokrat prisotna pri pouku. Mateji Končina Peternel jasno Vodstvo RTV. ker je le tako sposoben Še enkrat čestitam gospe Boži Plut. ki med fukom ne ugašajo luči. ki ga ne razu- Max Modic. da bi razložila. zarjal. preganjal govorce. obli- ti v stisko in težak položaj. saj mu ta nudi zadovoljstvo. v Ameriki pa kar 25. vljenemu voditelju Boštjanu Lajovicu sem imela ob. pri očetu ali pri materi! te. biti za gledalca odgovorov na vprašanja iz napovedni. kot je Ona. da vam tudi jaz priporočim tri »politično nekorek. dalcem – staršem otrok. S tem je dosegel. zlaga tiste poglede. ki podeljuje teme bi morali predstaviti v dveh delih in vsebino iz- doktorske nazive osebam (če ste diplomantka medi. me vsak. Po- Ker nočem žaliti vaše inteligence. ki so pokazali. Gabru. bi se mo- sodišču v Ljubljani dr. druga je treba vedeti. omogočeno pojasniti vsega. tipkanih vrstic. kot lahko stori človek sam. Ni ji bilo dano. To naša sodišča korist otroka še vedno raztegljiv in nedo- Zanimiv je bil predlog dr. saj je prav ona tista. vodji društva za pravico je raziskava TIMMS pokazala takšne rezultate. da je odmerjeni čas prekratek. da naša država rali zavedati. Ljudje. da je v šoli več zabave kot resnega dela. V nedavni pogovorni oddaji Omizje smo bili priča raz. da je razumel. ki ima pet mi. ki so želeli vedeti. ja. Ali z opisno oceno: posta- Spoštovana gospa Sabina Obolnar. socio. ča. da z vključitvijo problematike otrok loče- zakaj sta dr. dovolil. saj protislovje predstavnikov državnih organov. Tako je zdaj jasno. Povedala je. Mediji imajo v današnjem času velik vpliv in odgovor- Frediju pa želim. uredniki oddaj. da je v televizijski oddaji Z vami. za kratek stik med teorijo in prakso. Kočevska Reka patske. ki bi govorile o govornem sporočanju in smiselnem vključevanju in odzivanju na govorjenje Prostorske možnosti za objavo vaših pisem so omejene. Gospa Peternelova je to avtorice Pat Califia (Založba Škuc. Požarnik sploh kdaj bil v pr- gačnih. vzbujajoče). če s svojim dolgoletnim urejenim družin. ali je dr. da želi med sogovorci doseči konflikt. Kdor pozna dr. ki je kot ženska in Žal mi je. ve. da so tematike ne smemo izpustiti. ki jo vsak povprečno vedo. volil je. ki peljati do konca. niso zgodile. Požarnika. Ljubljana. Če vas komercialne oblike spolnosti ne zanima. »pozna« ustrezno izpeljati v tako kratkem času? Lajovic je do- Bravo. ga center za socialno delo upošteva. ko je negativ- Ali kot radi rečejo v mojem domačem kraju: ni poper pravi. ki vam bodo – če boste to hoteli – razši. svojim državljanom še vedno posreduje pravljice. A tega nih staršev pomaga razreševati že deset let dolgo jaro vih. ga ne upošteva. Sam spadam mednje. Mara Cotič ni prišla do be- presegla predpisano. da otroka ne smemo potisni- Zasuli ste me z literaturo. Por. Dobila sem občutek. Lep pozdrav in hvala za vaše iskrene misli. da pri igri veljajo pravila in da poteka zanikala. ki krojijo sistem seveda ne bom storil. matematike na repu evropskih držav. Da je nekaj narobe. z otroško dušo. vem ali drugem razredu devetletke in spoznal tak na- ksu razčiščene pojme tudi brez božje pomoči. Je ena izmed redkih profesoric. da bi morali nameniti vsaj nekaj izobraževal- nih oddaj. pozitivni. Če bo dolžina Izredno me je motilo. ki se je branil. Objavili bomo le ime. ne bom ponavljal in vendar se ti ponavljajoči vzorci v praksi na veliko lo- žarnik in dr. Prva je Sapfin dotik. bi se mo- ral z vsem dolžnim spoštovanjem najprej pridušati povedala nekaj resnic. zakaj je ta. Cotičeva ve. da diskreditira moje novinarsko de. bi jih pravilno razumeli že v prvo. ki se šteni. To pri- no. in vzbujal občutek krivde pri dr. kuje nova izkušenjska znanja in uresničuje zastavlje- vprašala. ki jih ni mogoče Vseh pet gostov očitno. Da gre di učitelje. Čestitam tudi televizijskemu Gledalec se je moral pošteno potruditi. da nismo sposobni imeti otrok po ra- Pornomanifest. ne veslajo v istem čolnu. pa čeprav se pri tem skriva za akademskim naslo. Dirty Looks – Women. kako poteka pouk matematike. čutek. Potem bi lažje živeli. cinske fakultete. sicer pa vaših prispevkov ne lektoriramo. Taki naj bi ljudje bili: iskreni. da ljudje. polnim naslovom in telefonsko številko. da država jo vsak na svojem bregu in kričijo in udrihajo drug more storiti toliko. disfunkcionalne osebe. ne pa do. avtorice Ovidie. kajti če bi želeli. v kate- nika celoten problem v kadru? rem so razvidne manipulacije z mnenji otrok. našteval replike. Ljubljana odnosi med javnimi nastopi na naši televiziji še bolj glavni snovalci in kreatorji oddaj.