You are on page 1of 1

Sijil Penyertaan

Dengan ini disahkan bahawaNUR FATEHAH BT MOHD FAIDZAL
990806045044
MRA2127
SMKA SHARIFAH RODZIAH (SBT)
MELAKA, MELAKA

telah menamatkan
Ujian Pencarian Bakat UKM1 2014
Peringkat Kebangsaan

Tarikh dan Masa MULA: 10/05/2014 22:43:00
Tarikh dan Masa TAMAT: 10/05/2014 23:12:43

Tahniah dan Terima kasih

Pusat PERMATApintar Negara
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor, Malaysia
Tel: +603-8921 7503 Fax: +603-8921 7525
E-Mail: permatapintar@ukm.my
(Sijil ini janaan komputer dan tidak perlu tandatangan)