BORANG SOAL SELIDIK

NAMA :
UMUR :
PEKERJAAN :
ALAMAT :


ARAHAN : Sila tandakan ( / ) pada jawapan yang sesuai.


1. Pada pendapat anda, apakah punca berlakunya pencemaran udara di kawasan
tempat tinggal anda?

Pembakaran terbuka
Pelepasan asap kilang

Asap kenderaan bermotor

Pembinaan bangunan

Penggunaan baja kimia
Pembuangan sisa toksik
Perniagaan
Penternakan2. Apakah kesan pencemaran udara di kawasan tempat tinggal anda?
Udara tercemar
Suhu meningkat
Bau busuk
Jerebu
Hujan asid
Hidupan akuatik terancam
Gangguan kesihatan
Air tercemar3. Apakah langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran udara di tempat tinggal
anda?
Kempen kesedaran
Penguatkuasaan undang-undang
Kitar semula
Pendidikan alam sekitar
Rawatan air kumbahan
Menggunakan petrol tanpa plumbum
Insinerator/tapak pelupusan sampah
Penggunaan catalytic converter


Read more: http://www.cekgunorazimah.com/2014/06/pt3-geografi-2014-borang-soal-
selidik.html#ixzz3652PqsMU

PT3 Geografi 2014 : Kerangka Pelaksanaan Tugasan

Terdapat 3 bahagian dalam tugasan di PT3 Geografi iaitu :

1. Perancangan (10 markah)
: Pelajar dikehendaki untuk menyediakan perancangan yang sangat lengkap, tepat dan
realistik serta mempamerkan sikap bersungguh-sungguh untuk mendapatkan markah
penuh.
: Perancangan merangkumi :
 Jadual Kerja
 Pengagihan Kerja ( digalakkan dibuat sebagai carta alir)
 Objektif Kajian
 Kaedah Kajian

2. Proses Awal (20 markah)
: Pelajar dikehendaki mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan kaedah yang relevan dan menyatakan sumber rujukan.
: Keseluruhan data dan maklumat mestilah relevan dan asli untuk mendapatkan markah
penuh.
: Proses awal perlulah ada :
 sekurang-kurangnya 1 borang soal selidik sebagai bukti pelajar menjalankan
kajian
 senarai rujukan
 gambar jika berkenaan

3. Proses Akhir (70 markah)
: Melibatkan markah paling banyak dalam kajian. Pembahagian markah adalah seperti
berikut :
 Grafik (10 markah) : Grafik mestilah mengikut susunan yang betul, lengkap dan
kritis merangkumi tajuk, idea utama dan maklumat yang tepat.
 Konsep (5 markah) : Konsep perlu dihurai dengan tepat beserta contoh.
 Punca/Faktor (15 markah) : Menghuraikan punca kejadian yang berkaitan
dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian dan kritis. Punca mestilah
mempunyai fakta yang relevan, huraian yang sesuai serta contoh melibatkan
kawasan kajian.
 Kesan (20 markah) : Menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan dengan jelas
dan teratur serta menunjukkan keaslian. Kesan juga mestilah mempunyai fakta
yang relevan, huraian yang sesuai serta contoh melibatkan kawasan kajian.
 Langkah Mengatasi/Cadangan (20 markah) : Langkah mengatasi/cadangan
mestilah relevan dan huraian yang sangat tepat untuk mendapatkan markah
penuh.

Tempoh masa yang diberi adalah dari 1 hingga 18 Julai 2014


Read more: http://www.cekgunorazimah.com/2014/06/pt3-geografi-2014-kerangka-
pelaksanaan.html#ixzz36533Y6Zn