You are on page 1of 25

‫‪.

‬בתמונה טנטרה סינית המביאה מזל‬


‫אתה יכול לא להאמין אבל המלצתי שתיישם!‬
‫!!קרא כל הכתוב !! יכול להיות שתלמד משהו‬
‫אחד‬
‫!תו לאנשים יותר מהמצופה ועשה זאת בענווה‬
‫‪.‬שתים‬
‫!תתחתן‪/‬ני עם בן זוג שאתה יכול גם לדבר איתו‬
‫!כשתתבגר התקשורת חשובה יותר מכל דבר אחר‬
‫‪.‬שלוש‬
‫אל תאמין לכל מה שתשתמע ‪ ,‬אל תבזבז את כל הכנסתך‪ ,‬אל תישן ככל‬
‫‪.‬שאתה רוצה‬
‫‪.‬ארבע‬
‫!!כשאתה אומר " אני אוהב אותך" שכך יהיה‬
‫‪.‬חמש‬
‫‪.‬כאתה אומר " אני מצטער" תסתכל בעיני האיש‬
‫‪.‬שש‬
‫‪.‬תישארו "ארוסים" לפחות חצי שנה לפני שתתחתנו‬
‫‪.‬שבע‬
‫תאמין באהבה ממבט ראשון‬
‫שמונה‬
‫לעולם אל תצחק על חלומותיו של אדם אחר‪ ,‬אנשים ללא חולמות אין להם‬
‫‪.‬הרבה‬
‫תשע‬
‫תאהב עמוק ובעוצמה‪ .‬יכול להיות שתיפגע אבל זאת הדרך היחידה שיהיו‬
‫‪.‬לך חיים מושלמים‬
‫עשר‬
‫‪.‬בוויכוחים לחם ישר‪ .‬בבקשה אל תעליב‬
‫אחד – עשרה‬
‫‪.‬אל תשפוט אדם לפי התנהגות משפחתו‬
‫שניים ‪ -‬עשרה‬
‫‪.‬דבר לאט אבל חשוב מהר‬
‫שלוש – עשרה‬
‫‪:‬כשמישהו שואל אותך משהו שאתה לא מעוניין לענות ‪ ,‬חייך ותשאל‬
‫?"למה אתה מעוניין לדעת "‬
‫ארבע ‪ -‬עשרה‬
‫‪.‬זכור ‪ :‬אהבה גדולה והצלחות גדולות דורשות סיכונים גבוהים‬
‫חמש ‪ -‬עשרה‬
‫‪.‬תגיד‪ ":‬לבריאות " כאשר מישהו מתעטש‬
‫שש ‪ -‬עשרה‬
‫‪.‬כשתפסיד אל תפסיד גם את ראשך‬
‫שבע ‪ -‬עשרה‬
‫‪:‬תזכור תמיד‬
‫כבד עצמך‬
‫כבד את האחר‬
‫והיה אחראי למעשייך‬
‫שמונה – עשרה‬
‫‪.‬אל תניח לריב קטן להרוס חברות גדולה‬
‫תשע ‪ -‬עשרה‬
‫‪.‬כשגילית שטעית תעשה מאמץ מידיי לתקן אותה‬
‫עשרים‬
‫‪.‬תחייך כשתענה לטלפון‬
‫‪.‬מי שחייג אליך ישמע את זה בקולך‬
‫‪.‬עשרים ואחת‬
‫‪.‬תישאר לפעמים לבדך‬
‫‪:‬ועכשיו החלק המהנה‬
‫‪.‬הטנטרה טוטם נשלחה להביא מזל‬
‫‪.‬היא עשתה כבר ‪ 10‬פעמים את סיבוב העולם כולו‬
‫‪.‬ימים לאחר מסירתה המזל יבקר אותך ‪4‬‬
‫‪.‬שלח אותה לכל מי שאתה חושב זקוק למזל אבל אל תשלח כסף כי לגורל אין מחיר‬
‫אל תשמור הודאה זאת‬
‫!!הטנטרה טוטם צריך לעזוב את ידיך לא יאוחר מ‪ 96-‬שעות ותזכה להפתעה מאוד נעימה‬
‫זאת האמת גם אם מטבעך אינך מאמין באמונות טפלות‪.‬‬
‫!שלח את הטנטרה לפחות ל‪ 5-‬אנשים וחייך ישתנו לטובה‬
‫אנשים חייך ישתפרו במקצת ‪0-4‬‬
‫אנשים חייך יסתדרו לפי טעמך ‪5-9‬‬
‫איש יהיו לך ‪ 5‬הפתעות בשלושת השבועות הבאים ‪9-14‬‬
‫‪.‬מעל ‪ 15‬איש חייך ישתפרו במידה שלא תאמן‬