LA SEMIPRESENCIALITAT COM A MODEL FLEXIBLE DE L’ORGANITZACIÓ DE LA FORMACIÓ: 

ESTRATÈGIES INSTITUCIONALS DEL NOSTRE ENTORN
Joan Simon, Carles Benedí, Cèsar Blanché, Maria Bosch & Ana M. Rovira
GIBAF (Grup d’Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques) 
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona